Ekonomiska begrepp, termer & ord – ekonomisk ordlista för företagare!

Vad är avskrivning, hur fungerar factoring och vad är skillnaden mellan faktureringsmetoden och kontantmetoden? I vår ekonomiska ordlista reder vi ut de vanligaste ekonomiska termerna och begreppen inom företagsekonomi, allt ifrån grundläggande ekonomibegrepp till mer eller mindre exotiska redovisnings- och bokföringstermer. Givetvis får du också reda på vad ordet heter på engelska.

Entreprenörskap > Ekonomiska begrepp

Som företagare stöter man ofta på nya företagsekonomiska begrepp och termer att bekanta sig med, speciellt när du ska starta eget företag för första gången. Många ekonomitermer relaterar till den ekonomiska verksamheten i företaget, till exempel bokföringen, lönerna eller skatterna.

I denna ekonomiordlista har vi samlat definitioner och förklaringar på de vanligaste begreppen inom företagsekonomi, och vi hoppas du hittar svaret på just din fråga.

Lycka till med ditt företagande!

Gå direkt till

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Å

A

A conto
A-skatt
Affärshändelse
Aktie
Aktiebolag
Aktiebolagslagen
Aktiekapital
Aktiv näringsverksamhet
Amortering
Anläggningstillgång
API
Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivare
Automatkontering
Avkastning
Avskrivningar

B

Balanskonton
Balansomslutning
Balansrapport
Balansräkning
Beställningspunkt
Betalningsförmåga
BIC-kod
Bilersättning
Bokföringsbyrå
Bokföringslagen
Bokföringsskyldighet
Bolagsavtal
Bolagsordning
Bolagsstämma
Bolagsstyrning
Borgenär
Bruttovinstmarginal
Brutet räkenskapsår
Brutto
Bruttolön
Bruttolöneavdrag
Budget
Börs

D

Debet
Debiteringsgrad
Deflation
Deklaration
Direkt kostnad
Dubbel bokföring

E

e-bokföring
e-faktura
Effektiv ränta
Egenavgifter
Eget kapital
Eget uttag
Ekonomisk förening
Enskild firma
Enskild näringsidkare
ERP
Extern redovisning

F

F-skatt
FA-skatt
Factoring
Faktura
Fakturabelåning
Fakturametoden
Fakturering
Fastighetsskatt
FIFO
Finansiell benchmarking
Finansieringsanalys
Firmatecknare
Fond
Fordonsskatt
Fullmakt
Förbrukningsinventarier
Förenklat årsbokslut
Företagsrekonstruktion
Förskottsbetalning
Förvaltningsberättelse

G

God redovisningssed
Goodwill
Grundbok
Gäldenär

H

Handelsbolag
Hembudsförbehåll
Holdingbolag
Husavdrag
Huvudbok

I

IBAN-nummer
Immateriell tillgång
Inflation
Ingående balans
Ingående moms
Inkasso
Inkomstdeklaration
Intern redovisning
Intäkt
Inventarier
Investmentbolag

J

Juridisk person
Justerat eget kapital

K

Kapital
Kapitalförsäkring
Kapitalomsättningshastighet
Kassaflöde
Kassaflödesanalys
Kassalikviditet
Kassaregister
Kassasystem
Kommanditbolag
Kompletteringsregeln
Koncernbidrag
Konjunktur
Konsumentprisindex
Kontantmetoden
Kontoklass
Kostnad
Kostpris
Kredit
Kreditfaktura
Kredittid
Kundfordran
Kundförlust

L

Lagervärdering
Leasing
Leverantörsskuld
LIFO
Likviditet
Lön

M

Mini One Stop Shop (MOSS)
Moms (mervärdesskatt)
Momsdeklaration
Momsredovisning
Momsregistreringsnummer

N

Netto
Nettoomsättning
Nettolön
Nominellt värde
Nuvärde
Nyckeltal
Nyemission

O

Obligation
OCR-nummer
Offentlig upphandling
Offert
Omsättning
Omsättningstillgång
Omvänd skattskyldighet
Option
Organisationsnummer

P

P/E-tal
Pantbrev
Pantsättning
Patent
Pensionsgrundande inkomst (PGI)
Periodisering
Periodiseringsfond
Periodisk sammanställning
Preliminärskatt
Prisbasbelopp
Proformafaktura
Prokura
Provision
Punktskatt
Påminnelse

R

Reavinst
Redovisning
Redovisningsbyrå
Redovisningsekonom
Redovisningskonsult
Redovisningssystem
Referensränta
Regressrätt
Reklamskatt
Reporänta/styrränta
Reskontra
Resultat
Resultaträkning
Revision
Revisionsberättelse
Revisor
Riskkapital
Rotavdrag
Rutavdrag
Räkenskapsår
Ränta
Räntabilitet
Rörelsemarginal
Rörelseresultat

S

Schablonbelopp
SIE-format
Självdeklaration
Skatt
Skuld
Skuldsättningsgrad
SNI-kod
Sociala avgifter
Soliditet
Startkapital
Styrelse
Styrelseordförande
Successiv vinstavräkning
Suppleant
SWIFT-kod
Sysselsatt kapital

T

Taxering
Tillgång
Traktamente
Transaktion
Trängselskatt
Tull
Täckningsbidrag
Täckningsgrad

U

Utgående balans
Utgående moms
Utlägg
Utmätning

V

Valuta
Valutahandel
Valutakurs
Verifieringskedja
Verifikation
Verksamhetsplan
Vinst
Vinstmarginal
Vinstmarginalbeskattning
Vägt genomsnitt

W

Warranter

Å

Årsredovisning
Årsredovisningslagen
Återtagandeförbehåll