Redovisningsekonom

En redovisningsekonom är en yrkestitel inom företagsekonomi med specialisering på redovisningsekonomi.

Företagsredovisning > Redovisningsekonom

Vad är och gör en redovisningsekonom?

En redovisningsekonom är en yrkestitel inom det företagsekonomiska området med specialinriktning redovisning. Som redovisningsekonom jobbar du med företags ekonomi och är inriktad på just redovisning. I praktiken innebär det att bokföra företagets affärshändelser samt bokslut och årsredovisning. Som redovisningsekonom kan du antingen jobba som anställd eller på en redovisningsbyrå med deras kunder. När man arbetar med redovisning på en redovisningsbyrå brukar man kallas för redovisningskonsult.

Jobb och framtid för redovisningsekonomer

Enligt Arbetsförmedlingen spås fortsatt liten konkurrens om arbetstillfällena de närmaste åren. Efterfrågan på att anställa redovisningsekonomer är fortsatt stor, framför allt bland landets redovisningsbyråer. 

Ett populärt alternativ till att ta ett jobb som redovisningsekonom är att starta en redovisningsbyrå i egen regi. Många redovisningsekonomer väljer att starta en egen redovisningsbyrå, antingen direkt efter sin utbildning eller efter några år som anställd. Marknaden för redovisningsbyråer är, likt framtidsutsikterna för anställda redovisningsekonomer, god och spås vara så även framöver.


 Tips! Kolla in vår distanskurs i hur man kan starta redovisningsbyrå

För företagare: Anställa en redovisningsekonom eller anlita en redovisningskonsult?

Efterfrågan på redovisningsekonomer är stor bland landets företag. Större företag kan i större utsträckning bygga upp en egen ekonomiavdelning där redovisningsekonomens roll ofta ingår. 

Mindre företag har dock oftast inte tillräckligt med internt redovisningsarbete för att kunna anställa en egen redovisningsekonom, utan väljer att istället lägga ut detta arbete på en redovisningsbyrå. I vår söktjänst kan du som småföretagare snabbt hitta hjälp!

 Hitta en redovisningsekonom i Stockholm, Göteborg och resten av landet – hitta redovisningsbyrå

Vad tjänar en redovisningsekonom? Lön för redovisningsekonomer


Ingångslönen för redovisningsekonomer skiljer sig beroende på bransch och ort. Enligt Unionens kartläggning 2023 ligger löneintervallet mellan 35 000 och 42 000 kronor per månad vid det som klassas som lägre svårighetsnivå. Med detta arbete menas till exempel traditionellt redovisningsrelaterat arbete såsom exempelvis löpande bokföring, deklarationer, bokslut och årsredovisningar, samt företagsekonomiska analyser, utvärderingar, beräkningar och prognoser.

När mer avancerade områden tillkommer, såsom exempelvis ekonomisk planering, omvärldsanalyser, analyser av olika marknader eller liknande, kan lönespannet istället ligga på 43 000 kronor eller mer. 

Certifieringar, auktoriseringar och utbildningar till redovisningsekonom


För att kunna jobba som redovisningsekonom eller redovisningskonsult krävs i vanligtvis en minst treårig gymnasieutbildning med ekonomisk inriktning samt någon form av eftergymnasial påbyggnadsutbildning. En vanlig utbildningsform för redovisningsekonomer är YH-utbildning, som erbjuds både som platsutbildning och på distans. Du kan också läsa till certifierad redovisningsekonom. Utbildningar till certifierad redovisningsekonom erbjuds av flertalet aktörer i Sverige.

För mer kvalificerade redovisningsuppgifter krävs ofta högskoleutbildning med ekonomisk inriktning.

Den högsta auktoriseringen av redovisningsekonomer kallas officiellt auktoriserad redovisningskonsult och kräver en akademisk examen med företagsekonomisk inriktning om minst 180 högskolepoäng, alternativt en av FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) godkänd eftergymnasial utbildning (exempelvis yrkeshögskoleutbildning) med inriktning mot företagsekonomi och redovisning om minst två år. Utöver själva utbildningen krävs också yrkesutövning under ett antal år för att kunna få auktoriseringen. 

Redovisningsekonom på engelska

Accountant

Relaterade ord

Redovisningskonsult
Revisor
Redovisningsbyrå
Bokföringsbyrå

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord