Vad är en affärsplan och hur skriver man den? Guide med exempel & enkel mall!

Affärsplan, det är något som ger dig skön koll! Visst låter det bra? En affärsplan är ett samlat dokument med tydlig överblick av ditt nya företag. Det beskriver företaget och hur du ska förverkliga din företagsidé, så att du kan dra igång din passion smidigt. Här går vi går igenom vad en affärsplan är, hur man skriver den och vad den ska innehålla. Du får också exempel och dessutom vår enkla mall för affärsplan – gratis!

Entreprenörskap > Affärsplan

Tips! Enkel mall för affärsplan

Vad ska en affärsplan innehålla egentligen? För dig som ska göra din första affärsplan har vi tagit fram en enkel mall som gör det enkelt att komma igång. Mallen innehåller exempel på de vanligaste frågorna som en affärsplan ska svara på, vilket ger dig en skön första överblick när du ska starta eget. Givetvis är vår mall är gratis att använda, och du kan ladda ner den som PDF när du är klar.

Gratis affärsplansmall

Skriv din affärsplan i vår mall och sätt ord på din affärsidé.

Gratis mall för affärsplan

Vad är en affärsplan?

En affärsplan (på engelska business plan) är, precis som det låter, en plan för affären. Den ska beskriva verksamhets mål och hur affärsidén ska genomföras. I stora drag innehåller den en beskrivning av affärsidén, hur marknaden ser ut, samt budget och kalkyler. Att göra en affärsplan ger möjlighet att tänka igenom helheten och se förbättringar. En bra affärsplan har som syfte att ge dig, banker och samarbetspartners en övergripande förklaring till ditt nya företag, ditt erbjudande och den marknad du ska ge dig in på.

Varför behöver du en affärsplan?

Det finns ingen lag som säger att företag ska ha en affärsplan, men det förenklar för dig att ha ett dokument som på ett konkret sätt förklarar din affärsidé, din affärsmodell och hur du ska göra för att lyckas med ditt företag. Att veta i vilken riktning du vill att företaget ska gå och hur du planerar den ekonomiska biten är lika viktigt för din egen del, som för en potentiell investerare. 

Affärsplanen fungerar alltså både som ett bra internt styrmedel, samtidigt som den ska förankra affärsidén hos företagets externa intressenter – många banker och andra finansiärer behöver nämligen en affärsplan vid investeringsbeslut.

Affärsplanen kan även fungera som ett juridiskt dokument. Vid avtalsskrivning efter förhandling med en finansiär, eller vid ett samarbetsavtal mellan aktieägarna, kan affärsplanen bifogas avtalet som en bilaga.

 Lästips: Starta eget företag steg för steg - den kompletta guiden

Hur gör man en affärsplan?

Det är viktigt att affärsplanen bygger på bra research, där du har tagit reda på så mycket du kan om marknaden och kunderna. Med bra research menas att du har en så riktig och sann bild av marknaden som är möjligt. Du kan göra en enkätundersökning eller intervjua potentiella kunder. Det viktiga är att ställa rätt frågor och dra rätt slutsatser, så att analysen verkligen speglar förutsättningarna för ditt företag. Din affärsplan ska vara realistisk och verklighetsförankrad, men också visa på möjligheterna med ditt nya företag. Du kartlägger enklast företagets starka och svaga sidor genom en SWOT- analys, som svarar på följande frågor: 

 • Vilket är ditt företags starka sidor?
 • Vilka är de svaga sidorna?
 • Vilka möjligheter kan uppstå för ditt företag framöver?
 • Vilka hot kan uppkomma och skapa svårigheter för ditt företag framöver?

Tänk också på att anpassa affärsplanens innehåll till syftet och målgruppen eftersom olika målgrupper är intresserade av olika saker i affärsplanen. Exempelvis är bankens utgångsläge vid granskning av affärsplanen är att försäkra sig om att firman eller bolaget kommer att kunna återbetala lånen, medan investerare främst har företagets framtidspotential i fokus.

Starta aktiebolag direkt! Har du en klockren affärsidé? Det ska vara superenkelt att registrera ett aktiebolag. Så är det hos oss. Du får ditt företag på 2 timmar. Make it a business! Starta nytt aktiebolag.

Affärsplan; exempel

Exempel på frågor som en (utförlig) affärsplan ska besvara är: 

Affärsidé

 • Företagsnamn
 • Bransch
 • Tjänster
 • Handel
 • Varor/produktion
 • Målgrupp/kunder
 • Affärsidé
 • USP - Unique Selling Proposition

Jag som nyföretagare

 • Mina erfarenheter i branschen
 • Mina erfarenheter som företagare
 • Min utbildning
 • Privatekonomi
 • Hemförhållanden
 • Personliga egenskaper
 • Kompanjon/delägare
 • Därför vill jag starta företag
 • Affärsetik/kvalitet/CSR

Min marknad och mina kunder

 • Mina kunder/säkra debiterbara arbeten/produkter
 • Hur ser min typkund ut?
 • Hur ser marknaden ut?
 • Hur ska jag nå min marknad och mina kunder?
 • Kan jag paketera mina tjänster/produkter?
 • Hur betalar kunden?
 • Hur ofta och hur mycket köper kunden?
 • Konkurrenterna och deras produkter/tjänster.

