Är du redo för de nya jobben?

Här är guiden till de nya yrkesroller som börjar dyka upp på redovisningsbyråer i landet: Kundansvarig, kundkoordinator och workflow champion/IT-ekonom. Möt Annica, Malin, Adam och byråledaren Jerry på Ekonomibyrån i Tranås. 

Byrån gick med i Panalitix Business Improvement Program 2017. Det är ett internationellt affärsutvecklingsprogram från Visma som effektiviserar byråns processer samt ökar vinst och omsättning. Programmet framtidssäkrar byrån och ger hög anställningsbarhet hos medarbetare. Byråer som drivs enligt enligt Panalitix Business Improvement Program skapar högre värde än tidigare för sina kunder, Sveriges företagare.

Jerry Fager, byråledare

- Det är lätt att jobba på fel sätt i redovisningsbranschen om man bara gör som man alltid gjort, säger Jerry Fager. Han älskar förändringar och tycker att livet blir trist om det inte händer något nytt. För två år sedan var övertiden extrem och han funderade ofta på hur han skulle hinna med att ha ett liv utanför jobbet. Då kom han i kontakt med Panalitix. Idag arbetar han fortfarande hårt, men med bättre balans och tydliga mål som han sätter varje kvartal. Målen bidrar till en långsiktig vision.

I början av förändringsarbetet satte han upp farten och glömde kolla så att medarbetarna var med på tåget. De stod kvar på perrongen. "Vad är det här med Panalitix egentligen"? Gör om och gör rätt. Sedan dess har hela teamet rusat framåt och uppått med sin byråledare som draglok.

- För mig som teamledare har Panalitix kommit med input från andra byråledare, där de berättar hur de skapar drivkraft i sina team - det är det viktigaste. Mest stolt är jag över mina medarbetare. Vi brinner för att hjälpa företagare växa och nå sin fulla potential. 

Om byråns nya tjänster

- Företagarna frågar inte oss vad vi erbjuder. De behöver bli informerade av oss. Att VI hittar möjligheter till införsäljning och tjänster som VI tror att de behöver. Exempelvis sitta vid en bokslutsgenomgång och säga "vi ser att du ligger högt i din kostnadsbild och du skulle må bra att av gå igenom dem snarare än att fokusera på omsättning nästa år. Vi har jämfört ditt företag med andra i samma bransch."

Om Visma eEkonomi

- Vårt favoritprogram på nätet är Visma eEkonomi, för samarbetsmöjligheterna. Vi kan släppa in kunden att sköta vissa delar eller hela, där vi bara övervakar. Systemet har väldigt bra bankintegrationer som minimerar vårt arbete och säkerställer att det blir rätt från början. 

- Kommer man rätt in i Visma eEkonomi är det fantastiskt. Men du måste nästan börja med att radera ditt Visma Administrationstänk för att få nyttan. Visst, det går att jobba klassiskt i eEkonomi. Men du får inte nyttan, det som är meningen med Visma eEkonomi. 

Yrkesroll byråledare

Byråledaren ansvarar för den löpande driften av byrån. Upprätthåller en positiv arbetsmiljö där medarbetarna ges utrymme till stimulerande arbetsuppgifter och möjligheter till personlig utveckling. Ansvarar för att byrån förändras i linje med utvecklingen i branschen och att den använder moderna arbetssätt. 

Synliggöra och framhålla byrån som en attraktiv affärspartner för små och medelstora företag i enlighet med affärsmodellen och tjänsteutbudet. 

Konkreta arbetsuppgifter kan innebära:

Ansvarar för att byrån leds enligt ägardirektiv och beslutade planer, visioner och mål. Säkerställer arbetsbelastningen, rekryterar rätt kompetens, verkar för en positiv arbetsmiljö, säkerställer individens behov av utveckling teoretiskt och i arbetsmoment. 

Omvärldsbevakar för att hålla byrån i framkant. Bevakar lagar och regler och informerar internt om dem. Nätverka och marknadsföra byrån. Möter kunder och säljer tjänster. 

Ta fram och upprätthålla prismodeller och prisnivåer, bevaka nyckeltal och driva byrån mot måluppfyllelse.

