Årsredovisning online - så funkar det att lämna in årsredovisning digitalt

Lämna in årsredovisningen online, det är lätt som en plätt och sparar massor av tid och onödiga fel. Här får du 11 vanliga frågor och svar om digital inlämning av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt hur du signerar dessa och andra dokument elektroniskt.  

Teknik, digitalisering & IT-säkerhet > Lämna in årsredovisning online

Digital inlämning blir obligatoriskt? Säkerställ att du jobbar rätt redan idag!

Bolagsverket har skickat en så kallad hemställan till Justitiedepartementet om att det ska bli bli obligatoriskt att lämna in sin årsredovisning digitalt (K2, K3 och K3 koncern). Det är ännu inget beslut taget men det är troligt att det framöver kommer att bli obligatoriskt med digital inlämning av årsredovisning, frågan är bara när.

Okej först är det bra att ha koll på hur processen går till. Byråkratiskt är det, vi vet. Men kan trots det gå rätt smidigt ändå när du har koll på stegen och använder dig av de digitala tjänster som finns. Så häng på!

Processen steg för steg 

 • Ägaren till aktiebolaget upprättar en årsredovisning enligt K2 eller K3. Om aktiebolaget har revisor ska även revisionsberättelse upprättas. 
 • Årsstämman hålls och årsredovisningen godkänns. Hela styrelsen skriver under och skapar därmed ett original, antingen digitalt i Visma Sign eller på papper. Originalet av årsredovisningen och (i förekommande fall) revisionsberättelsen sparas hos aktiebolaget i den form det skapades i - digitalt eller papper. 
 • Utse en person som ska företräda bolaget och signera fastställelseintyget. Det ska vara vd:n eller en styrelseledamot.
 • Använd en programvara som har stöd för digital inlämning. Här laddas en avskrift av årsredovisningen upp. Ange personnummer och e-post till den person som ska företräda bolaget och signera fastställelseintyget. Avskriften kontrolleras så att alla uppgifter finns med. 
 • Företrädaren för bolaget får ett mejl med information om att avskriften har laddats upp samt en inbjudningslänk. Inbjudningslänken är aktiv i 21 dagar. Företrädaren loggar in med mobilt BankID, väljer företag, granskar och signerar fastställelseintyget. Då lämnar avskriften det tillfälliga utrymmet hos Bolagsverket och inkommer som en allmän handling. 
 • En kvittens skickas ut som kan vidarebefordas till alla i styrelsen. 

Visma och digital inlämning av årsredovisning

Stöd för digital inlämning av årsredovisningen finns i Visma eEkonomi Deklaration (K2), Visma Bokslut (K2 och K3) och Visma Skatt & Bokslut Pro (K2 och K3). 

Det finns stöd i programmen för revisorspåteckning. Tänk på att den som lämnar in årsredovisningen online behöver vara registrerad på vismaspcs.se. 

Digital inlämning i Visma Bokslut
Digital inlämning i Visma Skatt & Bokslut Pro
När bolaget har revisor

Du kan också lämna in årsredovisningen digitalt via tredjepartstjänsten Årsredovisning Online. Läs mer om hur årsredovisning funkar hos dem.

11 vanliga frågor och svar 

 1. När är fastställelsedag?
  Dagen för årsstämman är alltid fastställelsedag. Årsredovisningen är normalt signerad av alla före stämman. Digitala signaturer kan underlätta arbetet med att få alla signeringar på plats i tid eller samma dag.
 2. Ska årsredovisningen skrivas under av hela styrelsen innan inlämning?
  Ja, alla måste ha signerat innan inlämningen annars får bolaget ett föreläggande och måste lämna in igen. Här blir det betydligt enklare att använda Visma Sign (så att du slipper snigelposten!)
 3. Har årsredovisningen lämnats in om den signerats i Visma Sign?
  Nej, det betyder bara att ett dokument har signerats elektroniskt istället för med bläck. För att lämna in digitalt måste man logga in i Bolagsverkets inlämningstjänst och gå de steg som krävs. 
 4. Kan man använda olika format/medier - att årsredovisningen lämnas in digitalt och revisionsberättelsen på papper?
  Nej, båda måste vara digitala. Om det är olika format så får bolaget ett föreläggande och måste lämna in i samma format. 
 5. Kan man signera årsredovisningen och revisionsberättelsen digitalt men sedan lämna in dem på papper?
  Ja. Bifoga loggen från tjänsten som hanterar signaturer, som visar vem som skrivit under vad och när. Undantag är signaturen på fastställelseintyget. Det ska vara i bläck om årsredovisningen lämnas in på papper.
 6. Kan en redovisningskonsult lämna in årsredovisningen digitalt för sig och revisorn lämna in revisionsberättelsen digitalt för sig?
  Ja, årsredovisningen kan upprättas och lämnas in från en programvara och revisionsberättelsen upprättas och lämnas in från en annan programvara som har stöd för det. När fastställelseintyget ska signeras är det dock viktigt att båda är inlämnade.
 7. Kan fastställelseintyget skrivas under innan revisionsberättelsen är inlämnad?
  Ja, men det blir ett föreläggande och årsredovisningen måste kompletteras inom två veckor. Möjligheten att signera fastställelseintyget innan revisionsberättelsen är inlämnad finns för de som är ute i sista minuten och vill undvika förseningsavgift på 5000 respektive 10000 kronor, för för sent inlämnad årsredovisning. 
 8. Vad händer om fastställelseintyget inte skrivs under inom 21 dagar?
  Årsredovisningen tas bort automatiskt och får laddas upp på nytt.
 9. Ska fastställelseintyget skrivas under av alla i styrelsen?
  Nej, bara en företrädare. Det ska vara en styrelseledamot eller vd. 
 10. Går det att se var årsredovisningen befinner sig i processen?
  Ja, Visma har totalt sex olika statuskontroller från Bolagsverket. 
 11. Vad gäller vid likvidation? 

  Du som har någon av rollerna Likvidator eller Likvidatorsuppleant kan använda likvidation som ett alternativ när du gör din årsredovisning. Det går även bra att lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket med dessa roller.

"Inom loppet av 5 minuter kan årsredovisningen vara signerad av kund och inlämnad till Bolagsverket. Allt klart, ingen väntan och jag kan släppa det bolaget och gå vidare till nästa. Det är så smidigt!"

Erika Wårstam, Deskjockeys

Lästips! Tips på avdrag i deklarationen.

Signera dokument på distans

Digital signering kan med fördel användas av styrelsemedlemmarna för att godkänna årsredovisningen. Tjänsten Visma Sign är enkel och innebär att ni delar ett PDF-dokument. Genom Visma Signs sms-funktion skickas allt GDPR-säkrat. 

Andra tillämpningsområden är exempelvis: Godkännanden mellan redovisningsbyrå och kund, offerter, arbetsgivardeklarationer, anställningsavtal, semesterskuldlista, lönebesked och lönelista för utbetalning, fullmakter, uppdragsbrev och så vidare. Vi vill förtydlga att den digitala inlämningen till Bolagsverket följaktligen inte sker i Visma Sign utan i Visma Bokslut eller Visma Skatt & Bokslut Pro. 

Lagra godkänd årsredovisning

Kom ihåg: Den godkända årsredovisningen ska enligt årsredovisningslagen sparas i original. Om du använt Visma Sign så skapas en digital originalhandling. Om signeringarna skett på papper så är det originalhandlingen. 

 Besök supportsida för Visma Sign & beställ

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion