Skatteplanering – minska skatten med expertens bästa tips!

Vill du känna att du gjort en riktigt skön insats för ditt företag? Då ska du göra det där som kallas för skatteplanering. Och en klok skatteplanering börjar tidigare än på nyårsafton. Som företagare kan du tjäna många tusenlappar på att betala mindre skatt i företaget. Visma Spcs skatteexpert ger dig tipsen på hur du kan minska skatten med smart skatteplanering.

Skatter & skatteregler > Skatteplanering

Skatteplanering, vad är det egentligen? Ofta används ordet i samband med tips inför deklarationen eller kanske när man tänker på sina personliga förhållanden, ekonomiska då så klart. Vissa tycker det känns fruktansvärt tråkigt och tungt, andra ett härligt måste. Oavsett så har betydelsen innerst inne en riktigt skön klang. Jan-Åke Jernhem, skattejurist som arbetar med skattefrågor i Skattehuset i Göteborg AB, berättar mera nedan.

– En klok skatteplanering och skattetips som vi lämnar i samband med det (du får läsa lite till så kommer de) är inte på något sätt otillåtet eller olagligt. Det är tvärtom så att Skatteverket själva i många sammanhang, inte minst på deras egen hemsida, föreslår ett antal saker man ska tänka på för att minimera skatten på ett lagligt sätt. Det är väl i och för sig kanske så att Skatteverket inte lägger den delen längst fram i informationsflödet, men man har absolut inget emot att deklaranterna gör rätt på ett sätt som absolut kan innebära en lägre skattepeng än vad som annars kanske hade behövt betalas.

– En klok skatteplanering börjar tidigt, redan under det år som löper, så försök att alltid ha tankar på saker du har rätt till som gör att du och företaget inte betalar mer skatt än nödvändigt. Men åter igen, fortfarande lagligt.

Nedan har Jan-Åke tagit upp ett antal punkter, några sammanfattar han här.

 • Gör inte onödigt stora uttag ur ditt företag, betala mindre skatt och gör istället ett större uttag när du behöver rent privatekonomiskt.
 • Ge en julgåva till anställda som mycket väl kan vara dig själv om du är anställd.
 • Utnyttja olika skattereduktioner som lagstiftaren ger dig.
 • Bara genom att starta ett aktiebolag före årsskiftet istället för efter, så får du en mycket lägre skatt på exempelvis en utdelning om du är en fåmansföretagare.
 • Missa inte RUT/ROT-avdraget, det förändras ofta och är ett viktigt skattetips.
 • Köper du inventarier sent på året får du ändå göra ett fullt värdeminskningsavdrag.
 • Glöm inte bort att i ett aktiebolag är du själv anställd, även om du är ensam. Då finns det många skattefria anställningsförmånerna att ta hänsyn till.
 • Periodiseringsfonden, ett av de enklaste sätten att skjuta på skatten.
 • Välj en dags karens i sjukförsäkringen, så blir sociala avgifter lägre.
 • Byt till årsvis moms om möjligt. Dels slipper du arbete lika ofta och dels blir det lite billigare med momsen då betalningen bara sker en gång per år.

Om du klickar på respektive länk nedan får du lite mer kött på benen på varje skattetips.

Skatteplanering före årsskiftet

Tips 1: Betala mindre skatt – undvik onödigt höga skatteuttag

De flesta företagare brukar försöka undvika att deklarera en inkomst av tjänst som överskrider gränsen då man börjar betala statlig skatt. På inkomst över den gränsen blir det en av världens högsta marginalskatter, som då ligger på minst 63-68 procent på varje löneökning inklusive sociala avgifter, vilket ingen gärna vill betala.

När tjänsteinkomsten nått gränsen för statlig skatt är det mycket rimligare beskattning för den som väljer att försöka göra ytterligare uttag från företaget genom utdelning från ett fåmansaktiebolag eller som inkomst av räntefördelning från firma/HB.

Årslön max 613 900 kr för att undgå statlig skatt 2023

För dig som i år har fyllt högst 66 år är inkomstgränsen 613 900 kr under 2023 för att undvika uttag av statlig skatt på 20 procent. Då inräknas lön, sjukpenning, pension och överskott av näringsverksamhet från firma och handelsbolag. Det motsvarar en månadsinkomst på ca 51 100 kr.

För 2023 kommer 20-procentig skatt för dig som är 66+ tas ut på inkomster som överstiger 683 200 kr. Samtidigt upphör då den extremt kraftiga avtrappningen av grundavdraget.

Nyfiken på att läsa mer? Gå till artikeln om Inkomstskatt.

Tillbaka till tipsen

Tips 2: Ge en julgåva

Arbetsgivare får ge skattefria julgåvor till sina anställda, och under 2023 är denna gåva begränsad till 500 kr inklusive moms. Gåvan kan bestå av vad som helst, men det får inte vara en gåva i rena pengar eller något som är utbytbart mot pengar. Som anställd räknas också en ensam fåmansföretagare i ett aktiebolag, men däremot inte en enskild näringsidkare eller ägare av ett handelsbolag. Anställda i den enskilda firman och handelsbolaget kan dock få julgåvan.

Skattefria julgåvor kan även ges till uppdragstagare, exempelvis styrelseledamöter och suppleanter i ett aktiebolags styrelse.

(Obs: Den skattefria extragåvan, coronagåvan, på 2 000 kr per anställd/uppdragstagare under 2021 gäller inte längre.)

Avdragsrätten gäller även gåvor till ledamöten av styrelsen i ett aktiebolag, även om dessa inte får någon lön eller något direkt arvode från bolaget. Momsen på en gåva är avdragsgill i företaget på sedvanligt sätt.

Julbord för personal

När anställd personal i ett företag bjuds på julbord av arbetsgivaren räknas det som en personalfest och är då så kallad intern representation. Numera kan arbetsgivaren enbart göra avdrag för viss moms för kostnader för representation, exempelvis för en personalfest.

Om det i måltiden ingår både mat och alkoholdryck kan du beräkna avdraget med hjälp av en schablon. Enligt schablonen får du avdrag för moms på 46 kronor per person och tillfälle under förutsättning att kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms per person. Dessutom ska debiterad moms vara minst 46 kronor per person och tillfälle. Skatteverket anser att momsavdrag normalt bara får göras för högst två personalfester om året.

För arbetsgivarens kringkostnader vid en personalfest, t.ex. lokalhyra, utgifter för musikunderhållning eller uppträdande, anser Skatteverket att avdrag för sådana kostnader får göras med skäligt belopp, dock högst 180 kr plus moms per person.

Vid personalfester får avdrag enligt Skatteverket även göras för deltagande familjemedlemmar till anställda och för pensionerade medarbetare. Det gäller både avdrag för moms på mat och dryck samt för kringkostnader + moms på dessa.

Även personalfest med övernattning kan förekomma utan skattekonsekvenser för deltagarna. Det händer att en personalfest hålls på någon annan plats än den anställdes tjänsteställe och arbetsgivaren bekostar resa och eventuell övernattning i samband med personalfesten. I de fallen anser Skatteverket att den anställde inte ska beskattas för resa och logi under förutsättning att resan är förenad med högst en övernattning.

Detsamma gäller även resa och logi för eventuellt medföljande partner. Detta förutsätter enligt Skatteverket, ”att arrangemanget inte överskrider vad som kan anses rymmas inom begreppet personalvård (personalfest) och i realiteten inte är att se som en rekreationsresa eller liknande.” Kostnaderna för övernattning är i dessa fall avdragsgilla för arbetsgivaren.

Även den företagare som är ensam anställd i sitt aktiebolag får låta företaget bjuda med anhöriga och pensionerade medarbetare på personalfester enligt ovanstående regler. Du som har enskild firma kan inte göra avdrag för personalfester där du själv är ensam deltagare.

Tillbaka till tipsen

Tips 3: Utnyttja skattereduktionerna

Skattereduktioner är något som vi haft i svensk skattelagstiftning i över 30 år. Till en början fanns bara en enda, nämligen den som ger en minskning av skatten på grund av exempelvis höga räntekostnader, kapitalförluster och liknande.

Skattereduktionens fördel för lagstiftaren är att den är skattemässigt neutral marginalskattemässigt. Den ger alltså inte en höginkomsttagare relativt sett en mindre skatt än vad en låginkomsttagare får som har haft en förlust vid försäljning av aktier eller räntekostnader på ett boende.

Skattereduktion för ROT- och RUT-arbete och mikroproduktion av förnybar el ska man begära i inkomstdeklarationen. Övriga skattereduktioner medges automatiskt av Skatteverket i samband med beslut om slutlig skatt.

Antalet skattereduktioner har sedan skattereformen ökat drastiskt, vilket innebär att en skattskyldig fysisk person kan få ett antal sådan som då konkurrerar med varandra. Enkelt uttryckt måste man betala skatt för att kunna få reduktionen, och skattereduktionerna ska dessutom reducera personens skatt enligt ett angivet avräkningssystem.

Skattereduktionerna räknas av mot kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. Skattereduktionen för sjukersättning och aktivitetsersättning och jobbskatteavdraget ska dock endast räknas av mot kommunal inkomstskatt.

En skattereduktion som inte kan utnyttjas får inte sparas till ett kommande beskattningsår.

Skattereduktionerna räknas alltså av mot skatten i en i lagen bestämd avräkningsordning. Ordningen är följande:

 • fastighetsavgift för pensionärer m.fl.
 • sjöinkomst
 • allmän pensionsavgift
 • jobbskatteavdrag (arbetsinkomst)
 • sjukersättning och aktivitetsersättning
 • förvärvsinkomst
 • boende i vissa områden
 • underskott av kapital
 • ROT- och RUT-arbete
 • grön teknik
 • gåvor
 • mikroproduktion av förnybar el
 • avgift till arbetslöshetskassa

Åtminstone i teorin kan det betyda att man kan tjäna pengar på att exempelvis vänta med ett RUT-arbete till nästa år om man haft stora räntekostnader och kanske reaförluster på aktier innevarande år. Man får ju som sagt inte heller spara reduktioner till ett kommande beskattningsår.

