Guide: Vad betyder avdragsgill och vad räknas som en avdragsgill kostnad?

Avdragsgill eller inte? Det finns en mängd olika avdragsgilla kostnader i ett företag. Vi berättar vilka utgifter som är skattefria och hur du räknar på avdragsgilla kostnader.


Företagsdeklaration
> Avdragsgill

Vad betyder avdragsgill?

Begreppet avdragsgill används oftast när man pratar om avdragsgill kostnad, och betyder en kostnad som kan dras av från årets resultat i syfte att få skattemässiga fördelar. Avdragsgill innebär alltså att man, genom att göra avdrag, minskar företagets vinst. Detta leder till att även skatten blir lägre. 

Dock finns det regler för vad ett företag kan räkna som avdragsgill kostnad.

Vad är avdragsgillt?

Grundregeln är alltid att ett företag endast får avdrag för kostnader som läggs ner för att företaget ska få inkomster. Den avdragsgilla utgiften ska alltså ha en direkt relation till verksamheten i företaget och vara förenlig med företagets verksamhet. Vad som anses vara avdragsgillt i verksamheten och hur stora belopp det rör sig om, avgörs alltid av Skatteverket. Det kan vara utgifter för till exempel dubbel bosättning, representation, julgåvor, tjänsteresor eller friskvård. 

Avdragsgill representation eller momsavdrag?

När du företräder företaget i vissa externa och interna sammanhang kan det betraktas som representation. Skatteverket godkänner avdragsgill representation om utgifterna hänger direkt ihop med din företagsverksamhet, som en personalfest, eller ingår som en del i en affärsförhandling. Ditt företag måste även vara momspliktigt.

Lästips: Representation, vad är det?

Direkt avdragsgillt

Mindre förtäring som till exempel fika, alkoholfri dryck, frukt och smörgås är direkt avdragsgillt med upp til 60 kronor inklusive moms per person.

Teaterbiljetter och greenfee för golfspel är avdragsgillt upp till 180 kronor inklusive moms per person och tillfälle.

Har du en personalfest är utgifter för lokalhyra, musikunderhållning och mindre förtäring avdragsgillt upp till 180 kronor inklusive moms per person och tillfälle.

Se beloppsgränser i Ekonomifakta.

Hämta, klicka, godkänn, skicka 

Exakt så enkelt kan det vara att göra ditt företags deklaration! Du blir guidad steg för steg och snart är deklarationen, årsbokslutet eller årsredovisningen klar. Så att du med enskild firma eller aktiebolag deklarerar snabbt och smidigt. Eller som vi säger: Hämta, klicka, godkänn, skicka!

Deklarera med Visma eEkonomi

Representationsmåltider – ej avdragsgilla kostnader, men momsavdrag

Luncher och middagar får du dra av momsen för upp till 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Håller du en visning eller demonstration kan du även här dra av momsen för matkostnader upp till 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Om beloppet per person övergår 300 kronor och det även serveras alkohol så gäller en särskild beräkning, se exempel och kalkylator hos Skatteverket. Eller använd schablonen som säger att du kan göra avdrag på 46 kronor per person och tillfälle. (Debiterad moms ska vara minst 46 kronor per person och tillfälle.)

Tänk på att...

  • Möjligheten att låta företaget bekosta utgifter för representation är sämre i handelsbolag och enskild firma än i ett aktiebolag. Du har alltså lättare att göra skatteavdrag för kostnader i ett aktiebolag som företagsform.

Julklappar till anställda

Visste du att du får göra avdrag för julklappar till anställda? För att räknas som avdragsgill julgåva får julklappen inte vara värd mer än 500 kronor.


Viktigt om avdragsgill julgåva

  • Värdet får inte överstiga 500 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transporter av gåvorna in. Om värdet är högre blir gåvan skattepliktig från första kronan.
  • Julgåvor får inte vara kontanter. Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar. Gåva i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar kan vara skattefri. Läs mer på Skatteverket.

  Läs mer om hur du skattar för julgåva, julbord och minnesgåva

Avdragsgilla inventarier

I regel får ditt företag göra avdrag för utgifter som rör din verksamhet, däribland nödvändiga inventarier. Ett undantag från grundregeln är dock att ett företag inte får avdrag för inköp av inventarier som inte anses sjunka i värde. Till inventarier som inte anses sjunka i värde kan höra konstverk, musikinstrument, exempelvis dyrbara antika instrument som cello eller violin. Däremot är det avdragsgillt att hyra konst som används på kontoret.

Avskrivning av inventarier

Skattemässigt brukar man dela upp inventarier i två olika kategorier: inventarier med direktavskrivning och inventarier med räkenskapsenlig avskrivning. Inventarier av mindre värde eller med en bedömd ekonomisk livslängd på tre år, kan dras av samma år som du köper in dem i bolaget.

Räkenskapsenlig avskrivning innebär att avdraget vid beskattningen motsvarar avskrivningen i räkenskaperna. Detta kan göras på olika sätt, men en vanlig metod är att göra full avskrivning på fem år, vilket motsvarar en avskrivning med 20 procent per år.

