Bokföringsbrott, vad är det? Ekobrottsmyndigheten svarar

Vad innebär egentligen ett bokföringsbrott? Det är fullt förståeligt att du som företagare är orolig för att din bokföring kan vara olaglig. Statistik från Ekobrottsmyndigheten visar att många småföretagare är osäkra kring hur de ska bokföra och vad de får och inte får göra. Här får du svar på dina funderingar!

Lagar & regler > Bokföringsbrott

Det är mycket att tänka på kring bokföringen; du ska ha tid och kunskap, rätt redskap och rätt program. Och du vill ju inte riskera att göra fel och i värsta fall begå bokföringsbrott.

 Lästips: Bokföring – Allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Du är alltid ansvarig för bokföringen

En viktig sak att komma ihåg är att du aldrig kommer undan ansvaret för att din bokföring är laglig oavsett om du lämnar bort bokföringen till en redovisningsbyrå eller gör den själv.

Ändringar i Bokföringslagen

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag att fysiska kvitton inte ska behöva sparas om de finns digitalt. Det gäller även om en digital bild tagits på kvittot. Förändringen i lagen föreslås börja gälla från den 1 juli 2024.

Vad är ett bokföringsbrott?

Sköter du som företagare inte din bokföring på det sätt som lagen säger kan du göra dig skyldig till bokföringsbrott. Ett bokföringsbrott innebär att bokföringen är bristfällig eller helt saknas. Det är då omöjligt att bedöma resultat och ställning. 

Men alla brister i bokföringen behöver självklart inte vara brottsliga. Småfel tillåts ofta, men är det grövre fel finns det risk att du kan misstänkas för brott och kanske i slutändan straffas.

Bokföringsbrott är ett av de vanligaste ekonomiska brotten enligt Ekobrottsmyndigheten som bekämpar ekobrott i Sverige.

Och många företag, framförallt småföretag, är osäkra kring hur de ska bokföra. Nästan 9 av 10 brottsanmälningar till Ekobrottsmyndigheten, 87 procent, gäller enmansbolag med få eller inga anställda.

 Lästips: Bokföring i Excel är inte tillåtet. Vi berättar varför!

Årsredovisningen det vanligaste felet 

Stefan Lundberg - Ekobrottsmyndigheten

Enligt Ekobrottsmyndigheten finns det tre olika bokföringsbrott som är vanligast bland mindre företag:

 1. Det saknas årsredovisning eller årsredovisningen har upprättats och inkommit för sent.  
 2. Man slutar att bokföra innan företaget går i konkurs. 
 3. Det finns olika brister i avstämning i konton och i verifikationer.

– Jag tror att många till exempel inte känner till att om man slutar att bokföra inför en konkurs så riskerar man att hamna i domstol. Samma sak gäller om årsredovisningen inte sköts korrekt, säger Stefan Lundberg, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Undvik missar med årsredovisningen!

Att sköta årsredovisningen på ett korrekt sätt är något som väldigt många företagare missar, det visar statistiken från Ekobrottsmyndigheten tydligt.

Tusentals företagare misstänks varje år för bokföringsbrott trots att de kanske bara har slarvat eller inte haft den kunskap som krävs om just årsredovisningen.

Därför är det oerhört viktigt för dig som driver eget företag att skaffa kunskap. Du behöver exempelvis känna till när årsredovisningen eller årsbokslutet senast ska vara upprättat. All information om detta hittar du hos Bolagsverket.

Bokföringsbrott kan bero på olika saker

Att många småföretagare inte sköter sin bokföringen korrekt kan bero på olika saker:

 Okunskap, tidsbrist eller slarv.

 Sjukdom och personliga problem kan också göra att du inte orkar ta tag i tunga saker som till exempel bokföring och då kan det snabbt gå utför.

Och just kunskapen kring bokföring och bokföringsbrott är något som Ekobrottsmyndigheten jobbar aktivt med att förbättra genom förebyggande arbete.

