Starta eget-bidrag – Det här gäller

Går du i tankar att starta eget företag och funderar på att ansöka om starta eget-bidrag? Det ofta missförstådda bidraget från Arbetsförmedlingen erbjuds endast under vissa villkor och fungerar inte som många blivande företagare tror. Vi reder ut allt du bör veta om hur bidraget fungerar, vem som kan få det och hur mycket pengar det kan ge.

Entreprenörskap > Starta eget-bidrag

Vad är starta eget-bidrag?

Starta eget-bidraget, eller Stöd till start av näringsverksamhet som det egentligen heter, är ursprungligen ett aktivitetsstöd med syfte att få arbetslösa i sysselsättning. Tvärtemot vad många tror, är bidraget inte en automatisk kapitalinjektion som kommer som ett brev på posten samma dag som man startar sitt företag. 

Ordet ”bidrag” gör också att många stirrar sig blinda på pengarna, och samtidigt missar de andra delarna som ”bidraget” innehåller. Förutom ekonomiskt stöd får du nämligen även:

 • Rådgivning från experter 
 • Gratis företagskurser 
 • Medverka på informationsträffar

 Läs också: Starta eget företag steg för steg - den kompletta guiden

Vem kan få bidraget?

Det är inte vem som helst som kan få stödet utan det finns vissa krav som du behöver uppfylla för att få ta del av stödet. I dag kan du få ta del av Arbetsförmedlingens starta eget-bidrag om du uppfyller följande krav:

 • Du anses ha goda förutsättningar att driva företag, som ger en tillfredsställande inkomst och långsiktig sysselsättning. Det innebär i praktiken att du lagt ner tid på att ta fram en riktigt bra affärsidé och realistisk affärsplan med tillhörande budget. Detta kan Arbetsförmedlingen hjälpa dig med. 

Tänk på att Arbetsförmedlingen använder externa experter för att granska din affärsplan, så slarva inte med den.

 • Arbetsförmedlingens konsulter undersöker också om du har skulder hos Kronofogden eller är belagd med näringsförbud. Det är osäkert om du kan få bidrag vid skuldsättning, men de stora utmaningarna blir troligen snarare svårigheter med att få andra lån och krediter, samt brist på trovärdighet bland kunder eller leverantörer.
 • Du är inte redan VD, styrelseledamot, firmatecknare eller ägare av ett företag. 
 • Har fyllt 18 år och är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.
 • Du är arbetslös eller riskerar att bli det och har sökt jobb utan resultat. Undantag görs för dig som bor i vissa glesbygdskommuner i mellansverige eller norrland.

Om du uppfyller kraven kan du lämna in en ansökan. Men tänk på att det inte är givet att du kommer bli godkänd bara för att du uppfyller grundkraven. Godkännandet beror på hur bra de bedömer din affärsidé, hur arbetsmarknaden ser ut inom din tänkta bransch och vart i landet du tänkt starta ditt företag.

 Tips! Vill du ha inspiration på vilken typ av företag du ska starta? Kolla in våra tips på affärsidéer

I vissa fall finns möjligheten att istället delta i stöd till start av näringsverksamhet i form av en praktik för att du ska få mer erfarenhet av branschen som du ska driva ditt företag i. Det finns också förberedande utbildningar så att du kan lära dig om vilka regler som gäller när du driver företag.

 Läs också: Så gör du för att starta enskild firma

Hur mycket pengar kan man få i starta eget-bidrag?

Det finns inte en fast summa som är detsamma för alla, utan hur mycket pengar du kan få skiljer sig från person till person. 

Försäkringskassan är de som är ansvariga för att beräkna och betala ut ditt aktivitetsstöd. Godkännandet av din ersättning och hur mycket pengar du kan få beror dock i praktiken både på Försäkringskassan, din a-kassa och din handläggare på Arbetsförmedlingen. 

Ersättningen blir olika stor beroende på din försäkringssituation:

 • Om du inte har rätt till a-kassa kan du endast få 223 kronor om dagen i starta eget-bidrag. 
 • Om du däremot uppfyller villkoren för a-kassa, följer också ditt aktivitetsstöd den ersättningsplan du har enligt a-kassan. Det vill säga högst 1200 kronor om dagen och lägst 510 kronor om dagen. Även här förutsätts att du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen på heltid.
 • Är du utförsäkrad, det vill säga att du har nått antal maxdagar från a-kassan? Då kan du högst få 65 procent av din ersättningsplan i starta eget-bidrag.

Aktivitetsstödet betalas ut en gång varje månad och är skattepliktigt som inkomst i din inkomstdeklaration.

OBS! Tänk på att du inte är försäkrad under tiden du får starta eget-bidrag. Försäkringsskyddet är ditt eget ansvar som blivande företagare.

Hur länge kan man få bidrag till att starta eget?

Standard är att aktivitetsstödet betalas ut under 6 månader, men kan i vissa undantagsfall förlängas på grund av sjukdom eller om du fått vänta länge på viktiga myndighetstillstånd. 

Eftersom bidraget är tänkt som ett försörjningsstöd under tiden du försöker få företaget på fötter, är det viktigt att du är förberedd för utbetalningarna och kan sätta igång med din verksamhet så fort ersättningen godkänts.

Hur stor nytta gör egentligen bidraget?

