Vi skyddar din data

Ditt förtroende är det viktigaste vi har. Därför satsar vi hårt på olika lager av skydd för dina personuppgifter, från tekniska skydd till rutiner och riktlinjer. För det är du som äger dina personuppgifter, vi bara lånar dem.

IT- & datasäkerhet / Integritetspolicy

Så här tar du kontroll över din data

Du kan ta kontroll över din data på flera sätt. Det börjar med kunskapen om vad vi gör och vad du kan kräva. Visma har ett mycket omfattande gemensamt kontrollsystem för att säkra dina rättigheter kring dataskydd och personlig integritet. Här nedan kommer du åt koncernens gemensamma riktlinjer och verktyg för att du enkelt ska kunna få full kontroll på dina personuppgifter.

Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet. Vår koncerngemensamma integritetspolicy hjälper dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem samt hur vi hanterar, skyddar, lagrar, överför och raderar dina personuppgifter. Personuppgifter är information som kan identifiera dig som person, t.ex. e-postadress, gatuadress eller telefonnummer etc.

Har du frågor relaterade till integritet och dataskydd? Läs mer och se kontaktinformation till Visma Spcs dataskyddsombud.

Hantera dina epost-prenumerationer och profil-inställningar

På vår Prenumerationssida kan du när som helst ändra dina e-postprenumerationer. Här kan du också ändra eller radera dina personuppgifter, uppdatera din intresseprofil eller återkalla ditt samtycke till profileringen. Du kan också tacka nej till all vidare marknadsföring. Du hittar dina prenumerationer längst ner i våra mejl.

Därför använder vi oss av personuppgifter

Vi vill ge dig en så bra upplevelse som möjligt. För att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om vad du är intresserad av använder vi de uppgifter du tillhandahåller och registrerar bland annat hur du navigerar på vår hemsida, hur du använder våra program eller läser våra e-post. Din profil används för att anpassa informationen vid kontakt, annonsering på internet och utskick av erbjudanden.

Om du inte har besökt Vismas hemsidor eller visat något intresse för informationen vi skickat dig inom loppet av de senaste 24 månaderna, kommer dina personuppgifter att bli raderade.

Såhär hanterar vi personuppgifter

Visma kan komma att dela dina personuppgifter med underleverantörer till våra tjänster och leverantörer av våra interna system, bland annat för marknadsföring. Vi säkrar dina personuppgifter och rättigheter genom personuppgiftsbiträdesavtal med dessa underleverantörer. Några av underleverantörerna är lokaliserade (behandlar personuppgifter) utanför EU/EES-området och då garanterar Visma att det finns en laglig grund för överföringen av dina personuppgifter till det landet. Vissa länder är utpekade av EU-kommissionen som "säkra", dvs de har adekvat skyddsnivå. För andra länder sker det antingen genom avtal som inkluderar EUs standardklausuler.

För att kunna erbjuda dig tjänster och relevant information som vi tror är intressanta för dig kan vi komma att dela dina uppgifter med andra företag inom Visma-koncernen eller andra parter som vi ingått samarbetsavtal med omkring våra tjänster. Visma delar inte dina personuppgifter med andra externa parter än dessa.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss via dataskydd.spcs@visma.com om du vill ha mer information om våra underleverantörer eller dokumentation rörande dessa, eller om du har andra frågor om hur Visma behandlar dina personuppgifter.

Du har laglig rätt att:

  • få tillgång till dina personuppgifter
  • få dina personuppgifter rättade
  • få en kopia på dina personuppgifter i vissa fall
  • i vissa fall få dina personuppgifter raderade
  • i vissa fall begränsa eller motsätta dig behandling av dina personuppgifter
Dataskyddsombud Visma Spcs

Mehrnaz Ataei Data Protection Manager

Visma Spcs AB
Sambandsvägen 5
351 94  Växjö
dataskydd.spcs@visma.com