Önskade kvalifikationer kan vara: 
Studier inom företagsekonomi på eftergymnasial nivå. Ledarskapsutbildning med filosofisk eller agilt ledarskap är starkt meriterande. Erfarenhet inom ledarskap och av tjänstesektorn. Företagsekonomisk erfarenhet från arbetslivet är ett krav med goda kunskaper inom redovisning och beskattning. Pedagogiska erfarenheter och intresse för andra människors mål och möjligheter är intressanta egenskaper som gynnar rollen. Visa ett genuint intresse för företagsekonomi, organisationsstrukturer och arbetsflöden. Trygg i att utveckla, stärka och underhålla relationer. Ha ett stort intresse för digitalisering och automatisering av administrativa processer.

Annica Hyltbring, kundansvarig 

Annica Hyltbring är redovisningskonsult men har också i uppdrag att sälja extra tjänster som kunden behöver för att utveckla och förbättra företaget. Hon får tid att vara rådgivare och tack vare att hon jobbar med kunden i Visma eEkonomi. Hon får också hjälp med det administrativa av kollegan Malin Nordell, kundkoordinator.

Frågar kunden om framtiden
- Min roll är att få kunden att öppna ögonen och se sambanden i företagets ekonomi. Ge ideer om hur man kan jobba på ett annat sätt och fråga hur de vill ha sin framtid. Det är jätteviktigt! Många företagare har inte tänkt efter. De säger att de har drivit företag länge och att det har gått bra. Men hur bra?, frågar jag. De kanske vill gå i pension när de är 60 och ha bra att leva av då. Inte minimum. Vi har mycket sådana möjligheter att erbjuda dem.

Om det digitala

Annica Hyltbring älskar automatiserade processer i vardagen. Det underlättar och sparar tid. Hon har inga problem att ta till sig digitala nyheter och kollegan Adam är alltid tillgänglig för frågor. 
- Vi är privilegierade som har en arbetsgivare som satsar framåt.

Yrkesroll kundansvarig

En kombinerad tjänst som redovisningskonsult och säljare. Utför och säkerställer löpande bokföring, bokslut, årsredovisningar, deklarationer och konsultationer. Arbetar proaktivt för att företagarna ska nå sina mål. Bidrar till en positiv upplevelse för kunden. Har rätt att offerera nya tjänster till befintliga kunder  efter attestering av byråledare, enligt på byrån upprättade riktlinjer för prissättning och paketering. 

Ansvarar för att avtalade tjänster med byråns klienter utförs strukturerat och noggrant inom byrån med en kvalitetssäkrad leverans inom överenskomna tidpunkter. 

Konkreta arbetsuppgifter kan innebära:

Säkerställa leveransen till kunder enligt upprättat avtal. Säkerställa att löpande bokföring är enligt gällande lagstiftning och normgivning. Bokslut, Inkomstdeklarationer, kalkylering och budgetering, ekonomisk planering, konsultation och nätverkande tillsammans med befintliga kunder för att underlätta deras affärsverksamhet. Verka proaktivt för företagare måluppfyllelse genom regelbundna möten med, och besök hos, kundföretag. Arbeta dokumenterat och kvalitativt enligt branschorganisationens regelverk REX.

Önskade kvalifikationer kan vara: 
Studier inom företagsekonomi på eftergymnasial nivå. Auktorisation via branschorganisation är starkt meriterande, liksom Vismas programsvit. 5 års arbetslivserfarenhet inom branschen. Intresse för andra människors mål och möjligheter. Trygg i att utveckla och underhålla relationer. Ha en stark drivkraft för digitalisering och automatisering av administrativa processer och moderna arbetsmetoder.

Malin Nordell, kundkoordinator

Malin Nordell har en bakgrund inom restaurangbranschen och uppskattar att ha mycket kundkontakt. Det var en av anledningarna till att hon sökte jobbet på Ekonomibyrån i Tranås. Här bidrar hon till en bättre kundupplevelse men är framförallt en administrativ resurs som får flödena på byrån att flyta snabbt och enkelt. 

- Jag ser till att allt material kommer in så alla konsulter har att göra i syfte att frigöra tid för dem. De behöver inte jaga in material eller jaga kunder och adresser. Sådant tar jag hand om. Jag har inte jobbat här så länge och måste säga att stämningen här på byrån är helt fantastisk. 

Panalitix Sales Pipeline
Malin Nordell ska också börja jobba med stöd av ett verktyg från Panalitix som ersätter exceldokument. 

Yrkesroll kundkoordinator

En kombinerad administratörsroll och kundmottagare som avlastar redovisningskonsulterna och byråledaren. Löser administrativa uppgifter och koordinerar arbetet internt till förmån för kunden.

