Friskvårdsbidrag 2024 - belopp, vad som ingår & hur mycket!

Friskvårdsbidrag är en så kallad personalvårdsförmån som du som arbetsgivare kan ge till dina medarbetare. Genom att satsa på friskvårdsaktiviteter kan du boosta både dina kollegors och hela ditt företags välmående. Här får du koll på vad friskvårdsbidrag är, hur friskvårdsbidraget kan användas, exempel på godkända aktiviteter inom friskvård samt vilka belopp som gäller och hur Skatteverket resonerar!

HR & personal > Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidragets belopp 2024

Som arbetsgivare har du möjligheten att erbjuda dina medarbetare en skattefri förmån kopplat till motion och friskvård. Så länge friskvårdsbidraget är av ett mindre värde (upp till 5 000 kronor) och riktar sig till alla anställda ska bidraget betraktas som en skattefri personalförmån.

Kostnaden för en enskild aktivitet utan motionsinslag får inte överstiga 1 000 kronor, om den ska räknas som skattefri. I fall där friskvårdsbidraget överstiger 5 000 kronor för hela kalenderåret, ska hela årets friskvårdsbidrag beskattas.

Vad ingår i friskvårdsbidraget?

I friskvårdsbidraget ingår de allra flesta sporter och även andra hälsofrämjande aktiviteter. Här är en lista på godkända friskvårdsaktiviteter och sporter du kan spendera ditt friskvårdsbidrag på (i urval):

 • gymkort
 • massage
 • löparkurs
 • kostrådgivning
 • segling
 • golflektioner
 • mammaträning
 • yoga
 • ridskola
 • utförsåkning
 • rökavvänjning
 • profylaxkurs
 • träning med personlig tränare

Listan på aktiviteter är lång, och det finns numera ingen lista hos Skatteverket som täcker in alla aktiviteter som är godkända. Informationen som finns hos Skatteverket utgår istället från vad friskvårdsbidraget inte täcker.

En nyhet sedan 2020 är att även hälsoappar för hemmaträning kan ge friskvårdsbidrag. Skatteverket har gjort ett nytt ställningstagande där internettjänster som kan användas för att träna hemma eller på annan plats nu omfattas av friskvårdsbidraget.

För ett par år sedan utökades friskvårdsbidraget till att gälla fler sporter och motionsformer än tidigare. Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen från januari 2018 är det numera fritt fram att använda friskvårdsbidrag även till:

 • golf
 • ridning
 • segling
 • utförsåkning eller andra dyrare sporter.


– Det som är avgörande är att det är motion, vilken motion det handlar om är av underordnad betydelse, sa då Pia Blank Thörnroos på Skatteverket.

Friskvårdsbidraget ska däremot bara användas till själva aktiviteten. Det betyder att ett liftkort är okej att handla men du får inte köpa utrustning såsom sadel eller pjäxor som exempel.

 Lästips: Minska skatten med expertens bästa tips

Naturaförmån eller friskvårdsbidrag

Det finns två olika förmåner för motion och friskvård. Naturaförmån som innebär att arbetsgivare betalar direkt och bestämmer vilken aktivitet som gäller och så finns det friskvårdsbidrag som innebär att den anställde betalar och får ersättning från arbetsgivaren, som också godkänner aktiviteten.

Till skillnad från friskvårdsbidrag som är av ett mindre värde (upp till 5 000 kr per år), så har naturaförmånen inga exakta beloppsgränser. Men en huvudregel är att aktiviteten ska vara av ett enklare slag så det är en god idé att arbetsgivaren undviker exklusiva anläggningar.

Arbetsgivaren avgör själv om hen vill erbjuda sina anställda friskvård och motion av enklare slag, samt för hur mycket. Det går utmärkt att erbjuda medarbetarna en kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag.

 Tips: Med Visma Utlägg kan du enkelt hantera både friskvårdsbidrag och andra utlägg direkt på webben eller i mobilen. Med funktionen för saldohantering får den anställde dessutom full koll på hur mycket av friskvårdsbidraget som nyttjats.

Friskvårdsbidrag & egenföretagare

Trots att det är väl känt att fysisk aktivitet bidrar till både välmående och hälsa får inte alla tillgång till den skattefria motionen. Egenföretagare med enskild firma och delägare i handelsbolag får i dagsläget tyvärr inte ta del av förmånen inom friskvård och motion.

Det är bara i aktiebolag som företagaren själv räknas som anställd och kan nyttja bidraget. Den som driver enskild firma kan få avdrag för kostnad för motion till utomstående anställda som finns i firman, men kan inte nyttja förmånen själv.

