En leverantör - en helhetslösning med maximal trygghet

Vill du ha en leverantör som kan ge dig en framtidssäkrad och automatiserad lösning i molnet? För alla processer som du som redovisningskonsult gör dagligen men också månadsavstämningar, bokslut och deklaration. I Visma Smarta Byrån finns allt det så att du kan jobba effektivt med både kunderna och den egna byrån.

Linda Olsson400_400.jpgLinda Olsson, Business Area Manager för redovisningsbyråer på Visma Spcs, berättar här vad som är unikt med byråpaketet Visma Smarta Byrån.

Varför är det så viktigt att ha en och samma leverantör till sina ekonomisystem?

– Det blir mer effektivt i det vardagliga arbetet eftersom alla system pratar med varandra och det manuella arbetet minskar. Med en leverantör får du en unik process med dina kunder.

– Du får också en helt annan trygghet. Har du flera leverantörer finns det en risk att de olika leverantörerna hänvisar till varandra om det uppstår något fel. Med en leverantör har du en kontakt som löser problemet. 

Finns det fler saker som är unikt med Visma Smarta Byrån?

– Ja, i Visma Smarta Byrån har du som redovisningskonsult den största varianten av bokföring i Visma eEkonomi men när du samarbetar med kund i programmet kan du välja vilken variant kunden ska ha. 

– Det ger en bra möjlighet att introducera kunden till ekonomin i företaget och att jobba digitalt, till exempel genom att han eller hon godkänner händelser i appen. När kunden får en förståelse för företagets ekonomi blir det lättare att se värdet av rådgivningen där ni tillsammans kan gå igenom hur det går för företaget just nu, om det kan behövas prishöjningar och liknande. Här är Visma Ekonomiöversikt ett bra verktyg som är överskådligt och lätt att förstå.

Byråns egna processer är också viktiga

Visma Advisor Period & År, som är ett komplett program i molnet för bokslut och skatt, hjälper till med redovisningsbyråns egna processer så att byrån blir effektivare i hela flödet. Systemet signalerar när det är någon avvikelse och frågar om det verkligen blev rätt. Genom att programmet gör automatiska månadsbokslut blir också arbetet med årsbokslut mycket enklare och mindre tidskrävande.

Hjärtat i redovisningsbyråns kundhantering

Visma Advisor är hjärtat i kundhanteringen. Det är det första du startar på morgonen och det sista du stänger ner. Programmet visar var du är, hur mycket du har gjort på respektive kund, vad du ska göra och håller koll på om det är gjort eller inte. Visma Advisor är motorn i hela maskineriet, CRM-systemet för redovisningskonsulten som vill ha koll på både sina kunder och sin egen verksamhet. Du kan ha din tidsredovisning i systemet, följa upp byråns lönsamhet och utveckling samt lönsamhet på varje kund.

Är det något mer varje redovisningsbyrå borde veta om Visma Smarta Byrån?

– Med Visma Smarta Byrån betalar du månadsvis i efterskott utan bindningstid. Precis som vi tycker det ska vara, avslutar Linda Olsson.

 Upptäck våra utbildningar för redovisningsbyråer - Se aktuella datum och anmäl dig här

Visma Smarta Byrån

– ditt nya byråpaket i molnet

Redovisning som det borde vara. Plocka ihop det du själv behöver och sköt alla uppdrag från ett ställe. Betala bara för det du använder.

Ditt nya byråpaket