Konkreta arbetsuppgifter kan innebära: 

Underhålla klientdatabasen, förbereda checklista med information till kund för att säkerställa inlämning från dem, kontakta kunder om saknad information, planera årligt arbete för att möta kundernas behov och uppnå effektiv resurshantering, följa upp med kunden om uppdragsaccept/uppdragsomfattning och betalning av eventuellt överenskommet förskottsbelopp, återlämna kundmaterial.

Hantera mötesbokningar och samtal med kunder, förbereda avgifter/fakturering i Visma Advisor, granska och kontrollera inlämnade klientdokument, registrera varje jobb i det elektroniska och visuella arbetsflödessystemet.

Förbereda det första utkastet till en arbets-/tidsbudget, övervakning av WIP (Work In Progress/Pågående arbeten), inlämningar & rapporteringar till myndigheter, förbereda slutliga fakturor när arbetet är klart vid projektdebitering med fast pris. Bildande och registreringar av bolag, övervakning av förfallodagar, granska och driva in kundfordringar.

Önskade kvalifikationer kan vara: 

Ha ett stort intresse och stark drivkraft för digitalisering och automatisering av administrativa processer och moderna arbetsmetoder. Studier inom företagsekonomi är meriterande men inte ett krav. Hantera enklare kund- och leverantörsreskontror. Kunskaper i Vismas programsvit är meriterande. Trygg i att utveckla, stärka och underhålla såväl kundrelationer som interna relationer med teammedlemmar och affärspartners. 

Adam Jonsson Tinoco, workflow champion/IT-ekonom

Adam Jonsson Tinoco är redovisningskonsult med stort IT-intresse.
- För mina kollegor betyder det att jag är bästa personen att springa och hämta om det är något som strular, säger han och skrattar. 
Han motiveras av "grus i maskineriet" som han säger. Han letar alltid efter bästa arbetsprocessen i olika system. Helst Visma eEkonomi som han säger är "bästa programmet". 

- Jag är som mest stolt när vi kan hitta en bra, friktionsfri lösning för klienten. Ett exempel är att vi tar in en ny kund och kan leverera en väldigt enkel, digital lösning där klienten scannar in allt via Visma eEkonomiappen. Vi kör redovisningen i eEkonomi och vi rapporterar ut det via Ekonomiöversikt. Allt sker mer eller mindre helt digitalt och automatiserat. Då känns det bra!

Yrkesroll workflow champion/IT-ekonom

Workflow champion/IT-Ekonomen ska verka för och säkerställa att byrån arbetar på ett modernt sätt med uppdaterade och framtidssäkrade mjukvaror och att dessa används på ett optimalt sätt i verksamheten.

I arbetsuppgifterna ingår också att dokumentera och sprida rutiner för standardiserade arbetssätt inom verksamheten samt agera på uppdrag av teammedlemmar för att förenkla och effektivisera uppkomna situationer i de interna arbetsflödena samt för företagarnas affärsverksamheter. Omvärldsbevakning på området.

Konkreta arbetsuppgifter kan innebära:

Ta fram rutiner för nya arbetssätt i befintlig programvara och standardisera dessa hos teamet. Arbeta proaktivt för att hitta ”bästa” arbetssättet genom omvärldsbevakning och analysera nyheter inom befintlig programflora. Delta aktivt i projekt som innefattar paketering av nya tjänster och leveranser till kunder med syfte att hitta ”rätt sätt” med hjälp av systemen. Hålla befintliga skriftliga rutiner uppdaterade allteftersom förändringar sker. Underhålla och uppdatera intranätet.

Önskade kvalifikationer kan vara: 

Studier inom företagsekonomi. Eftergymnasial nivå är meriterande. Arbetslivserfarenhet inom branschen. Stort intresse för IT och mjukvaror. Programmeringskunskaper på enklare nivå. Hög kunskap inom andra offficesystem är meriterande, liksom erfarenhet av Vismas programsvit. Intresse för andra människors mål och möjligheter. Trygg i att utveckla och underhålla relationer. Ha ett stort intresse och stark drivkraft för digitalisering och automatisering av administrativa processer och moderna arbetsmetoder.

Foto: Oscar Hyltbring, This is Made AB
Video: Johan Svensk, Visma

Visma Smarta Byrån

Brinner du lite extra för redovisning?

Här är paketet för professionella användare som brinner lite extra för det här med redovisning. Ingen bindningstid och du bara betalar för det du använder, i efterskott. Inte så dumt va?

Visma Smarta Byrån

Visma Smarta Byrån