Nya LAS-regler 2022 – vad innebär den nya Lagen om anställningsskydd?

Den 30 juni 2022 trädde nya Lagen om anställningsskydd (LAS) i kraft. Här berättar Adam Wetterstrand, löneexpert på Visma Spcs, vad de nya LAS-reglerna innebär både för dig som arbetsgivare och för dig som anställd. Den nya lagen började tillämpas 1 oktober 2022.

HR & personal > Nya LAS-regler 2022

Nya LAS-regler 2022 – vad är ändrat?

Arbetsgivarens förhållningsregler vid uppsägning och omplacering

— De nya LAS-reglerna kring uppsägning är mer förmånliga för arbetsgivaren och innebär bland annat att det blivit smidigare att säga upp anställda, om det skulle behövas av olika skäl. Här sammanfattar jag det viktigaste som man behöver ha koll på, säger Adam Wetterstrand.

Undantag i turordningsreglerna

Turordningsreglerna innebär kort och gott “sist in, först ut” och tidigare har arbetsgivare med högst tio anställda kunnat undanta två arbetstagare, med särskild betydelse för verksamheten, från dessa regler. I den nya lagen kan arbetsgivare undanta TRE arbetstagare oavsett antal anställda. Det införs dock en tidsbegränsning på tre månader vilket innebär att arbetsgivare endast kan nyttja undantaget en gång under en tremånadersperiod.

Saklig grund blir sakliga skäl

Tidigare har arbetsgivaren behövt uppge “saklig grund” vid uppsägning. Detta ersätts nu med “sakliga skäl”, vilket till exempel kan vara arbetsbrist.

Det krävs endast en (1) omplacering

Innan en arbetsgivare kan säga upp en anställd ska arbetsgivaren göra en omplacering av den anställde. I de nya reglerna behöver arbetsgivaren endast göra EN omplacering. Om den anställde fortsätter missköta sitt arbete, behöver arbetsgivaren inte genomföra fler omplaceringsutredningar innan den anställde sägs upp.

Om arbetsgivaren och arbetstagaren är oeniga

De nya LAS-reglerna säger att även om arbetsgivaren och den anställde är oeniga om uppsägningen och fallet går till domstol ska ändå anställningen upphöra vid uppsägningstidens slut. Arbetsgivaren behöver heller inte betala ut lön medan fallet prövas i domstol, utan den anställde behöver istället ansöka om a-kassa.

Anställdas rätt till tillsvidareanställning

— Som anställd är det viktigt att ha koll på sina rättigheter gentemot arbetsgivaren och de nya förändringarna i LAS är väldigt betydelsefulla och kan ge stor trygghet hos den anställde. Här är 3 punkter du behöver känna till:

 Visstidsanställning till tillsvidareanställning

I de nya LAS-reglerna omvandlas en visstidsanställning till tillsvidareanställning redan efter 12 månader under en femårsperiod. Tidigare krävdes dubbel så lång anställning. Arbetstagare som arbetat minst nio månader under en treårsperiod får dessutom förtur.

 Omreglering av sysselsättningsgrad

Om arbetstagare vill minska anställdas sysselsättningsgrad från heltid till deltid finns nu särskilda turordningsregler att följa. Arbetstagare med kortast anställningstid ska erbjudas omplacering först och de anställda som berörs har rätt till omställningstid motsvarande uppsägningstiden.

 Inhyrd personal rätt till tillsvidareanställning

Inhyrd personal som arbetat på företaget i 24 månader under en treårsperiod ska erbjudas en tillsvidareanställning hos företaget. Företaget kan även välja att erbjuda den inhyrda arbetstagaren en ersättning i form av två månadslöner.

 Tips! När anställningsvillkor ändras ska du som arbetsgivare lämna information om de nya villkoren till den anställde, till exempel genom ett uppdaterat anställningsavtal. Ladda ner vår gratis mall för anställningsavtal

Vad är Lagen om anställningsskydd, LAS?

Lagen om anställningsskydd (1982:80), förkortat LAS, är den lag som skyddar arbetstagare vid uppsägning. Lagen omfattar regler vid olika anställningsformer samt uppsägningstid.

Anställningsformer

I LAS finns regler bland annat om provanställning och anställningsformen visstidsanställning. Lagen om anställningsskydd gäller för alla arbetstagare, med några undantag, bland annat för dem i en företagsledande position. Man brukar säga att huvudregeln inom LAS är att ett anställningsavtal gäller tillsvidare, det som kallas en fast anställning.

Lagen reglerar bland annat tidsbegränsade anställningar, uppsägningstider, hur man meddelar uppsägningar och när en uppsägning räknas som giltig. Arbetsgivare är skyldiga att följa lagen, dock kan den inskränkas genom kollektivavtalsskrivelser. Vid uppsägning kan turordningen åsidosättas om det finns avtal med den lokala arbetstagarorganisationen. Turordningen går ut på att de anställda rangordnas efter anställningstid. Det betyder att den som är sist anställd är först ut vid uppsägningar.

Regler vid uppsägning

När en uppsägning från arbetsgivarens sida sker måste den ha sakliga skäl. Oavsett skäl för uppsägning är arbetsgivaren tvungen att pröva möjligheten att omplacera den anställda. Arbetsgivaren ska överväga alla möjligheter som finns för att undvika uppsägning av arbetsbrist. Om arbetsgivaren är tvungen att säga upp på grund av arbetsbrist, gäller en turordning om vem som ska avskedas först om det inte finns ett kollektivavtal.

Det är vanligt att facket och arbetsgivaren har förhandlat fram avtal om en turordning som ersätter LAS-reglerna.

Uppsägningstid

Enligt LAS är uppsägningstiden en månad, dock ger många kollektivavtal längre uppsägningstider.

Visma Lön Smart

Låt degen sköta sig själv

Visma Lön Smart är inte bara smart, utan väldigt smart. Fullpackat med finesser och finurligheter som du inte ens visste att du behövde.

Visma Lön Smart

Visma Lön Smart

Visma Lön

Smart lönehantering för små- och medelstora företag.

Följ vårt nyhetsbrev

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

Vismas löneskola

Gratis guide om grunderna i lönehantering.