Detta innebär att cirka 450 000 företag i Sverige inte omfattas av det skattegynnade friskvårdsbidraget på upp till 5 000 kronor per år – trots att de skapar jobb och bidrar med miljardbelopp i skatteintäkter.

 Lästips! Vad kostar en anställd? Allt du behöver veta!

Så bokför du friskvårdsbidrag och naturaförmån

Friskvårdsbidraget ska bokföras på konto 7699 Övriga personalkostnader. Motkontot är 2440 leverantörsskulder. Momsen är avdragsgill så den tar du med i konteringen och anger momsen för inköp, konto 2641. 

Naturaförmånen brukar läggas på samma konto som friskvårdsbidraget. Om du vill separera kostnaderna för friskvårdsbidrag och naturaförmån så kan du alltid skapa ett nytt konto, exempelvis 7699 och döpa det till Övriga personalkostnader - naturaförmån.

Påminn dina anställda om att använda friskvårdsbidraget

Ett friskvårdsbidrag är till för att användas och brinner inne ifall det inte används. Det går inte att använda retroaktivt. Därför kan det vara klokt att arbetsgivaren tar för vana att påminna personalen om att nyttja sitt bidrag till friskvårdsaktiviteter innan året är slut, och att nyttja hela bidraget.

Det går inte heller att spara ditt friskvårdsbidrag till nästkommande år och ta ut en större summa då. Däremot kan du köpa ett klippkort på massage eller pulshöjande träning av något slag där själva aktiviteten äger rum nästkommande år.

Det som gäller här är att kvittot behöver bokföras det året friskvårdsbidraget gäller. Som arbetsgivare bör du ha attesteringstiden och hanteringen av utlägget i åtanke här - är man ute i sista stund kan det bli stressigt att hinna med allt innan året är slut.

Dela upp friskvårdsbidraget

Det är möjligt dela upp bidraget på flera olika aktiviteter. Kanske använder du halva ditt friskvårdsbidrag till massage och halva till ett gymkort?

Det viktiga här är att hålla ordning på kvittona, eftersom det är dessa som sedan ska redovisas. Kvittona på aktiviteten (eller aktiviteterna) ska sedan lämnas till arbetsgivaren.

Vilka ställen kan jag använda friskvårdsbidraget på?

De flesta träningsanläggningar och digitala lösningar som erbjuder träning, motion, friskvård och avstressande aktiviteter är vana vid att kunderna vill nyttja friskvårdsbidraget. Om du inte brukar ta emot kvittot, kan du alltid fråga om det. De flesta är väldigt serviceinriktade och hjälper dig att ordna detta.

Vad är friskvårdsbidrag?

Arbetsgivaren kan skatte- och avgiftsfritt ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård. Om den anställda har kostnad för till exempel gym, ridlektioner eller annan motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5 000 kronor per år inklusive moms.

Arbetsgivaren kan i stället för friskvårdsbidrag, eller som ett komplement, bekosta och stå för kostnaden för till exempel ett gymkort. Bedömningen av om det är fråga om skattefri personalvårdsförmån ska i dessa fall göras baserat på om aktiviteten är av enklare slag och mindre värde. Vad som är av mindre värde finns inte fastställt som belopp men som exempel ryms ett vanligt årskort på gym inom definitionen.

En förutsättning för skatte- och avgiftsfrihet är att erbjudandet om förmånen riktar sig till alla anställda.

En arbetsgivare som erbjuder personalen motion och annan friskvård via ett friskvårdsbidrag, kan med bibehållen skattefrihet proportionera bidraget utifrån de anställdas arbetstid (heltid, deltid och visstidsanställning) allt under förutsättning att samma villkor om proportionering gäller för hela personalen. Sådan proportionering eller annan fördelning av friskvårdsbidraget kan inte med bibehållen skattefrihet göras utifrån kriterier som lönenivå, tjänsteställning eller arbetsort. Inte heller minskad arbetstid eller ledighet på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet kan medföra att friskvårdsbidraget reduceras.


Källa: Skatteverket

Visma Lön Smart

Låt degen sköta sig själv

Visma Lön Smart är inte bara smart, utan väldigt smart. Fullpackat med finesser och finurligheter som du inte ens visste att du behövde.

Visma Lön Smart

Visma Lön Smart

Visma Lön

Smart lönehantering för små- och medelstora företag.

Följ vårt nyhetsbrev

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

Vismas löneskola

Gratis guide om grunderna i lönehantering.