Marknadsföring och försäljning

 • Marknadsföringshjälpmedel
 • Logotyp
 • Marknadsplan

Administration

 • Vem sköter administrationen? Till exempel bokföring, fakturering, momsredovisning, budgetering, försäkring och inköp.

Mitt nätverk

 • Hur ser ditt nätverk ut? Till exempel inom juridik, revision, IT eller försäkringsrådgivare.

Företagsform och etableringshinder

 • Företagsform
 • Fördelar/nackdelar

Prissättning

 • Inköpskostnad/nedlagda kostnader
 • Pris
 • Kundnytta
 • Prissättning hos konkurrenter

Budget

 • Försäljningsbudget
 • Likviditetsbudget
 • Kapitalberäkning
 • Resultatbudget

Startbeslut och tidsplan

 • Startdatum för företag
 • Åtgärder och tidsplan före du startar

Analys

 • Analys för styrkor och svagheter
 • SWOT-analys

Vad ska en affärsplan innehålla?

En affärsplan är huvudsakligen ett beslutunderlag som ska hjälpa dig i planeringsfasen, och det finns därför inga regler för exakt vad den ska innehålla och hur den måste se ut. Den bör dock alltid vara konkret, överskådlig, lättbegriplig och alltid underbyggd av fakta. Affärsplanen ska vara realistisk men samtidigt spegla din ambition som entreprenör. Lägg ditt fokus på att få en helhetsbild av din affärsidé och de saker runtomkring som kan spela in när du planerar din verksamhet.

Områden som behöver finnas med i affärsplanen är marknadsanalys, konkurrentanalys, budget och den ekonomiska biten – en affärsplan är inte fullständig om det inte finns en del som visar att företagsidén går att genomföra ekonomiskt. En affärsplan bör därför innehålla start-, resultat- och likviditetsbudget.

Tänk också på att affärsplanen ska vara ett dynamiskt dokument som uppdateras och förändras allteftersom din verksamhet växer och utvecklas.

Glöm inte heller din egen del i affärsplanen - om du har personliga egenskaper och kunskaper sedan tidigare som stöttar upp din affärsplan, är också dessa viktiga bitar att ha med. Läs mer om de olika delarna här nedanför.

 Lästips: Starta eget-lån? Låna för att starta eget – så gör du!

Vision och mission

Visionen kan beskrivas som det övergripande målet för verksamheten, vad verksamheten ska sträva efter på längre sikt. Missionen är den konkreta, mätbara varianten som sätter ord på hur visionen kan nås. Visionen ska istället vara något att sträva efter. Tänk på: Vad går din verksamhet ut på, vilken uppgift har den och vilka mål har du? Hur ser ditt företag ut om 1-2 år? Och om 5 år?

 Lästips: Smarta företagsnamn – tips för att välja företagsnamn

Affärsidé

Affärsidén kan ses som kärnan i din affärsplan och har som syfte att beskriva din verksamhet. Tänk på: Vad är din specialkompetens, vilka problem löser du åt kunden? I korta drag; hur ska marknadsföringen finansieras och genomföras? Vad är det unika i just ditt erbjudande?

 Lästips: Gratis affärsidéer att inspireras av 

 Lev din passion! Vår starta eget-kurs lär dig allt om att starta företag. Och det bästa av allt – den är online och gratis. Så låt det du brinner för vara fröet till din affärsidé! Gå starta eget-kursen.


Erbjudande och prissättning

Lägg tid på att arbeta fram ett bra erbjudande och beskriv kundnyttan. Tänk på: Vilket problem eller vilka behov vill du tjäna? Vad ska du ha för prissättning och hur kommer detta priset stå sig i förhållande till dina konkurrenter? Varför ska kunden välja just dig? Vad har du för konkurrensfördelar?

Marknadsanalys

Marknadsanalysen är en viktig del i din affärsplan och ligger till grund för flera andra punkter – exempelvis erbjudandet, marknadsföringen och ingångsstrategin. Här tar du reda på hur marknaden ser ut; exempelvis vilka trender som finns och vilka aktörer som blir dina konkurrenter. Utifrån denna information kan du sedan planera hur du ska agera på marknaden. Att tänka på: Vilka är dina tänkbara kunder? Hur ser konkurrensen ut och vad kan du lära dig av den? Hur säker/osäker är marknaden?

