Uthyrning till Airbnb - vad gäller?

Supporten på Skattehuset hanterar tusentals frågor från redovisningskonsulter, revisorer och företagare varje månad. Här är ett axplock av skatterelaterade frågor och svar som kan ha relevans för fler. Håll till godo! 

Moms på mopedbil?

Fråga:
- Vilken moms har man rätt att dra om man leasar en mopedbil? Fordonsslag på transportstyrelsen är "moped".

Svar från Skattehuset:
- Det är bara motorcyklar och personbilar (i vid bemärkelse) som omfattas av begränsningen. En moped får man lyfta hela momsen på.

Hur ska kiropraktorbesök betraktas ur skattesynpunkt?

Fråga:
- Ett industriföretag har anställda som får arbeta med kroppen och ofta får göra tunga lyft. Om någon skadar sig och inte kan arbeta har rutinen varit att skicka dem till kiropraktor en eller flera gånger så att personen kan börja arbeta igen. Arbetsgivaren har betalat för detta. Ibland förekommer även att den anställde får gå till kiropraktor under en längre period för att bli bättre.

- Nu har frågan dykt upp hur detta ska hanteras när privat sjukvård förmånsbeskattas och kiropraktor inte är friskvård. Kan man hävda att det är en rehabiliteringskostnad som arbetsgivaren ska betala? Hur ska kostnaden hanteras hos arbetsgivaren? Uppstår en förmån hos den anställde?

Svar från Skattehuset:
- Det troliga är att det skall betraktas som undantaget från beskattning, nämligen förebyggande vård eller rehab och då ska inte det påverkas av de nya reglerna.

Slå samman lön från flera AB?

Fråga:
- Kan en person, som är ägare av ett moderbolag i en koncern, och har lön från flera av bolagen, slå ihop sina löner från dem när man ser om han tagit tillräcklig lön för att nå löneunderlaget?

Svar från Skattehuset:
- Ja, inga problem.

Hyra ut lägenhet och rum via Airbnb. Vad gäller?

Fråga:
- Jag har en kund som privat hyr ut lite olika hus och lägenheter via Airbnb. Skatteverket hävdade att det fanns det en begränsning att hyra ut privat innan det blev kommersiellt, alltså dom var tvungna att momsregistrera sig. Min fråga är, finns det någon sådan begränsning gällande uthyrning privat och var ligger gränsen?

Svar från Skattehuset:
- Skatteverket bestämde 2015 att det bör bli fråga om moms när man hyr ut mer än 16 veckor samt att intäkterna överstiger 50 000 kr. Det skall också vara en ekonomisk verksamhet för att det skall kunna bli så här. Ställningstagande finns här. 

Löneavstående

Fråga:
- Man får sätta av 35 procent på utbetald lön till tjänstepension. Vad händer om den anställde gör ett löneavstående, på vilket underlag skall avdragsnivån då beräknas?

Svar:
- Ett löneavstående är inte en utbetalad lön, och då blir underlaget 35 % på den del som de facto har utbetalats.

Enskild firma samtidigt som bolag i karens?

Fråga:
- Kan man fortsätta med likartad verksamhet inom ramen för enskild näringsverksamhet samtidigt som det gamla verksamhetsbolaget läggs i karens?

Svar:
- En karensperiod kan brytas om man exempelvis är aktiv i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Om man följer inkomstskattelagens systematik är en enskild näringsverksamhet definitionsmässigt inget fåmansföretag. Denna omständighet gör att karensen inte skall påverkas i det aktuella fallet.

Reducerat bilförmånsvärde?

Fråga:
- Kan man som anställd få ett reducerat bilförmånsvärde om man börjar nyttja bilen mitt i månaden?

Svar:
- Nedsättning beräknas på månadsbasis, dvs. i tolftedelar. Man kan därför inte reducera utifrån en halv månads användande. En dags användning eller 30 dagars användning av en bil en månad, ger således lika högt förmånsvärde.

Visma Smarta Byrån

Brinner du lite extra för redovisning?

Här är paketet för professionella användare som brinner lite extra för det här med redovisning. Ingen bindningstid och du bara betalar för det du använder, i efterskott. Inte så dumt va?

Visma Smarta Byrån

Visma Smarta Byrån