Vad är en ekonomisk förening? Förklaring & definition

En ekonomisk förening är en företagsform som medlemmarna deltar i och kan dra nytta av.

Entreprenörskap > Ekonomisk förening

En ekonomisk förening har aktiva medlemmar

Ekonomisk förening är en företagsform där medlemmarnas ansvar begränsas till det kapital som satsas i föreningen. Medlemmarna ska vara delaktiga i föreningen som konsumenter eller förbrukare, som leverantörer, genom att själva arbeta inom föreningen eller genom att använda de tjänster som föreningen erbjuder.

Att skapa en ekonomisk förening

Föreningen ska bestå av minst tre medlemmar och företrädas av en styrelse samt ha minst en revisor. Styrelsen och revisorn väljs av en föreningsstämma. När den ekonomiska föreningen har bildats ska den registreras hos Bolagsverket och blir då en juridisk person och får ett organisationsnummer.

 Lästips!  Så startar du en ekonomisk eller ideell förening

Fördelar med en ekonomisk förening

Genom att medlemmarna aldrig kan förlora mer än det kapital som de själva har satt in i företaget är det en säker företagsform som bejakar medlemmarnas intresse. Den är öppen för alla som vill bli medlemmar och är en demokratisk företagsform eftersom alla medlemmar har en röst och ett visst ansvar. Dessutom får en ekonomisk förening tillämpa brutet räkenskapsår.

Företrädaransvar i den ekonomiska föreningen

I en ekonomisk förening är det oftast personer i styrelsen som också sitter som företrädare. Som företrädare kan du bli personligt ansvarig för ekonomin i föreningen, något som brukar kallas för företrädaransvar. 

 Läs också vår guide om att välja företagsform

Ekonomisk förening på engelska

Business association

Relaterade ord

Aktiebolag
Handelsbolag
Koncernbidrag
Räkenskapsår
Suppleant
Styrelse

I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord