Semesterersättning, semestertillägg & semesterlön – så funkar det!

I sommartider gäller det för dig som driver företag med anställda att ha koll på semesterersättning, semestertillägg och semesterlön. Men hur funkar det egentligen? Vi har svaren!

Löner > Semesterlön

Semesterlön

Semesterlön är den ersättning den anställda får i samband med semesterledigheten. Förenklat ersätter semesterlönen ordinarie lön.

Semestertillägg

Semestertillägg är ett extra tillägg utöver semesterlön då man tillämpar sammalöneregeln.

Semesterersättning

Semesterersättning är en ersättning som vanligen betalas ut månadsvis vid tillfälliga och tidsbegränsade anställningar. Det betalas även ut i samband med att någon avslutar sin anställning. Semesterersättning när en anställning avslutas innefattar sparad semester från tidigare år samt intjänad och återstående semesterdagar för innevarande år.

Förskottssemester– semester som man inte tjänat in än

Semesterledigheten tjänas in ett år (intjänandeåret) och tas ut året därpå (uttagsåret) men betalda semesterdagar kan också ges ut i förskott av dig som arbetsgivare, s.k. förskottssemester. Då är de pengarna ett “lån” som normalt skrivs av efter fem års anställning. Enligt semesterlagen löper ett semesterår från 1 april till och med 31 mars året därpå. I kollektivavtal kan dock perioden vara en annan.

Tips! Flest småföretag i Sverige väljer ett löneprogram från Visma Spcs. Upptäck våra löneprogram!

Semesterlagen

Enligt semesterlagen har alla som arbetar rätt till semester i form av ledighet, lön och ersättning. Alla oavsett form av anställning får samma rättigheter. Det spelar alltså ingen roll om dina anställda är vikarier, timanställda eller tillsvidareanställda. Men det finns en del undantag och man ska också skilja på betald och obetald ledighet. 

Semestern tjänar dina anställda vanligtvis in mellan 1 april till 31 mars året innan de kan ta ut semester. Det är alltså hur mycket de jobbade mellan 1 april 2020 och 31 mars 2021 som avgör hur mycket betald semester de får. Den som har jobbat full tid har rätt till 25 dagars semester. Vissa företag erbjuder fler semesterdagar som en förmån för sina anställda.

 Ladda ner gratis PDF-mall för anställningsavtal

Två olika sätt att beräkna semesterlön

Du kan betala ut semesterlönen efter två olika beräkningsmodeller för semestertillägget – enligt sammalöneregeln och enligt procentregeln

Om en anställd har fast vecko- eller månadslön använder du sammalöneregeln. Då betalar du, när det är dags för semester, full lön plus ett extra semestertillägg som enligt lag är på 0,43 procent av månadslönen för varje semesterdag.

Exempel enligt sammalöneregeln:

  • Den anställde har 25 000 kronor i månadslön
  • Varje semesterdag innebär 107:50 kronor i semestertillägg (0,0043 X 25 000 kronor)
  • Om den anställde tar ut 20 semesterdagar blir semestertillägget 2 150 kronor (0,0043 X 20 X 25 000)

Notera att flera kollektivavtal innehåller ett högre semestertillägg än vad som anges i lagen och då kan det vara en högre procentsats som gäller.

När du har personer som arbetar i varierande utsträckning under olika perioder, till exempel timanställda, kan det vara aktuellt att använda procentregeln.

När man använder procentregeln beräknas semesterlönen genom att ta hela lönen under intjänandeåret, det vill säga mars-april, och räkna ut vad 12 procent av den lönen är – vilket blir den intjänade semesterlönen för den anställde.

Hur kan man räkna ut semesterersättning?

Så, hur räknar man ut den semesterersättning som en anställd har rätt till då? Bra att veta är att det är två faktorer som spelar in;

  • Vilka semesterdagar ska den anställda ha ersättning för?
  • Omfattas ni av kollektivavtal?

Dessa faktorer kommer påverka vilken semesterersättning du ska betala ut till den anställda. Det involverar semesterdagar som sparats från tidigare år som inte har tagit ut innevarande semesterår, dagar som inte tagits ut innevarande semesterår och intjänade semesterdagar inför kommande semesterår. Har ni kollektivavtal är det avtalets beräkningsregler som gäller och om ni inte har det gäller som lägstanivå semesterlagens beräkningsregler för semesterersättning.

När betalar man ut semesterlönen?

Semesterlön betalas vanligen ut samtidigt som dina anställda har semester men det är inte alltid så. Har du timanställda som arbetar hos dig i högst tre månader kan du betala ut semesterersättningen samtidigt med lönen vilket kan vara praktiskt när din extrapersonal har varierande arbetstider.

Vem ska ha semesterlön?

Semester tjänas in av den som arbetar. Även anställda som varit föräldralediga och sjuka har tjänat in semester och har därför rätt till semesterlön. 120 dagar vid föräldraledighet och 180 dagar vid sjukdom räknas som semestergrundande frånvaro.

Hur många semesterdagar får man per månad?

Låt oss utgå från att den anställde har 25 semesterdagar per år. Det innebär att den personen tjänar in ca två semesterdagar per månad. Erbjuder du fler semesterdagar per år tjänar de också in fler dagar per månad.

Kan man spara semesterdagar?

Om en anställd har tjänat in semester men inte vill ta ut alla dagar under ett år kan han eller hon spara dagar men man måste ta ut minst 20 dagar per år. Resten av dagarna kan sparas i högst fem år.

Du kan ge fler semesterdagar

Ibland händer det att enskilda arbetstagare vill förhandla sig till bättre semestervillkor och då är det upp till dig som arbetsgivare hur du vill göra. Du kan till exempel ge medarbetaren fler semesterdagar om du så önskar, även om de inte har rätt till fler enligt semesterlagen. Fackförbund kan också förhandla fram bättre villkor åt sina anslutna med arbetsgivaren, vilket då gäller alla anställda på arbetsplatsen.

Tips! Flest småföretag i Sverige väljer ett löneprogram från Visma Spcs. Upptäck våra löneprogram!

Visma Lön Smart

Låt degen sköta sig själv

Visma Lön Smart är inte bara smart, utan väldigt smart. Fullpackat med finesser och finurligheter som du inte ens visste att du behövde.

Visma Lön Smart

Visma Lön Smart

Vismas löneskola

Gratis guide om grunderna i lönehantering.

Ta del av guiden!

Följ vårt nyhetsbrev

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

Följ