Vad är en projektplan och hur skriver man den? Gratis mall med exempel!

Projektplanen ska ge en överskådlig plan av vad arbetet består av och vad som ska göras, så att alla snabbt får god förståelse för projektet. Här går vi igenom vad en projektplan är och vad den ska innehålla. Ladda också ner en gratis mall! 

Projekthantering & tidshantering > Projektplan

Gratis mall för projektplan (pdf)

(Obs: Ladda ner projektplanen till din dator och öppna PDF-filen med Adobe Acrobat för att utnyttja all funktionalitet i mallen)

Vad är en projektplan?

Planeringen är en viktig del i ett projekt, det är genom den som du säkerställer att struktur och kommunikation mellan alla involverade parter fortlöper smidigt. När du planerar ett projekt ska projektmålen definieras, vad som behöver göras för att uppnå dessa samt hur projektets omfattning ser ut. Vilka steg som ingår i projektplanen kan variera beroende på typ av projekt och vilka delar som är viktiga för just det projektet.

Alla projekt är unika, med olika målbilder och processer, därför kommer aldrig en projektplan se exakt likadan ut varje gång. Det är med andra ord väl värt att lägga ned lite extra tid på att göra en välarbetad projektplan, då sparar du tid längre fram eftersom grunderna redan är satta. Du har alltid någonting att förhålla dig till och behöver inte fatta beslut i stunden.

Tips! Så funkar projektplanering i Visma Tid

Exempel på projektplanens innehåll

Så vad är det egentligen för delar som ska finnas? Exempel på frågor som en projektplan ska besvara är bland annat:

  • Vad kommer projektet leverera?
  • Hur kommer det att levereras?
  • När kommer det levereras?
  • Varför genomförs projektet?
  • Hur mycket kommer projektet kosta?

 Tips! Se vårt utbud av tidredovisningssystem och projektverktyg – Visma Tid

Tips för att skriva projektplan

Det viktiga är inte de specifika delarna, utan att ha en bra struktur som hjälper till att strukturera projektet. Bra regler är:

  1. att en utomstående ska kunna skapa sig en uppfattning om projektet bara genom att läsa projektplanen.
  2. när projektplanen skapas - ha något system där planen kan lagras. Det kan till exempel vara ett projektledningsprogram på datorn, eller ett vanligt papper.
  3. oavsett vad du väljer är det viktigt att alla som är involverade i projektet kan ta del av dokumentet.

Så använder du vår projektmall

Med vår gratis projektmall kan du enkelt fylla i de rubriker du behöver för ditt projekt. Mallen är framtagen i PDF-format, så att du kan använda både PC, Mac eller Linux för att fylla i mallen och sedan skriva ut den vid behov. Skulle du vilja spara in tid på projekthantering och få allt som har med ditt projekt samlat, rekommenderar vi att du provar vårt webbaserade projekthanteringsprogram Visma Tid Pro. Prova gratis i 14 dagar.

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion

Visma Tid

Smidig tid- och projekthantering för småföretagare. Jobba direkt från mobilen eller datorn.

Prova gratis

Följ vårt nyhetsbrev

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

Följ