Kundfordringar – Vad är en kundfordran?

En säljare har en kundfordran gentemot en köpare när säljaren har levererat en vara eller utfört en tjänst, men kunden ännu inte erlagt betalning för detta.

Företagsredovisning > Kundfordringar

Vad är kundfordringar och hur uppstår de?

En kundfordran uppkommer när ett företag har levererat en vara eller utfört en tjänst men ännu inte fått betalt av kunden. En kundfordran är alltså en säljares tillgodohavande hos en köpare, vilket som huvudregel markeras av att säljaren utfärdar en faktura i enlighet med faktureringsreglerna i mervärdesskattelagen (1994:200). Fordringarna står kvar till dess att fakturorna är betalda.

Kundfordringar utgör normalt omsättningstillgångar eftersom de är kortfristiga. Den normala kredittiden för en kundfordran är 30 dagar. En kundfordran inkluderar utgående moms, eftersom den utgående momsen normalt ska betalas av kunden.

Att bokföra kundfordringar

Kundfordringar ingår som omsättningstillgångar i ett företags balansräkning. Bokföringslagen (1999:1078) är den lag som i Sverige reglerar hur företag och organisationer ska sköta sin bokföring. Ett företag som bokför enligt fakturametoden ska bokföra en kundfordran när en kundfaktura skapas, medan verksamheter som tillämpar kontantmetoden (bokslutsmetoden) bokför kundfordringar först vid bokslutet.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

En kundsreskontra skapar överblick

För att få en översikt över vilka fakturor som skickats, vilka som redan betalats, och om några fakturor har förfallit till betalning använder många företag en så kallad kundreskontra. En reskontra fungerar som en specifikation till ett konto, främst i balansräkningen.

I den löpande bokföringen är det vanligt att man specificerar kontona för kundfordringar och leverantörsskulder, som då kallas kundreskontra respektive leverantörsreskontra. En kundreskontra är ett register över företagets kundfordringar och innehåller fullständiga kontaktuppgifter och alla viktiga fakturauppgifter som betalningsdatum, summa och eventuell dröjsmålsränta.

Osäkra kundfordringar

Om kunden har bristande betalningsförmåga kan en kundfordran ibland leda till en kundförlust. Det är vanligt att företag gör en bedömning av den sammanlagda förlustrisken i dess kundfordringar. De fordringar där det råder osäkerhet om kunden har förmåga att betala eller inte brukar kallas osäkra kundfordringar.

En kundförlust kan antingen vara befarad eller konstaterad. En befarad kundförlust är vanligtvis en kundfordran där förfallodatumet passerat och företaget misstänker att inbetalning aldrig kommer att ske. En konstaterad kundförlust är en kundfordran där företaget bedömer att betalning med största sannolikhet inte kommer att ske på grund av att kunden exempelvis har gått i konkurs.

Kundfordran på engelska

Account receivable

Relaterade ord

Faktura
Kredittid
Kundförlust
Omsättningstillgång
Reskontra

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord