Just nu går det inte att nå oss via chatt, detta pga tekniska problem hos vår leverantör. Vi ber om ursäkt för detta och hoppas på en lösning inom kort.

Miljöpartiet svarar på småföretagens viktigaste frågor

Var tredje svensk drömmer om att starta företag men få av dem vågar. Vad beror det på? Vi har frågat Sveriges småföretagare vilka frågor de vill ställa till politikerna. Detta resulterade i Småföretagarens Valkompass, där Sveriges partier svarar på småföretagarnas viktigaste valfrågor. Nu är det Miljöpartiets tur. I denna artikel intervjuar vi Per Bolund för att få reda på hur Miljöpartiet ställer sig till våra kunders viktigaste frågor inför valet.

Omvärldsbevakning > Miljöpartiet


Hur svarar de andra partierna på småföretagarnas frågor? Kolla in Småföretagarens valkompass


Utdrag ur intervjun med Per Bolund, MP:

Varför ska en småföretagare rösta på Miljöpartiet?

– Jag tycker att du ska rösta på Miljöpartiet för att vi driver en företagarpolitik som riktar sig mot de små företagen. Att försöka göra det så enkelt som möjligt att starta företag och att få företag att växa. Att vi har konkret politik där vi sänker kostnader för att anställa, och för arbete, och samtidigt höjer kostnader för att förstöra miljön och använda för mycket resurser. En grön skatteväxling helt enkelt. 

– Jag tror också att övergången till det hållbara samhället som vi nu har påbörjat och som kommer att behöva fortsätta de närmaste årtiondena, kommer vara en enorm motor för innovation, för nyföretagande och också för kompetensutveckling. Att vi kommer vinna konkurrensfördelar, inte minst gentemot andra länder, när vi nu i Sverige vågar gå före.

"Vi har nu fått ett fungerande högkostnadsskydd så att man aldrig kan betala mer än en viss del av företagets omsättning."

Hur vill Miljöpartiet göra det mindre krångligt att vara småföretagare?

– Där försöker vi hela tiden se till så att våra myndigheter tror det bästa om företagare. Att man utgår ifrån att man faktiskt vill göra rätt. Så att man ska inte vara den elaka polisen som kommer med pekpinnar utan man ska i första hand faktiskt försöka stötta och hjälpa företagen att agera så som det är tänkt. Det märker vi till exempel på när Skatteverket nu börjat ställa om från att vara mer kontrollerande och övervakande till att nu också faktiskt stötta och hjälpa. Det är någonting som gör det lättare för många företag. 

Hur vill Miljöpartiet öka tryggheten för den som startar eget?

– Där har vi ju gjort en reform som jag tror kommer vara väldigt viktig och det är att utvidga tiden som man kan behålla sina sociala skyddsnät när man startar ett företag. Innan har det varit i två år och bara för vissa företag, nu har vi sett till så att man får den här SGI:n då, den sjukpenninggrundande inkomsten, i tre års tid och att man också får det om man startar ett aktiebolag.

– Men sen vill jag också lyfta upp sjuklöneansvaret. Det har också varit en stor risk för många företag. Att helt plötsligt drabbas man av att en eller ett par arbetstagare kanske ramlar i skidbacken eller får en annan krämpa. Och så är de borta från jobbet men dessutom då sjuklönekostnaden. Så där har vi nu fått ett fungerande högkostnadsskydd så att man aldrig kan betala mer än en viss del av företagets omsättning.

Miljöpartiet