Tidrapport – mall i PDF. Ladda ner gratis!

Är du i behov av enklare tidrapport och inte riktigt redo för att börja använda ett professionellt tidrapporteringssystem? Vi erbjuder en gratis mall i PDF-format som du kan ladda ner redan idag.

Projekthantering & tidshantering > Tidrapport

Ladda ner gratis mall för tidrapport i projekt (PDF)

Ladda ner gratis mall för rapport av interntid (PDF)


(Obs: Via länken når du två olika typer av mallar. Ladda ner din utvalda tidrapportmall till din dator och öppna PDF-filen med Adobe Acrobat för att utnyttja all funktionalitet i mallen)

Mall för företag som arbetar i projekt

Tidrapporten är framtagen för mindre verksamheter, som precis startat upp sin verksamhet eller har mycket enkla behov av tidrapportering. Till exempel konsulter och verksamheter inom byggnadsbranschen kan få nytta av vår PDF-mall.

Om du däremot hanterar flera kunder eller behöver specificera tydligare hur du genomfört ett projekt, rekommenderar vi i stället att du provar vårt tidredovisningsystem för småföretag – Visma Tid Smart.

Då blir tidredovisningen automatiskt också underlag till din fakturering, vilket sparar tid och administration i ditt företag.

 Tips! Se vårt utbud av tidredovisningssystem och projektverktyg – Visma Tid

Så fungerar mallen

För varje kund och månad skapar du upp en ny PDF-kopia och tidrapporterar dina arbetsuppgifter och projekt. Samtliga arbetstimmar i mallen summeras automatiskt, förslagsvis till en månadssammanfattning.

För dig som vill tidrapportera veckovis i stället för dagligen, fungerar även det. Under "Datum"-kolumnen, i stället för t.ex. "2017-10-05" kan du skriva "V. - 0 - 4". Mallen är dock främst tänkt att användas för daglig redovisning.

Mall för anställda som ska rapportera interntid

För mindre företag med få anställda, kanske timanställda under vissa perioder, kan tidrapportering i vår gratismall vara ett bra verktyg att börja med. Du märker snart att det uppstår en del begränsningar och onödig administration.

Med vår mobila stämpelklocka Visma Lön Anställd finns flera fördelar jämfört med att använda tidredovisningsmall:

Du kan rapportera enkelt även i mobilen

 Du slipper samla på flera tidrapporteringsfiler - all tid samlas på en plats online

 Avvikelserapportering kommer in automatiskt till ditt löneprogram

 Anställda får bra överblick på tidbank och antal semesterdagar

 Minimalt arbete för dig som löneadministratör

 Automatisk påminnelsehantering för klarmarkering/attest av tidrapporter

Så fungerar mallen

Varje anställd skapar en ny PDF-kopia för varje månad och tidrapporterar sina arbetsuppgifter och projekt. Rapporterad arbetstid summeras automatiskt för både dag och månad, medan arbetad tid, mertid, enkel & kvalificerad arbetstid, samt frånvarotid summeras per månad. Arbetad tid per dag måste räknas ut manuellt, det vill säga tid ut minus tid in. Till sist drar du även bort tid för lunch. Voila, där har du en färdig tidrapport!

Obs: Tänk på att använda punkt i stället för kommatecken i mallen för delar av timmar, t.ex. "1.5" i stället för "1,5" timmar.

Varför en mall som PDF i stället för Word eller Excel?

 PDF fungerar på i princip alla datorer och i alla webbläsare, vilket gör att du kan mejla ut tidrapporterna till dina kunder och lita på att de kan öppna dem.

 PDF-dokument blir ofta snyggare än Word- och Exceldokument vid tidredovisning för utskrift.

Varför är tidrapporten viktig?

Tidrapportering är viktigt av flera anledningar. Det används dels för att hålla koll på anställdas närvaro och frånvaro och dels för att redovisa tid mot projekt och aktiviteter. Att göra detta underlättar vid budgetering och projektplanering och det lägger även grund för korrekta löneunderlag och fakturaunderlag

Med hjälp av tidrapportering kan en verksamhet få inblick i hur anställda och hela avdelningar spenderar sin tid. Det är ett sätt att upptäcka eventuella flaskhalsar som hindrar verksamhetens processer från att vara så effektiva som möjligt. Genom att använda tidrapportering som ett verktyg kan du alltså upptäcka delar i arbetsprocesser som tar onödigt lång tid, är svåra att utföra eller helt enkelt onödiga. Med det som grund kan du sedan effektivisera arbetssätt, processer och projekt som gör din verksamhet mer lönsam.

Ansvarsbegränsning

Visma Spcs har tagit fram blanketterna ovan i syfte att underlätta för dig som företagare. Information och beräkningar på blanketterna bygger på tillgängliga och aktuella lagar och regler. Visma Spcs ansvarar emellertid inte för hur blanketterna används eller för eventuella följder av att beräkningar på dem inte blir korrekta.

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion

Visma Tid

Smidig tid- och projekthantering för småföretagare. Jobba direkt från mobilen eller datorn.

Prova gratis

Följ vårt nyhetsbrev

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

Följ