Tillbaka till tipsen

Tips 4: Fördelaktigt att starta aktiebolag innan årsskiftet för fåmansföretagare

Du som fåmansföretagare som äger aktier i företaget vid årets ingång, exempelvis 1 januari 2024, har rätt till att beräkna gränsbeloppet, den lågbeskattade utdelningen, för det året. Det är alltid årets ingång som är avstämningstidpunkten. Det räcker med att aktiebolaget är stiftat.

För dig som har planer på att starta ett nytt aktiebolag ska således göra det före årsskiftet. För då får du ett extra år med lågbeskattad utdelning än om du väntar till efter årsskiftet. Eftersom förenklingsregeln (en schablonregel) finns, ger det ett gränsbelopp, en möjlig utdelning, på 204 325 kr år 2024, om du startar bolaget före 2023 års utgång. I handen betyder det ett nettobelopp på drygt 163 000 kr.

Eftersom ett gränsbelopp kan sparas till ett kommande år, så är detta ett lönsamt råd.

 Lästips: Skaffa lagerbolag via Visma Spcs  – Dealen är att du slipper köpa lagerbolag utan får det gratis när du blir kund hos oss. Här får du bokföringsprogram och lagerbolag i samma paket och du är igång inom några timmar!

Tillbaka till tipsen

Tips 5: Räntan på uppskovsbelopp vid försäljning av privatbostad är slopad

Räntan på både befintliga och nya uppskov avskaffas från och med deklarationen 2022. Den som sålt sin permanentbostad med vinst 2015–2019 men då avstod från att begära uppskov, kan i efterhand ansöka om uppskov genom att begära omprövning i Skatteverkets e-tjänst.

Regelförändringen innebär att det från och med inkomståret 2021 inte kommer att kosta någonting att skjuta på vinstbeskattningen vad gäller räntekostnaden.

I e-tjänsten finns flera uppgifter om den sålda bostaden redan förifyllda. Du kompletterar själv med vissa uppgifter om den sålda och den nya bostaden och kan därefter se om du kan få uppskov och vad det innebär rent ekonomiskt. Det betyder att du dels får veta hur mycket skatt du kan få tillbaka, dels också hur stor den retroaktiva uppskovsräntan blir. När du ser vilka pengar det rör sig om kan du själv avgöra om du vill begära omprövning eller inte.

Du kan få uppskov med skatten om du köper en ny permanentbostad året före, samma år eller året efter du sålt din ursprungsbostad. Skatten på uppskovsräntan som du hittills fått betala, är ungefär 0,5 procent av uppskovsbeloppet.

Exempel:
Har du exempelvis 1 mkr i uppskovsbelopp är skatten på räntan ungefär 5.000 kr. Säg att du sålde din bostad 2017 och fick uppskov med 1 mkr, då blir effekten följande.

Räkna ut den årliga skatten på uppskovsbeloppet genom att multiplicera uppskovsbeloppet med 0,5 procent (skattesatsen på uppskovsbeloppet): 1 mkr x 0,5 procent = 5 000 kr.

Du ska betala den årliga skatten för 2018–2020, alltså tre år. Räkna ut den totala årliga skatten genom att multiplicera antal år med den årliga skatten: 3 år x 5 000 kr = 15 000 kr.

Därefter, från och med 2021, tas ingen uppskovsränta ut på beloppet och då heller ingen skatt på den räntan.

Tillbaka till tipsen

Hämta, klicka, godkänn, skicka 

Exakt så enkelt kan det vara att göra ditt företags deklaration! Du blir guidad steg för steg och snart är deklarationen, årsbokslutet eller årsredovisningen klar. Så att du med enskild firma eller aktiebolag deklarerar snabbt och smidigt. Eller som vi säger: Hämta, klicka, godkänn, skicka!

Deklarera med Visma eEkonomi

Tips 6: Lönesummeregeln minskar skatten

I god tid före årets slut är det klokt för alla ägare av fåmansbolag som har anställda, att börja räkna på det så kallade lönekravet i familjens fåmansbolag, så att de ser till att någon av familjens medlemmar får en tillräckligt hög lön under 2023. Annars missas möjligheten att få räkna hälften av företagets lönesumma under 2023, som utrymme för en relativt lågt beskattad utdelning under 2024.

50 procent av årslönesumman

En utdelning som görs från ett fåmansbolag beskattas med 20 procent i utdelningsskatt så länge utdelningen ryms inom ett särskilt beräknat utdelningsutrymme. Det utrymmet består av ett årligt beräknat gränsbelopp samt av eventuellt sparat utdelningsutrymme från tidigare år.

Den totala skatten på en sådan utdelning under 2024 blir 36,48 procent när en bolagsskatt med 20,6 procent först har betalats på vinsten i bolaget från kalenderåret 2023, och då den beskattade vinsten sedan används för utdelning under 2024.

Störst utdelningsutrymme blir det när årets nya gränsbelopp får beräknas enligt den så kallade lönesummeregeln. Då får 50 procent av lönerna i bolaget och dess dotterbolag under föregående år räknas in i det nya årets gränsbelopp.

För att få beräkna gränsbeloppet enligt lönesummeregeln måste under föregående år dock en lön av en viss storlek ha betalats ut till minst en medlem i aktieägarens familj.

Lönekravet är minst 445 800 kr + 5 procent av årslönesumman 

För att lönesummeregeln ska få användas vid beräkning av gränsbeloppet under 2024 måste ägaren eller någon annan person i ägarens familj ha fått lön från bolaget under 2023 som minst måste uppgå till 445 800 kr + 5 % av årslönesumman i bolaget.

Det finns dock även en takregel som vid utdelning under 2024 innebär att om ägarens / familjemedlemmens löneuttag under 2023 varit minst 713 280 kr (9,6 inkomstbasbelopp) är lönekravet alltid uppfyllt, oavsett årslönesummans storlek i bolaget.

När lönesumman i ett fåmansbolag är riktigt stor blir ytterligare en regel aktuell. För även om lönekravet är uppfyllt så får det utrymme för lågt beskattad utdelning som beräknas på lönesumman inte överstiga 50 gånger den högst betalda familjemedlemmens årslön.

Har du programmet Visma Skatt & Bokslut Pro kan du i programmets kalkyl för fåmansbolag för 2024 på några sekunder få reda på vilken lön och vilken eventuell ökning av lönen till den bäst betalda familjemedlemmen som krävs under 2023 för att lönekravet ska vara uppfyllt.

Om du vill läsa ännu mer? Mer information om lönesummeregeln hittar du i forumet.

Tillbaka till tipsen

Tips 7: Missa inte RUT/ROT-avdraget

Glöm inte bort RUT/ROT-avdraget. Skattereduktionen för RUT- och ROT-arbeten. ROT är underhåll, reparation samt till- och ombyggnad av småhus och bostadsrätter. RUT är hushållstjänster av olika slag. Tillsammans sammanfattas avdragen som ett HUS-avdrag. Detta ges som en skattereduktion. Trots namnet är det alltså inget avdrag, utan en skattereduktion.

Från 2022 innebär rutavdraget en skattereduktion på 50 procent av arbetskostnaden, dock högst 75 000 kr per person och år, sammanlagt för RUT och ROT. Rotavdraget kvarstår med max 50 000 kr per person och år.

Det går inte att få skattereduktion för kostnader för material eller utrustning.

RUT-avdraget utvidgades med nya tjänster från och med 1 januari 2021. Det gäller arbeten som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.
Följande fyra tjänster ger då rätt till RUT-avdrag:

 • Vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
 • Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Inredningstjänster ingår dock inte.
 • Transport av bohag dels till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning, och dels till och från magasinering.
 • Enklare tillsyn av en bostad, exempelvis ta in post, vattna blommor, spola kranar och toaletter.

För tvätt och transport till återanvändning ska arbetskostnaden schablonberäknas till 50 procent av totalkostnaden. RUT-avdrag ges sedan med 50 procent av den schablonberäknade arbetskostnaden. För övriga tjänster ska faktisk arbetskostnad anges.

För den som under året fått preliminära RUT- och ROT-avdrag och inte är höginkomsttagare är det alltid klokt att i god tid före årets slut försöka räkna på sin skatt, och kontrollera att skatten kommer att räcka till för att fullt ut utnyttja skattereduktionerna för ROT/RUT man fått under året.

Skattereduktionerna måste nämligen utnyttjas i deklarationen för det år då man betalat RUT/ROT-fakturorna och kan inte sparas till senare år.

Den som är företagare med aktiebolag kan kanske betala ut lite mer lön eller utdelning till sig själv innan året är slut. Den som har firma eller handelsbolag kan ha möjlighet att återföra gjorda avsättningar för periodiseringsfond och expansionsfond, så att inkomsten ökar och därmed skatten.

Tillbaka till tipsen

Tips 8: Glöm inte bort ålderspensionen

Det kan ge stora ekonomiska fördelar att börja ta ut hela ålderspensionen redan nu, eftersom de sociala avgifterna på arbetsinkomster i sådant fall sänks avsevärt. Hel ålderspension kan under år 2023 tas ut tidigast från den månad då man fyller 65 år.

Samtidigt som du får pensionsinkomster kan du justera ned din deklarerade inkomst från företaget genom att göra avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond med lika stora belopp som ålderspensionen ger, om du t ex vill undvika att din årsinkomst hamnar över gränsen för hög marginalskatt.
Tänk på det här innan du bestämmer dig för ett förtida uttag:

Fördelar:
Egen disponering av kapitalet och möjlighet till högre inkomst under de första åren som pensionär
Det placerade kapitalet kan ärvas av efterlevande eller betalas ut till förmånstagare

Nackdelar:
Ger för de allra flesta en lägre total pension under åren som pensionär
Placeringen av pensionskapitalet kan innebära dyra avgifter

Skatteeffekter:
Högre skatt på pension som tas ut före 66 års ålder
Högre skatt om den totala inkomsten hamnar över brytpunkten för statlig inkomstskatt. På lön från ett aktiebolag i samma ålderssituation är arbetsgivaravgifterna vanligtvis 31,42 procent tills det år då man fyller 66 år, även om man tagit ut hel ålderspension hela året. Då är det först från 66 år som de sociala avgifterna sänks på lön.