Tänk på att...

  • Du måste själv hålla reda på anskaffningskostnader och anskaffningsår för de inventarier som du fortfarande använder i verksamheten och är inhandlade de senaste fyra räkenskapsåren.

Avdragsgill tjänstebil och tjänsteresa

Det finns möjlighet för dig som företag att få avdrag för tjänsteresor. Om du till exempel har uppdrag hos olika kunder, får du göra avdrag för löpande kostnader som uppstår för att utföra uppdragen.

Trängselskatt

Kostnader för resor som görs för företagets räkning, liksom utgifter för vägtullar som uppstår vid sådana uppdrag, bokförs då som kostnader i företaget. Enklast är att låta bolaget anmäla sig för betalning via autogiro hos Transportstyrelsen. Trängselskatt finns i Stockholm och Göteborg. Den är avdragsgill för företagare.

Trängselskatt förmånsbeskattas
Trängselskatt, väg-, bro- eller färjeavgifter för privata resor med förmånsbil förmånsbeskattas numera även om det gäller resor till och från arbetet. 

Tjänstebil

När du låter din firma köpa en vanlig personbil är momsen på bilen inte avdragsgill, utan får bokföras som en del av kostnaden för inköpet. Om du däremot köper en skåpbil med separat förarhytt och luftspalt mellan förarhytt och lastskåpet, kan du dra av momsen.

När företaget hyr eller leasar en personbil eller lätt lastbil får du vanligtvis dra av 50 procent av momsbeloppet under förutsättning att bilen körs minst 100 mil per år i momspliktig verksamhet. Om du använder din egen privata bil i näringsverksamheten får du avdrag med 25 kronor per mil.

Tjänsteresor

Om du inte vill ta upp en privat bilförmån eftersom du inte tänker använda bilen för privatresor, måste du föra en noggrann körjournal över alla resor med bilen. Du kan ladda ner vår mall för körjournal gratis här. Du kan köra max tio gånger privat under ett år med bilen, utan att få en bilförmån.

De totala privata resorna får då vara högst 100 mil. Den som kör förmånsbilen blir inte beskattad på något sätt, samtidigt som all trängselskatt är avdragsgill som en kostnad i företaget både vid arbetsresor och privatresor. Hur fungerar då reglerna för måltidsutlägg under tjänsteresan? 

Minskning av traktamente Förmånsbeskattning
Fri kost under tjänsteresa huvudregel    
Hotellfrukost som ingår i oblig. i rumspriset    
Kost på allmänna transportmedel som ingår oblig. i priset    
Extern representation    
Intern representation    

Tänk på att...

  • Driver du aktiebolag? Då ska trängselskatten betalas av den som är registrerad för bilen, det vill säga ditt aktiebolag.

Motion och friskvård

Om du som arbetsgivare betalar gymkort för dina anställda är det en avdragsgill kostnad för företaget och en avdragsgill motionsförmån för de anställda. Det gäller oavsett vilken företagsform som arbetsgivaren har för sin verksamhet, så länge gymmet inte är lyxbetonat och uppseendeväckande dyrt.

 Här är de vanligaste förmånerna för förmånsbeskattning

Friskvård i aktiebolag och enskild firma

Däremot är det bara i aktiebolag som företagaren själv räknas som anställd och avdragsgillt kan få ett sådant gymkort betalt av företaget. Den som driver enskild firma kan få avdrag för kostnad för gymkort till utomstående anställda som finns i firman, men inte för gymkortet till sig själv. Det här är en av fördelarna med att driva ett aktiebolag jämfört med en enskild firma. 

Skatteavdraget gäller endast om din motions- eller friskvårdssatsning riktar sig till hela personalen. Alltså ska satsningen även gälla korttidsanställda och vikarier samt anställda styrelseledamöter. 

 Läs mer om friskvårdsbidrag

Men! 
Vad många inte vet om är att ett flertal rättsprocesser har visat att om du kan hävda att motionen sker i rehabiliteringssyfte eller i förebyggande syfte så godkänns avdraget av Skatteverket. Bifoga intyg från läkare och sjukgymnast så ökar sannolikheten att du får igenom avdraget. Skälet är att det ligger i statens intresse att hålla nere kostnaderna för sjukskrivning. Källa: Skattehuset

 Läsvärt! Du hittar allt inför årets deklaration på vår samlingssida om hur man deklarerar ett företag

Kan du dina avdrag? 

Vi fattar, avdrag kan låta krångligt. Men du grejar det! Testa dina kunskaper om skatteavdrag.

Gör testet nu

Hämta. Klicka. Godkänn. Skicka.

Exakt så enkelt kan du göra din företags deklaration och årsbokslut/årsredovisning med Visma Spcs. Passar perfekt oavsett om du har enskild firma eller aktiebolag.

Deklaration med Visma Spcs

Hämta. Klicka. Godkänn. Skicka.