Så kan du hjälpa dina anställda att undvika kvarskatt

Om du har en anställd med flera arbetsgivare eller som samtidigt får pension, så riskerar din anställde kvarskatt. Den anställde måste begära att du som arbetsgivare ska dra extra skatt.

Löner > Undvik kvarskatt

Som arbetsgivare betalar du in dina anställdas skatt enligt en skattetabell. Skattetabellen gör att det blir rätt skatt efter hur mycket personen har tjänat i lön. Men detta fungerar bara om du och ditt företag är den anställdes enda arbetsgivare. 

Det är alltid varje enskild individs ansvar att be sin arbetsgivare att dra rätt skatt. Det du som arbetsgivare kan göra, om frågan kommer upp, är att tala om för din anställde att han eller hon kan be dig att dra mer skatt än vad skattetabellen säger. Enligt Skatteverket ska den utbetalare som betalar den högsta inkomsten (huvudutbetalaren) göra skatteavdrag enligt skattetabell, medan de andra utbetalarna ska göra avdrag med 30 procent.

Fonder, bostadsuppskov, investeringssparkonto, fastighetsavgift eller fastighetsskatt är andra saker som inte skattetabellen tar hänsyn till och som kan leda till att det skatteavdrag du gör som arbetsgivare blir för lågt.

För att undvika kvarskatt kan din anställde antingen

  begära ändrad beräkning av preliminär A-skatt (så kallad jämkning) hos Skatteverket eller
 begära att huvudutbetalaren gör ett förhöjt skatteavdrag

Jämkningen innebär att Skatteverket beslutar om att höja (eller sänka) din preliminära skatt till rätt nivå. När din anställde fått beslut om jämkning av Skatteverket lämnar han eller hon det till dig, och du kan ändra den skatt du drar ifrån din anställdes lön.

Enklast begär du jämkning via e-tjänsten med samma namn.

Har du anställda ungdomar?

När man är ung och får sin första anställning kan det vara extra svårt att veta hur det fungerar med skatt. Många ungdomar litar på att arbetsgivaren betalar in rätt skatt och tänker inte på att man har ett eget ansvar att till exempel berätta om man har fler än en arbetsgivare och be varje arbetsgivare dra mer i skatt än skattetabellen anger.

Under 2017 får man tjäna 18 951kr utan att betala skatt. Men det är det sammanlagda intjänade beloppet som räknas och med flera arbetsgivare finns det risk att ingen av dem betalar in någon skatt om var och en tror att totalsumman landar under skattegränsen. Det du som arbetsgivare kan göra är att fråga dina unga anställda om de har fler jobb och berätta att möjligheten finns att be dig att dra mer i skatt.

Visma Lön Smart

Låt degen sköta sig själv

Visma Lön Smart är inte bara smart, utan väldigt smart. Fullpackat med finesser och finurligheter som du inte ens visste att du behövde.

Visma Lön Smart

Visma Lön Smart