Detta kan vara ett skäl för en företagare att under en period försöka flytta sina arbetsinkomster från ett AB till en firma/HB, om man vill få möjligheten till lägre sociala avgifter ett antal år före det man fyller 66, genom att ta ut hel ålderspension samtidigt som man jobbar vidare.

Tillbaka till tipsen

Tips 9: Inköp av inventarier sent på året

Det spelar ingen roll om det bara är några dagar kvar på året, de maskiner och inventarier du köper in 2022 i stället för 2023 för med sig skattemässiga fördelar om du har kalenderår som räkenskapsår och företaget går med vinst. Särskilt fördelaktigt blir det ju vid köp av dyrare inventarier där du ska göra avskrivningar fördelat på flera år.

Köper du maskinen i slutet av året 2022 blir avskrivningen för hela 2022, du behöver alltså inte proportionera det inköpet fast det sker sent under beskattningsåret.

Tillbaka till tipsen

Tips! Vill du göra årsredovisning och deklaration som ett proffs? Upptäck våra program för skatt, bokslut och deklaration.

Skatteplanering efter årsskiftet

Tips 1: De skattefria anställningsförmånerna är många

Du som är anställd kan få många fördelar av din arbetsgivare. Det finns nämligen många skattefria förmåner som en arbetsgivare kan erbjuda sina anställda.

Bäst är förstås om din arbetsgivare ger dig olika skattefria förmåner utöver lönen, utan att begära något löneavdrag. Men även om din arbetsgivare kräver ett kostnadsneutralt så kallat bruttolöneavdrag som villkor för att ge dig en skattefri eller lågt beskattad förmån, är det i regel lönsamt för dig. Att betala för en skattefri förmån med ett för arbetsgivaren kostnadsneutralt bruttolöneavdrag är alltid billigare än att själv köpa samma vara eller tjänst med fullt ut beskattade pengar.

Men observera att du inte får något skattemässigt avdrag för ett bruttolöneavdrag, eftersom förmånen är skattefri. Bruttolöneavdraget är enbart sätt för arbetsgivaren att finansiera förmånerna.

Följande förmåner är exempelvis helt skattefria för anställda och är dessutom avdragsgilla kostnader för arbetsgivaren:
Friskvårdsbidrag (max 5.000 kr), gymkort, företagshälsovård, minnesgåva (max 15.000 kr), julgåva (max 500 kr), jubileumsgåva (max 1.500 kr), arbetsredskap och personalvårdsförmåner.

Du som är företagare med eget aktiebolag räknas som anställd och kan låta ditt bolag ge dig samma skattefria förmåner som utomstående anställda kan få.

Tillbaka till tipsen

Tips 2: Kvitta kapitalvinster mot kapitalförluster

Har du sålt aktier eller fonder med vinst under ett år kan du ta upp förluster du gjort under samma år för att neutralisera kapitalvinstskatten på 30 procent. 

Har du gjort förluster 2023, men saknar vinster att kvitta mot, kan du ta upp 70 procent av denna i deklarationen nästa år för att få 22 procent i skattesänkning av förlusten. Här kan det vara bra att tänka åt båda håll.

Har du gjort vinster?

Se om du har ett värdepapper som gått back som du kan sälja med förlust för att kvitta skatten.

Har du gjort förluster?

Se om du har ett värdepapper som gått plus som du kan sälja med vinst för att utnyttja kvittningsmöjligheten fullt ut.

Vinsterna och förlusterna måste göras i år och kan inte sparas över årsskiftet. Observera att dessa tips gäller dig som har ett sparande på en traditionell aktie- och fonddepå.

För investeringssparkonton och kapitalförsäkringar går det inte att kvitta vinster mot förluster inom sparandet. Däremot kan du kvitta schablonintäkten mot eventuella ränteutgifter du haft under året och/eller 70 procent av eventuella kapitalförluster.

 Lästips: Pensionsspara i direktpension – välj rätt sparform för pensionen

Tillbaka till tipsen

Tips 3: Periodiseringsfonden, en av få sätt att skjuta på skatten

Om du driver ditt företag som enskild firma eller som handelsbolag ska du försöka undvika att göra egna uttag från företaget under resten av 2023. Om du väntar till årsskiftet 1 januari 2024 med nya privata uttag får du större möjligheter att göra lämpliga avsättningar i deklarationen för inkomståret 2023.

Om du har en lönsam verksamhet och är försiktig med dina privata uttag ur din enskilda firma eller handelsbolaget är det ingen konst att se till så att din årsinkomst blir jämn mellan åren och hamnar på det belopp du finner lämpligt. Det gör du genom att göra avsättningar på rätt sätt i deklarationen.

Bäst är om du kan begränsa dina egna uttag från firman/handelsbolaget till ett belopp som motsvarar summan av det överskott som du deklarerar plus egenavgifterna på den deklarerade inkomsten plus ev expansionsfondskatt som ska betalas. Då kan du vara säker på att alltid fullt ut kunna utnyttja avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond i din deklaration.

Sätt gärna av max till periodiseringsfond
Periodiseringsfond är ett avdrag i deklarationen som ger en total skattekredit på hela det avdragna beloppet. Du kan i firma/HB göra avdrag med max 30 procent av årets bruttovinst och på så vis skjuta upp beskattningen av det avsatta beloppet i sex år.

Periodiseringsfonden måste återföras till beskattning senast det sjätte året efter avsättningsåret, men får då ingå i underlaget för det årets avsättning till en ny periodiseringsfond.

Har du en jämn vinstnivå i företaget kan du efter sex års avsättningar till periodiseringsfond ha uppnått en skattefri avsättning som motsvarar 180 procent (6 x 30 procent) av den årliga bruttovinsten i verksamheten. Den skattekrediten kan du därefter behålla genom nya årliga avsättningar, så länge du driver verksamheten med samma vinstnivå.

Det är nästan alltid bäst att avsätta mesta möjliga till periodiseringsfond i firma/HB eftersom reglerna om viss årlig beskattning av de avsatta periodiseringsfonderna, en ränta, bara finns för aktiebolag.

Det är viktigt att komma ihåg att skattelindringen för avsättningen till periodiseringsfond inte är permanent. En inkomst motsvarande avsättningen kommer förr eller senare att beskattas, om den inte kan kvittas mot framtida underskott i verksamheten. En bra metod för den som har större avsättningar till periodiseringsfonder är att försöka vänta med att avveckla företagets verksamhet tills man fyllt minst 66 år då skatten på återföringarna blir mycket lägre än tidigare år.

Reglera resultatet med expansionsfond
Även avsättning till expansionsfond görs i deklarationen. En sådan avsättning får kvarstå under obegränsad tid framåt så länge verksamheten bedrivs och så länge du behåller minst 79,4 procent av det avsatta beloppet i företaget. Vid en avsättning till expansionsfond betalar du för närvarande en skatt på 20,6 procent av avsättningen.

Skatten är temporär och fås tillbaka om du ett kommande år väljer att minska din expansionsfond. Även avsättning till expansionsfond påverkar numera din SGI på samma positiva sätt som avsättning till periodiseringsfond.

Utnyttja räntefördelning
Satsar du egna, privata pengar i din firma eller handelsbolag eller låter fullt beskattade vinster stå kvar i företaget, får du möjlighet till årliga inkomster från företaget till bara 30 procents skatt.

Systemet kallas positiv räntefördelning och är i praktiken en ränteinkomst som du kan ta ut det deklarationsår den uppkommer eller spara för uttag i framtiden.

För inkomståret 2023 får du beräkna en ”ränta” som är 7,94 procent av det belopp du har innestående i firman eller som positiv anskaffningsutgift i handelsbolaget. För år 2024 är "räntan" lite högre, nämligen 8,62 procent.

Du bör i första hand försöka utnyttja positiv räntefördelning som ett avdrag under sådana år då du annars skulle vara tvungen att deklarera en näringsinkomst som innebär att du får en årsinkomst som överstiger gränsen för hög marginalskatt. Då ger den positiva räntefördelningen bäst effekt på skatten.

Ett utrymme för positiv räntefördelning som inte utnyttjas ett visst år får sparas till ett kommande år.

Tillbaka till tipsen

Tips 4: Välj en dags karens i sjukförsäkringen

Numera är det möjligt för många av landets företagare med enskild firma eller handelsbolag att skydda sig bättre mot inkomstbortfall vid sjukdom genom att bara ha en enda karensdag i sjukförsäkringen hos Försäkringskassan.

Kortaste möjliga karens ger bäst trygghet för alla egenföretagare och kostar inte mycket. Max 3 000 kr om året betalar du för att ha den kortaste karensen istället för den längsta på 90 dagar och då krävs det att du har en årsinkomst på närmare 400 000 kr. På det kan du tjäna tiotusentals kronor vid en längre tids sjukdom.

Så se till att anmäla en karensdag, framför allt om du har din näringsinkomst som den huvudsakliga årsinkomsten för din del.


Alla borde byta till kortaste karensen
Idag har de allra flesta egenföretagare sannolikt sju karensdagar i sjukförsäkringen, vilket var den lägsta karenstiden fram tills för några år sedan när reglerna ändrades.

Att byta till en enda karensdag istället för sju kostar bara maximalt 4-500 kr i ökad kostnad på ett år. För de flesta betydligt mindre. Och den kostnaden tjänar du in redan om du får ersättning för en enda sjukdag under året.

Även om du byter till en kortare karenstid, så gäller den nya, kortare karenstiden inte hur som helst för sjukdomar som du redan varit sjukskriven för. Då finns en väntetid på två sjukskrivningsfria år för varje sjukdom du varit sjukskriven för.

Byte av karenstid ska anmälas till Försäkringskassan. Det går att skriva ett vanligt brev till Försäkringskassan och anmäla ändrad karenstid, men kassan vill helst att man använder deras blankett för en sådan anmälan. 

 Här hittar du blanketten (Försäkringskassan)

Tillbaka till tipsen

Tips 5: Kapitaltillskott vid bostadsrättsförsäljningar

När du ska deklarera försäljning av en bostadsrätt har du rätt till avdrag för kapitaltillskott. Som kapitaltillskott ses t.ex. din andel av de amorteringar som föreningen har gjort på sina lån, under den tid du ägt bostadsrätten. För den som ägt lägenheten länge kan kapitaltillskottet vara ganska högt och det är dessutom pengar du inte ser tydligt och därför lätt att glömma.

Ett kapitaltillskott för ny, till eller ombyggnad på fastigheten måste ha använts för ett bestämt byggnadsarbete för att det ska kunna räknas med. Dessutom ska det sammanlagda beloppet från medlemmarna uppgå till minst 3.000 kronor gånger antalet deltagande bostadsrätter.

Du hittar beloppet på det randiga blad som medföljer din deklaration. Men för att få avdraget måste du själv fylla i det på avsedd rad på din deklarationsbilaga, det är ingen som gör det åt dig och heller inget som är färdigtryckt.

Tillbaka till tipsen

Tips 6: Växla inte bonus mot pension

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom mål nr 6484–20, konstaterat att man som anställd inte har rätt att kvitta erhållen bonus från en arbetsgivare mot pension.

En arbetsgivare som vissa år betalar ut bonus till sina anställda ville erbjuda de anställda
så kallad bonusväxling, vilket innebär att den anställde avstår från sin bonusutbetalning i utbyte mot att bolaget i stället betalar en engångspremie för en tjänstepensionsförsäkring.

Utgifter som ett företag har för pensioner får som regel dras av först när pensionen betalas ut. Under vissa förutsättningar har en arbetsgivare dock rätt till avdrag redan när pensionen utfästs.

Avdrag medges då, inom vissa beloppsmässiga ramar, för kostnader som arbetsgivaren har för att trygga utfästelsen, dvs. för att säkerställa att utfästelsen kommer att infrias. Ett sådant tryggande kan ske till exempel genom betalning av premie för en vanlig pensionsförsäkring.

Som huvudregel får avdraget för tryggandekostnader inte överstiga ett visst takbelopp beräknat med utgångspunkt i den anställdes lön, men enligt en kompletteringsregel får dock ett större belopp dras av bl.a. om tryggandet föranleds av att pensionsutfästelserna är otillräckligt tryggade, den anställde har helt enkelt inget tillräckligt pensionsskydd.

I ett förhandsbesked frågade bolaget om det fick dra av kostnaderna för premiebetalningarna med stöd av den sistnämnda regeln. Högsta förvaltningsdomstolen fann att den aktuella situationen inte är en sådan som kompletteringsregeln tar sikte på och att bolaget därmed inte hade rätt den regeln, kompletteringsregeln är endast avsedd att användas i de fall då ett tidigare otillräckligt pensionsskydd behöver förbättras (s.k. köpa i kapp-fall) och vid avtalspensioneringar. Så gör inte en s.k. bonusväxling.

Tillbaka till tipsen

Tips 7: Byt till årsvis moms om möjligt

Numera är årsvis moms i stort sett alltid den mest fördelaktiga metoden för redovisning av moms för alla företag. Man får bättre likviditet och chans till mer avkastning på företagets kapital, eftersom kredittiden för inbetalningar är längst med årsvis moms.

Man sparar dessutom administrativ tid och har inte samma press på sig att ha en uppdaterad bokföring hela året, om det inte behövs av andra skäl.

Så välj årsvis momsredovisning för ditt företag, när omsättningen inte regelmässigt överstiger en miljon om året och om företaget brukar redovisa större försäljningsmoms än avdragsgill inköpsmoms.

Brukar företaget däremot regelbundet få pengar tillbaka på momsen, så är månadsmoms fortfarande det bästa alternativet likviditetsmässigt.

Om ett företag har bedrivit EU-handel ska årsvis moms redovisas och betalas senast den 26:e i andra månaden efter räkenskapsårets slut. Om ett företag varken köpt eller sålt något till EU och ska lämna inkomstdeklaration, får företaget vänta med att lämna momsdeklarationen till ungefär samma tidpunkt som inkomstdeklarationen senast ska lämnas.

Byte av momsperiod måste meddelas Skatteverket
Ett företag som vill byta period för företagets momsredovisning måste meddela Skatteverket vilken period för momsredovisning som företaget vill byta till och få ett godkännande av bytet. 

Om en enskild firma exempelvis haft kvartalsvis momsredovisning under 2023 och vill byta till årsvis moms från 2024, måste detta meddelas till Skatteverket. Ju förr ändringen anmäls, desto bättre.

Dock borde Skatteverket kunna besluta om en övergång tills årsvis momsredovisning ända fram till det datum då den första kvartals- eller månadsredovisningen av momsen ska ha lämnats för företaget under 2024.

Det går bra att skriva ett helt vanligt brev till Skatteverket om önskemål om byte av redovisningsperiod för moms. Brevet skickar man till skattekontoret på den ort där företaget är verksamt. 

Det går i regel även för företagaren att ändra företagets uppgifter om moms, anmälan som arbetsgivare etc via tjänsten www.verksamt.se om man har ett bank-id eller annan e-legitimation.

Tillbaka till tipsen

Tips 8: Byte av tjänstebil

I samband med byte av en tjänstebil som arbetsgivaren tillhandahåller en anställd, uppkommer en del specialregler i samband att bytet sker mitt under en månad.