– Det är viktigt att veta som företagare vad du har för skyldigheter och vad som kan hända om du inte tar skyldigheterna på allvar. Att du faktiskt riskerar att bli brottsanmäld och kan hamna i belastningsregistret, säger Stefan Lundberg vid Ekobrottsmyndigheten.

När kan du fällas för bokföringsbrott?

 Om du helt saknar bokföring
Det kan bero på att du inte har gjort någon bokföring alls eller att du har bokfört för sent alternativt att du inte har bevarat din gamla bokföring ordentligt. Visste du att gammal bokföring måste sparas sju år?

 Om din bokföring är felaktig eller bristfällig. Den kanske har felaktigheter eller så saknas det delar i din bokföring som du inte har rättat till trots att du kanske fått påpekandet om det.

 Om det inte går att kontrollera att någon specifik och betydelsefull händelse faktiskt har skett eller är korrekt. Det kan till exempel handla om att det saknas underlag eller att underlaget är bristfälligt.

Vad händer om du fälls för bokföringsbrott?

Skulle det gå riktigt illa och du misstänks för bokföringsbrott kan det få allvarliga konsekvenser med brottsutredning av Ekobrottsmyndigheten som följd. Om du sedan döms kan du drabbas av olika straff och påföljder, mer eller mindre allvarliga där det hårdaste straffet är fängelse.

Ekobrottsmyndigheten letar inte själv upp misstänkta brott utan har två stora anmälare; Skatteverket och olika konkursförvaltare. Det är oftast de som anmäler till Ekobrottsmyndigheten om de tycker att något ser misstänkt ut.

Detta är straffen om du begår bokföringsbrott:

  Du kan i bästa fall klara dig undan med skattetillägg från Skatteverket och även bli skönstaxerad av Skatteverket om du inte har korrekta underlag till deklarationen.

  I värsta fall blir du dömd för bokföringsbrott och då är straffet villkorlig dom och böter eller fängelse.

  Det finns tre grader av bokföringsbrott; ringa, normalgraden och grovt. Straffet för normalgraden är villkorlig dom och böter och straffet för grovt bokföringsbrott är fängelse i upp till 6 år.

  Dina tillgångar kan också bli förverkade, det vill säga staten lägger beslag på företagets pengar.

  Dessutom kan näringsförbud dömas ut. Det innebär att du inte får driva företag eller teckna firma i ett bolag. Du får inte heller arbeta i någon närståendes verksamhet.

 Lästips: Skatteverket tipsar: Bokför på rätt sätt! (2020)

Digitalt bokföringsprogram kan hjälpa dig att följa lagen

Hur ska du då göra för att undvika att hamna hos Ekobrottsmyndigheten för brottsutredning? Självklart ska du alltid göra din bokföring så korrekt och säker som möjligt.

Vill du minska risken för att det blir fel i bokföringen eller att bokföringen försvinner kan ett digitaliserat bokföringsprogram vara en bra lösning. Molnet-baserade tjänster lagrar bokföring och annan viktig information på ett säkert och lättåtkomligt sätt.

Ett enkelt och säkert sätt att bokföra digitalt är med bokföringsprogrammet Visma eEkonomi. Det är smidigt att använda och passar lika bra oavsett vilken typ av företag du har, litet eller större, enskild firma eller aktiebolag.

Visma eEkonomi är lika enkelt att använda var du än befinner dig, på kontoret eller på resande fot och du får värdefull support som gör dig trygg och säker. Och du sparar viktig tid som kan användas till annat i ditt företag.

Råttor, bilinbrott och kraschad hårddisk

Med en digitaliserad bokföring i molnet riskerar du heller inte att råka ut för otrevliga överraskningar som en kraschad hårddisk.

