Just nu går det inte att nå oss via chatt, detta pga tekniska problem hos vår leverantör. Vi ber om ursäkt för detta och hoppas på en lösning inom kort.

Grundbok – Vad är en grundbok?

En grundbok är en lista över ett företags affärshändelser presenterad i registreringsordning, dvs ordnade i kronologisk följd.

Företagsredovisning > Grundbok

I grundboken bokförs affärshändelser

En grundbok är en förteckning över företagets affärshändelser, vilka är dokumenterade genom så kallade verifikationer. Grundboken kallas ibland även dagbok eller verifikationslista.

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Grundbokföring och huvudbokföring

Företagets samtliga affärshändelser ska noteras som bokföringsposter både i grundboken och i huvudboken. Inom redovisningen skiljer man nämligen mellan grundbokföring och huvudbokföring, trots att grundboken och huvudboken innehåller samma information. Grundboken är strukturerad i kronologisk ordning med den äldsta affärshändelsen först, medan huvudboken är organiserad systematiskt i kontonummerordning med det lägsta kontonumret först.

Att bokföra i grundbok

I grundboken sker bokföringen löpande när affärshändelserna uppstår. De affärshändelser som avser kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag, övriga affärshändelser så snart det kan ske. Varje bokföringspost i grundboken måste innehålla datum, verifikationsnummer, belopp på debet- och kreditkonton samt en kort information om vad affärshändelsen avser.

Bokföringsskyldighet

Enligt bokföringslagen (1999:1078) är alla som bedriver näringsverksamhet bokföringsskyldiga. Bokföringsskyldigheten omfattar enligt 5 kap. 1 § 1 st. bland annat att;

"Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat."

Grundbok på engelska

Day book

Relaterade ord

Affärshändelse
Huvudbok

 I vår ekonomiska ordlista hittar du fler ekonomiska begrepp, termer och ord