När man får sin bilförmån första gången av arbetsgivaren, eller av dig själv om du är din egen arbetsgivare i ett fåmansföretag, finns en regel som är lätt att glömma bort.

Man kan nämligen inte få ett lägre förmånsvärde på en tjänstebil än det som löper för en hel månad. Det betyder att om du får tjänstebilen den 2:e i en månad eller den 28:e, så blir förmånsvärdet ändå lika högt just den månaden.

Exempel:
Du får en Volvo som bilförmån från din arbetsgivare efter midsommar från och med den 28:e juni 2023. Bilförmånsvärdet är framräknat till att bli 5500 kr per månad, eller 66 000 kr/år. Förmånsvärdet för just 2023 kommer då att bli 38 500 kr (7 mån x 5500 kr). Hade bilen istället levererats till dig den 2:e juni 2023, skulle förmånsvärdet för 2023 ändå inte förändrats till det lägre, beroende på att förmånsvärdena aldrig beräknas för kortare tid än en månad. Det blir således nästan en hel månad som blir gratis beroende på när leveransen sker.

Skulle det istället handlat om ett byte av tjänstebil den 28:e respektive 2:e juni ska beräkningen gå till på följande sätt.

Efter att ha haft en VW Golf som tjänstebil under 2023 t.o.m. den 28:e juni, får du istället Volvon ovan som tjänstebil samma datum. Förmånsvärdet för Golfen är 4000 kr per månad och för Volvon 5500 kr per månad. För januari till juni månad blir förmånsvärdet då 24 000 kr och för perioden juli till december månad blir förmånsvärdet 33 000 kr, sammanlagt för 2023 57 000 kr.

Hade istället bytet av bil skett den 2:e juni, skulle det totala förmånsvärdet istället blivit 58 500 kr då juni månads förmånsvärde nu skulle ha beräknats för Volvon och inte VW Golf då den bil man haft den lägsta perioden under en månad styr förmånsvärderingen.

Skulle bytet av tjänstebil istället skett den 16 juni, och båda bilarna hade disponerats exakt lika många dagar under månaden, hade det totala förmånsvärdet ändå blivit 58 500 kr eftersom den tjänstebilen med det högsta förmånsvärdet då ska styra den månaden.

Tillbaka till tipsen

Tips 9: Solceller på villan

Om du låter en solcellsanläggning placeras på din privatbostad, alltså normalt på en villafastighet, medför inte det automatiskt att man har en näringsverksamhet.

Inkomsterna från solcellerna beskattas i stället som kapitalinkomst, som en produkt från en privatbostad. I många fall blir det då ingen inkomstskatt eftersom man varje år får ett schablonavdrag på 40.000 kr innan det blir någon skatt överhuvudtaget. Uttryckt på ett annat sätt blir alltså inkomster under 40.000 kr per år från solcellerna helt skattefria. Det är inte många inkomster av den storleken som inte ska beskattas för en fysiker med en villa.

Produktion av el genom solceller kan också ge rätt till skattereduktion. Rätt till skattereduktion har den som framställer förnybar el, i en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el, har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten, och har anmält till nätverksföretaget att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten.

Den som producerar el i en solcellsanläggning med en sammanlagd installerad toppeffekt av mindre än 500 kilowatt och inte förfogar över några andra elproduktionsanläggningar är inte skattskyldig för elskatt.

Den som installerar en anläggning för produktion av el och har avtal om att antingen all el eller endast överskottsel ska levereras ut på nätet mot ersättning bedriver en självständig ekonomisk verksamhet. Det innebär att en sådan elproducent är skyldig att betala moms.

Den som har en begränsad försäljning kan omfattas av skattebefrielse, det gäller en försäljning av högst 80 000 kronor exklusive moms. Omsätter man mer måste man betala moms men man får också rätt att göra avdrag för ingående moms på förvärv till anläggningen.

Tillbaka till tipsen

Tips 10: Jobba i enskild firma när fåmansföretaget vilar

Om du har arbetat färdigt i ditt fåmansföretag och vill avvakta det vi brukar kalla för karensen, så kommer din skatt på utdelningar och skatt på försäljningar av aktierna i fåmansföretaget, att bli lägre. Skattsaten blir nämligen 25 procent på alla uttag och alla reavinster, om fåmansföretaget har vilat i minst fem år efter det att du slutat arbeta i företaget.

Skulle du exempelvis sluta arbeta 2023, så måste du vara overksam i fem år till innan skattesatsen förändras till 25 procent. Då får du heller inte under tiden arbeta i ett annat fåmansföretag. Detta är en ganska lång tid.

Men observera att en enskild firma inte är ett fåmansföretag. Det betyder att du mycket väl kan bilda en enskild firma om du vill arbeta under tiden, alltså under tiden hålla på att arbeta där under tiden som fåmansföretaget ligger och vilar ut. Då arbetar du fortfarande utan att förstöra den lägre skattesatsen det sjätte året..

Tillbaka till tipsen

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion

Skatt och bokslut

Gör din årsredovisning och deklaration som ett proffs.

Följ vårt nyhetsbrev

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.