Vad är omvänd skattskyldighet?

Omvänd skattskyldighet är när köparen betalar in moms till staten.

Skatter & skatteregler > Omvänd skattskyldighet

Omvänd skattskyldighet gäller moms

Vanligtvis är det säljaren av tjänster eller varor som ska ta ut moms och betala in denna till staten. Vid omvänd skattskyldighet är det i stället köparen som ska betala in momsen till staten.

När gäller omvänd skattskyldighet?

Det är bara i vissa fall som omvänd skattskyldighet kan användas. Dessa fall skiljer sig åt beroende på om handeln gäller Sverige, EU eller länder som inte tillhör EU.

Omvänd skattskyldighet inom Sverige

I Sverige används omvänd skattskyldighet framförallt inom bygghandeln. Detta för att förhindra skattefusk när en köpare drar av moms som sedan inte betalas av säljaren. Andra tillfällen då omvänd skattskyldighet tillämpas är vid omsättning av guldmaterial, investeringsguld, avfall och visst metallskrot samt utsläppsrätt för växthusgaser. Omvänd skattskyldighet gäller även för utländska företagares omsättning av värmeenergier så som el, gas och fjärrvärme samt utländska försäljares omsättning av tjänster och varor gällande fastigheter i Sverige.

Omvänd skattskyldighet inom EU

Vid handel inom EU gäller omvänd skattskyldighet vid transport av varor mellan två länder förutsatt att köparen har ett momsregistreringsnummer i sitt eget land. Dessutom gäller det vid försäljning av en tjänst till en näringsidkare i ett annat land eftersom tjänsten då anses vara omsatt och då ska beskattas i det land där köparen är bosatt eller etablerad.

Omvänd skattskyldighet i länder utanför EU

Om en person som är svensk har köpt varor eller tjänster ska dessa deklareras och betalas moms på helt som vanligt.

För säljaren att tänka på

Du som säljare ska ange på fakturan om omvänd skattskyldighet gäller. Det gör du genom att hänvisa till någon av följande punkter:

 • relevant bestämmelse i mervärdesskattelagen
 • relevant bestämmelse i mervärdesskattedirektivet
 • annan uppgift som visar att köparen är skyldig att betala momsen


Du ska också redovisa försäljningen i någon av följande rutor i skattedeklarationen:

 • ruta 35: försäljning av varor till ett annat EU-land
 • ruta 39: försäljning av tjänster till en näringsidkare i annat EU-land
 • ruta 41: försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige

För köparen att tänka på

Du som köpare har vid omvänd skattskyldighet rätt att göra avdrag för den ingående momsen. Den ingående momsen beräknar du själv enligt allmänna bestämmelser. Om du har full avdragsrätt så får du dra av hela momsen och nettot blir 0. Du måste dock redovisa både ingående och utgående moms i skattedeklarationen. Den ingående momsen redovisar du i ruta 48.

Som köpare ska du redovisa inköpen i skattedeklarationen i någon av följande rutor:

 • ruta 20: inköp av varor från annat EU-land
 • ruta 21: inköp av tjänster från annat EU-land
 • ruta 22: inköp av tjänster från land utanför EU
 • ruta 23: inköp av varor i Sverige
 • ruta 24 inköp av tjänster i Sverige

Den utgående momsen ska du själv räkna ut och redovisa i någon av rutorna 30, 31 eller 32, beroende på vilken skattesats som gäller.

Omvänd skattskyldighet på engelska

Reverse charge

Relaterade ord

Momsdeklaration
Moms
Reklamskatt

 I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer