Momsregistreringsnummer (VAT) – Vad är VAT-nummer?

Ett momsregistreringsnummer eller VAT-nummer (internationellt) är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket.

Skatter & skatteregler > Momsregistreringsnummer, VAT-nummer

Vad är momsregistreringsnummer?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat momsnummer, momsregnr eller VAT-nummer (VAT står för value added tax), är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret/vat-numret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton. Momsregistreringsnummer i Sverige är uppbyggda på följande sätt beroende på bolagsform. 

Momsregistreringsnummer – aktiebolag och andra juridiska personer

Genom att förstå uppbyggnaden av momsregistreringsnummer så blir det enklare att kontrollera VAT-nummer för att till exempel se ifall ett företag är svenskt eller utländskt. Ett svenskt VAT-nummer ska kunna berätta huruvida det är en enskild firma eller ett aktiebolag till exempel. Juridiska personer, exempelvis aktiebolag, har ett momsregistreringnummer som nämligen bygger på organisationsnumret. 

VAT-nummer för svenska företag

Anta att ett svenskt aktiebolags organisationsnummer är 9999999999. För att organisationsnumret ska bli ett momsregistreringsnummer anges landskoden för Sverige, SE, innan första siffran och avslutas med 01.

Momsregistreringsnumret för detta aktiebolag blir då alltså totalt 14 tecken, varav två bokstäver och tolv siffror: SE999999999901.

Observera att ett momsregistrerings-/VAT-nummer måste följa vissa riktlinjer. VAT-numret får exempelvis aldrig innehålla bindestreck, mellanslag eller punkter.

Momsregistreringsnummer – enskild firma

Enskilda näringsidkares, det vill säga en enskild firmas, momsregistreringsnummer bygger på firmaägarens 10-siffriga personnummer (ÅÅMMDD-XXXX). I övrigt gäller samma sak här; man lägger till landskoden SE för Sverige och avslutar med 01. Inte heller här får bindestreck, mellanslag eller punkter förekomma.

Momsregistreringsnumret för en enskild firma är ser då ut så här: 

Landskoden + personnummer + kontrollsiffra = SEÅÅMMDDXXXX01

VAT-nummer i EU-länder

Europeiska länder har även de VAT-nummer med egna specifika utformningar. För att se en full lista över alla länders VAT-nummer hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.

Momsregistreringsnummer på engelska

Value added tax number; VAT number

Relaterade ord

Organisationsnummer
Juridisk person
Enskild näringsidkare
Enskild firma
Moms
SNI-kod

  I vår ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp och bokföringstermer

Halva priset

Som nystartad företagare får du halva priset på bokföringen första året. Så du kan lägga mer tid på din passion.

Halva priset