Då krävs personalliggare (och inte) - nya regler och undantag

Om en företagare har två verksamheter i samma lokal och en av dem måste föra personalliggare och den andra inte, så ska samtliga personer i båda verksamheterna föras in i personalliggaren. Det finns dock undantag. 

 

Lagen utvidgades den1 juli 2018 och Skatteverket har nu förtydligat hur den ska tolkas. Det kan sägas direkt att byggarbetsplatser är undantagna, den här texten gäller bara personalliggare i verksamhetslokaler. 

Vad är personalliggare?

En personalliggare är en förteckning över vilka individer som jobbar i en lokal eller på en byggarbetsplats. Liggaren ska uppdateras dagligen och finnas lätt tillgänglig om Skatteverket gör ett besök. Den ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för de anställda. 

Vilka verksamheter omfattas av kravet på personalliggare?

Bygg-, restaurang-, frisör- och tvätteribranschen. Från och med den 1 juli 2018 även motorserviceverkstäder, verksamheter inom kropps- och skönhetsvård samt livsmedels- och tobaksgrossister.  

Hur utvidgades lagen 1 juli 2018?

En företagare som har en lokal med två olika verksamheter (bolag) där den ena omfattas av skyldigheten att föra personalliggare och den andra inte, ska löpande dokumentera id-uppgifter i personalliggaren även för de personer som är verksamma i den andra. 

Undantag 1: Vad räknas egentligen som "lokal" och att dela lokal?

Om det tydligt framgår att utrymmena inom samma lokal är helt åtskilda så behöver inte samtliga personer finnas med i personalloggen. Då kan det ändå räknas som olika verksamhetslokaler. 

Undantag 2: Om 75 procent eller mer av din verksamhet inte kräver personalliggare så behöver du inte föra liggare för den mindre delen

Om du har blandad verksamhet och tre fjärdedelar eller mer - räknat i del av omsättning - inte kräver personalliggare så behöver du inte föra liggare. Även om de återstående 25 procenten är av en art som normalt kräver det. Utgångspunkten är alltså hur verksamhetens omsättning fördelar sig på de olika delarna. I byggverksamhet finns inte de här undantagen.

Visma Smarta Byrån

Brinner du lite extra för redovisning?

Här är paketet för professionella användare som brinner lite extra för det här med redovisning. Ingen bindningstid och du bara betalar för det du använder, i efterskott. Inte så dumt va?

Visma Smarta Byrån