Bidragets funktion och upplägg har länge varit omstritt. Arbetsförmedlingens egna kontroller visar att drygt 8 av 10 inte var arbetslösa efter tre månader. Däremot kan man inte se om personerna kom i sysselsättning i sitt planerade företag eller fick annan anställning. 

Kritiker av bidraget menar att det i stället borde gå till redan fungerande företag, där chansen till att skapa jobb kan vara större, än att försöka få arbetslösa att bli företagare. 

Andra pekar på att starta eget-bidraget är smart, men borde förlängas till åtminstone ett år, eftersom det kan ta tid att få igång en fungerande verksamhet. Det finns också en fälla i att blivande företagare ser bidraget i sig som en lösning på hur verksamheten kan komma igång, när verkligheten är att alla framgångsrika företag bygger på en bra affärsidé. 

Därför är det viktigt att du som blir godkänd för starta eget-bidrag tar vara på de utbildningsträffar som ingår i Arbetsförmedlingens stöd till näringsverksamhet. 

 Snabbguide: Så lyckas du få starta eget-bidrag

 1. Skriv in dig hos Arbetsförmedlingen som jobbsökande, helst så fort du vet att du kommer bli arbetslös. Om du jobbat inom ett visst yrkesområde kan det vara klokt att söka upp en specialarbetsförmedling och visa upp nödvändiga intyg på din yrkeskompetens. Ju kunnigare handläggare du får på Arbetsförmedlingen, desto större är chanserna att du kan få gehör för din företagsidé. Var öppen och tydlig med att du är sugen på att starta eget.
 2. Sök jobb inom ditt yrkesområde, en förutsättning för att du ska kunna motivera att du vill satsa på din företagsidé. Om du inte får något av jobben du söker kan det i sig tjäna som argument till varför du bör få starta eget-bidrag i stället. Om du blir erbjuden kurser eller arbetsträffar bör du gå på dem. Missar du kurser utan att meddela frånvaro kan du inte få bidrag.
 3. Anmäl dig till a-kassan och komplettera din ansökan med de relevanta intyg som krävs.
 4. Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om din företagsidé och fråga om det går bra att starta upp ditt företag. Möter du inga hinder kan du registrera ett företag, till exempel en enskild firma. Var noga med att inte börja låta pengar gå ut eller in ur företagsverksamheten förrän du blivit godkänd för starta eget-bidrag.
 5. Lämna in din affärsplan för granskning av Arbetsförmedlingens konsulter. Ta hjälp av Vismas guide för att skriva affärsplan om du känner dig osäker på vad den bör innehålla.
 6. Om Arbetsförmedlingen godkänner din affärsplan och tycker du verkar motiverad till att driva eget, lämnar du intyg om att du har företag till din handläggare, som sedan låter Försäkringskassan ta ställning till om du får starta eget-bidrag.

Vilka bidrag kan man få när man startar eget?

Att starta eget kräver många gånger finansiering, och även om du inte är berättigad starta eget-bidraget finns det fler bidrag och stöd du kan vara berättigad om du tänkt eller nyligen har startat ett eget företag! Många bidrag finns även till för att stötta framtida och nya företagare på landsbygden. 

Här går vi igenom några av de bidrag som kan vara aktuella för dig som drömmer om att starta eget. 

Många kommuner är måna om att stötta egenföretagare för att främja tillväxten, så glöm inte heller bort att kolla med din kommun eller län om de erbjuder speciella stöd och bidrag för företagare. 

Stöd från Tillväxtverket

Regionalt investeringsstöd


Är tillgängligt för dig som företagare främst i norra Sverige, men även vissa andra regioner. Stödet erbjuder hjälp för investering i materiella och immateriella tillgångar. 

Läs mer om vilka regioner som ingår i stödet och om hur du ansöker på Tillväxtverkets sida.

Transportbidrag

Transportbidraget är till för företag aktiva inom tillverkningsindustrin i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Stödet ska hjälpa dig som företagare i norra Sverige som annars kan dra nackdel av dina långa avstånd.

Läs mer om vilka företag som är berättigade transportbidraget och ansök hos Tillväxtverket.

Stöd för serviceutveckling

Serviceutvecklingsstödet är till för att hjälpa dagligvaruhandel och drivmedelsstationer i glesbebygda områden för att upprätthålla försörjningen av drivmedel och dagligvaror.

Läs mer om de olika serviceutvecklingsstöd som finns och om du kan få dem hos Tillväxtverket.

Stöd från Jordbruksverket

Stöd för Unga jordbrukare

Om du är 40 år eller yngre kan du få stöd för att starta eller ta över en verksamhet inom jordbruk-, trädgård eller rennäring. 

Läs mer om stöden och ansök via Jordbruksverket.

Stöd till service och satsning på landsbygden

Stödet är till för företag som är investerar i fritids- och idrottsanläggningar eller som erbjuder lokal service som exempelvis butiker och servicepunkter. 

Hitta mer information om de olika stöd som erbjuds och ansök hos Jordbruksverket

Förutom dessa stöd och bidrag finns det en mängd andra alternativ för företagare som vill starta inom en uppsjö av branscher. För att ge ditt företag den bästa möjliga starten se till att utforska vilka aktuella stöd som du har chans att få. 

Halva priset för hela passionen

Nu får du som nystartad halva priset första året när du väljer vårt mest köpta program för bokföring och fakturering. Så lägg tid på din passion och låt bokföringen puttra på tryggt i bakgrunden. Make it a business!

Halva priset för nystartade

Halva priset för hela passionen