Marknadsaktiviteter

Här presenterar hur du kommunicerar med den tänkta målgruppen. Har du tänkt använda sociala medier och egen webbshop ska du nämna det här, och hur du går tillväga för att hitta dina kunder. Ta också upp om du har befintliga nätverk som du kan promota ditt nya företag, tankar kring annonsering, mässor, kundträffar och dylikt. Tänk på: Hur når du kunderna? Via vilka kanaler och aktiviteter? Hur hänger kanalerna och aktiviteterna ihop?

Marknadsföringspartners

Vilka kontakter har du? Hur kan du använda dessa kontakter för att få ditt företag att utvecklas? Finns det övriga partners du behöver kontakta för att få ut dina marknadsaktiviteter på rätt sätt?

Ingångsstrategi

Den här punkten beskriver hur du planerar att sätta igång med ditt företag. Ta hjälp av marknadsanalysen när du planerar din ingångstrategi. Tänk på: I vilken ordning sker dina marknadsaktiviteter? När, hur och av vem?

Tillväxtstrategi

Tillväxtstrategin har som syfte att förtydliga hur företaget ska nå tillväxt framåt. Det kan innefatta en plan om hur företaget kan ta sig in på andra marknader, eller hur affärsidén kan vidareutvecklas. Tänk på: Hur kan du expandera din verksamhet, vilka är dina resursbehov, vad är utgångsstrategin om du tvingas avveckla ditt företag?

Budget 

En av de viktigaste posterna i din affärsplan är budgeten. Här redovisar du förväntade intäkter och kostnader. Start-, resultat- och likviditetsbudget ska lyftas under den här punkten. Tänk på: Hur stort är lönsamhetskravet, vilka är de kritiska milstolparna för att ditt företag ska uppnå och bibehålla likviditet? Om du har en eller flera partners, hur fördelas kostnaden mellan aktörerna?

Finansiering

När du vet hur mycket pengar som behövs för att starta ditt företag, kan du gå vidare till punkten finansiering. En del av pengarna är antagligen dina egna, men det kan också vara aktuellt att ansöka om ett banklån eller ta in riskkapitalister. Tänk på: Är affärsplanen är relevant för personen som ska investera i den? Är budgeten rimlig? Vilka argument ska du lyfta fram i kontakt med bank eller investerare?

 Lästips: Företagslån för enskild firma & aktiebolag

Beskrivning av dig som företagare

Se till dig själv som företagare. Beskriv varför just du är rätt person att starta och driva den tänkta verksamheten och hur dina tidigare erfarenheter kommer till användning i företaget. Tänk på: Har du personliga egenskaper eller kunskapsområden, och som kan ge dig konkurrensfördelar? Hur kan du dra nytta av ditt befintliga kontaktnät i ditt nya företag? Hur ser din privatekonomi ut? Kommer du att klara dig ekonomiskt under uppstartstiden?

Skriva affärsplan i 7 enkla steg

 1. Tänk på målgruppen
  Vem är det som ska läsa din affärsplan - bank, potentiell affärspartner, investerare? Utgå från den du vill ska läsa din version och ha sedan i åtanke vad den här personen har för vinning i det du skriver. En bank vill se din möjlighet att betala tillbaka lånet, medan en investerare framförallt är intresserad av den potential och framtidsvision som finns i bolaget.
 2. Avgränsa din affärsplan
  Det är fantastiskt om din affärsidé kan rädda världen, men inte speciellt troligt. Fokusera istället på en affärsmodell och lös ett problem, det räcker.
 3. Gör din research
  Se till att affärsplanen är väl underbyggd. En genomtänkt affärsplan bygger på relevant bakgrundsinformation.
 4. Håll det enkelt
  Håll affärsplanen enkel och konkret, det hjälper både dig och läsaren.
 5. Låt det ta sin tid
  Färdig med första utkastet? Bra! Låt texten vila några timmar eller dagar. Be om feedback och arbeta sedan på att förbättra din affärsplan.
 6. Se över din affärsplan en gång till
  Är du beredd att bestämma dig för om affärsidén håller, eller behöver du redigera företagsplanerna? När underlaget känns genomarbetat är du redo att slutföra affärsplanen. Kom ihåg att hålla den aktiv - se affärplanen som ett styrdokument inför framtiden.
 7. Våga be om hjälp!
  Almi Företagspartner och Nyföretagarcentrum är exempel på instanser som kan hjälpa dig. 

Affärsplanen är minst lika viktig för din egen del. Se dokumentet som en riktning för hur du ska jobba. Och om du behöver revidera planen längs vägen är det helt okej. Du skulle även kunna dela upp planen så att en version är för egen del och den andra versionen är anpassad för bank och investerare – se bara till att planerna är synkade.

Gratis mall för affärsplan

Halva priset för hela passionen

Nu får du som nystartad halva priset första året när du väljer vårt mest köpta program för bokföring och fakturering. Så lägg tid på din passion och låt bokföringen puttra på tryggt i bakgrunden. Make it a business!

Halva priset för nystartade

Halva priset för hela passionen