Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter är de avgifter som en arbetsgivare betalar för sina anställda.

Löner > Arbetsgivaravgifter

En arbetsgivare betalar arbetsgivaravgifter till staten

Utöver en arbetstagares lön betalar en arbetsgivare även lagstiftade arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna består av flera olika avgifter som betalas in till staten och tillsammans ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet i form av bland annat sjukvård, pensioner och social omsorg.

Skatteverket använder begreppet sociala avgifter som ett samlingsnamn för lagstiftade arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Egenavgifter är de sociala avgifter som en egenföretagare som bedriver verksamhet i form av enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag själv betalar. Den myndighet i Sverige som administrerar arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna är Skatteverket.

 Du kanske också är intresserad av artikeln: Vad kostar en anställd?

Arbetsgivaravgifter beräknas på den anställdes lön

Arbetsgivaren ska betala in och redovisa inkomstskatt och arbetsgivaravgifter för de anställda till Skatteverket en gång i månaden. Arbetsgivaravgifterna beräknas på den anställdes bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner. Om den anställdes bruttolön inklusive förmåner kan antas uppgå till mindre än 1 000 kronor under inkomståret, behöver arbetsgivaren inte betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag.

Arbetsgivaravgifternas sammansättning

För information om gällande procentsatser och arbetsgivaravgiftens sammansättning, hänvisar vi till Skatteverket.

Arbetsgivaravgifter på engelska

Employer contributions

Relaterade ord

Arbetsgivare
Egenavgifter
Sociala avgifter
Bruttolön
Nettolön

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord