Vad är en juridisk person och vad menas med det?

En juridisk person är ett företag, en verksamhet eller en organisation som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Lagar & regler > Juridisk person

Vad är en juridisk person? Definition

En juridisk person är ett företag, en verksamhet eller en organisation som kan förvärva rättigheter och ha skyldigheter, precis som en fysisk person. Det innebär att de bland annat kan ingå avtal, ha anställd personal, ha skulder och även bli stämda i domstol.

Juridisk person & företagsformer

Företagsformer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är juridiska personer. Däremot är enskild firma eller enskild näringsidkare inte en juridisk person, då ägaren och firman är samma person.

Juridisk person skyddar inte ägarna helt

Det finns många fördelar med att ha en företagsform som är en juridisk person, då det är företaget som har ansvar för företagets åtaganden. Skyddet är dock inte absolut och om den juridiska personen finner sig själv i en rättslig situation (ex. gällande en stor skuld) kan en domstol besluta att det är personerna bakom företaget som bär ansvarsskyldighet. Det kallas för ansvarsgenombrott och innebär att ägarna eller andra fysiskt ansvariga personer måste betala skulden, trots att den officiellt hör till företaget eller bolaget.

Juridisk person enligt svensk rätt

Exempel på juridiska personer i Sverige är:

 • svenska staten
 • landsting
 • kommuner
 • aktiebolag
 • handelsbolag
 • kommanditbolag
 • ekonomiska föreningar
 • bostadsrättsföreningar
 • stiftelser
 • Europabolag
 • Europakooperativ
 • erkända arbetslöshetskassor
 • dödsbon
 • konkursbon

Juridisk person på engelska

Legal person

Relaterade ord

Aktiebolag
Firmatecknare
Arbetsgivare
Ekonomisk förening
Enskild firma
Handelsbolag

  Här hittar du fler ekonomiska begrepp och termer