– Risken ökar för informationsförluster om man har bokföringen på en egen hårddisk som kan krascha. Vi får ofta höra just den förklaringen när något hänt i ett företag och bokföringen har försvunnit, säger Stefan Lundberg, chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

– En annan klassiker är att råttor har ätit upp bokföringen eller att man har haft inbrott i sin bil och hela bokföringen har stulits. Det tycker vi på Ekobrottsmyndigheten är lite anmärkningsvärt eftersom bokföring inte känns så stöldbegärligt.

Ökad digitalisering ger ökad säkerhet

Idag är det svårare att komma undan med förklaringen att hårddisken kraschat eller att råttorna har ätit upp papperen. I takt med att allt fler företagare har digitaliserat sin bokföring är det allt mindre som lagras i hårddisk.

Och Ekobrottsmyndigheten ser många fördelar med en digitaliserad bokföring i molnet.

– Digital bokföring är säkrare och det ger en helt annan sökbarhet. Informationen går alltid att ta fram i efterhand till skillnad från hårddisken. Har du en molnet-baserad leverantör så fråga också om denne kan åta sig sig att sköta arkiveringen för bästa säkerhet, tipsar Stefan Lundberg.

Enklare granska årsredovisningen

En annan konkret vinst med ett digitaliserat bokföringsprogram som till exempel Visma eEkonomi är att det blir enklare att granska årsredovisningen, vilket annars är ett gissel för både Ekobrottsmyndigheten och Bolagsverket.

Genom att lägga in olika sökmöjligheter digitalt istället för manuellt med en väldigt mängd papper kan Ekobrottsmyndigheten också få digitala riskindikatorer och en automatisk sökbarhet.

Hitta din redovisningsbyrå

Tips! Hitta en redovisningsbyrå (enkelt)

Det där med bokföring, känns det lite "men orka"? Lugna puckar, det finns hjälp att få. Här hittar du en redovisningsbyrå som kan Visma Spcs.

Hitta din byrå

Så undviker du bokföringsbrott – Ekobrottsmyndighetens bästa tips

 1. Ha alltid koll och var påläst om vilka lagar och regler som gäller. 

 2. Var alltid noggrann. Noggrannhet är A och O i all bokföring.

 3. Bokför och stäm av kontinuerligt och sköt arkiveringen på ett korrekt sätt. 

 4. Se till att alltid upprätta och lämna in årsredovisningen i tid.

 5. Använd gärna ett digitalt bokföringsprogram - se till att välja rätt för just dig.

 6. Ta professionell hjälp om du inte är van att bokföra. Anlita helst en auktoriserad redovisningskonsult och ta alltid referenser.

 7.  Kom ihåg att du som företagare alltid är ansvarig för att bokföringen är laglig, oavsett om du köpt tjänsten.

 8.  Använd sunt förnuft – det är alltid bra, även i bokföringssammanhang!

Detta är Ekobrottsmyndigheten

 • Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet inom åklagarväsendet som bekämpar ekobrott i Sverige och även har ett samordnande ansvar när det gäller andra myndigheters insatser på området.
 • Ekobrottsmyndigheten är också ett kunskapscentrum kring ekonomisk brottslighet som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.
 • Ekobrottsmyndigheten arbetar för att minska ekobrottsligheten och öka människors trygghet och skapa förutsättningar för en sund konkurrens på lika villkor, säkra tillgångar och återföra brottsvinster.
 • Ekonomisk brottslighet, också kallat ekobrott, är ett samlingsbegrepp som innehåller många typer av brott.
 • De två vanligaste ekobrotten är skattebrott och bokföringsbrott. 

Läs mer på www.ekobrottsmyndigheten.se


(Källor: Ekobrottsmyndigheten, Visma, Skatteverket, Bokföringsnämnden, Bolagsverket, Driva-eget.se, PWC, Foretagande.se, Foretagarna.se)Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion


Fyllt med coola grejer

Smart bokföring och fakturering för din passion!

Prova gratisFölj vårt nyhetsbrev

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

FöljLär dig bokföring

Gå Bokföringsskolan online och lär dig alla grunder på 60 minuter. Supersmart!

Gå kursen – gratis