Kristdemokraterna svarar på småföretagarens viktigaste frågor

Var tredje svensk drömmer om att starta företag men få av dem vågar. Vad beror det på? Vi har frågat Sveriges småföretagare vilka frågor de vill ställa till politikerna. Detta resulterade i Småföretagarens Valkompass, där Sveriges partier svarar på småföretagarnas viktigaste valfrågor. Nu är det Kristdemokraternas tur. I denna artikel intervjuar vi Larry Söder för att få reda på hur Kristdemokraterna ställer sig till våra kunders viktigaste frågor inför valet.

Omvärldsbevakning > Kristdemokraterna

Hur svarar de andra partierna på småföretagarnas frågor? Kolla in Småföretagarens Valkompass!


Utdrag ur intervjun med Larry Söder, KD:

Varför ska en småföretagare rösta på Kristdemokraterna?

– Du ska rösta på Kristdemokraterna för att småföretagare är viktiga för oss. Den enskilda människan som skapar någonting till vi stötta och hjälpa. Vi vill minska det krångel som finns runt omkring dig. Vi vill minska kostnaden för att anställa människor och vi vill se till så att varje företag växer, och växer med uppgiften. Du ska göra det du är bra på, din kärnverksamhet. Vi som politiker ska se till att det andra fungerar så smidigt som möjligt.

– Historiskt när man främjat näringslivet så har det ofta varit ur de stora företagens perspektiv, inte ur småföretagens perspektiv. Jag tycker att tiden är mogen för att vända på den kuttingen och börja se till småföretagarnas perspektiv. De har en mer utsatt situation. Jag tror att stora företag klarar sig i alla händelser. Men gör vi politiker lagar som gör det krångligare för småföretagare så finns det en risk att fler väljer att inte bli småföretagare. Eller att man slutar att vara småföretagare, vilket är dåligt för landet.

"Vi tror att man ska kunna göra en skatteväxling. Att man lägger skatt på det vi inte vill ha i samhället, miljöfarliga saker. Då kan man kan sänka skatten på det vi vill ha. Det vill säga sänkt skatt på arbete."

Hur vill Kristdemokraterna göra det mindre krångligt att vara småföretagare?

– Det första är att förenkla så att småföretagare faktiskt har full insyn i när man ska lämna in något och vilka uppgifter man faktiskt ska lämna in. Och att det på ett enkelt sätt kommer småföretagare tillhanda. Där tror jag att digitalisering kan hjälpa till. Att man faktiskt kan hämta information på ett enkelt sätt och leverera vidare till den myndighet som behöver.

– Men sedan tror jag också att vi som politiker måste se till att man faktiskt skapar regler som är lättförståeliga. Som kan tolkas både av småföretagare, men också av Skattemyndigheten, på likalydande sätt som av småföretagarna. Ibland har man som småföretagare ett sätt att se på lagen och Skattemyndigheterna kanske har ett annat sätt att se på den. Det tycker inte jag är ett bra sätt att hantera det på. Vi måste hitta lagar och regler som är så enkla och tydliga som möjligt. Så att båda instanserna kan se hur det här ska användas.

Hur vill Kristdemokraterna göra det billigare att anställa?

– Först måste man ju komma ihåg att vi har ju en välfärd och vi måste få in skattemedel på ett eller annat sätt för att kunna betala den här välfärden. Vi tror att man ska kunna göra en skatteväxling. Att man lägger skatt på det vi inte vill ha i samhället, miljöfarliga saker. Då kan man kan sänka skatten på det vi vill ha. Det vill säga sänkt skatt på arbete.

– Om man gör den skatteväxlingen så tror jag det är bra för samhället, både ur miljöhänsyn men också att vi skapar fler jobb. 4 av 5 nya jobb kommer av småföretagare.Om vi gör det här så kan en del småföretag vaxa till medelstora företag, som kan växa till stora företag. Det är inte bara enstaka jobb det handlar om utan utveckling som ger möjlighet för många fler jobb.

Hur vill Kristdemokraterna öka tryggheten för den som startar eget?

– Det är helt orimligt att du som småföretagare, om du skulle bli sjuk, så finns det en möjlighet att ditt företag går i konkurs för att du är den enda som kan driva det. Eller du kanske bara har en anställd och företaget klarar sig inte utan dig. Det måste finnas ett skydd på något sätt för dig som småföretagare att kunna driva vidare men också att överleva. Det måste vi se till så att det finns en möjlighet.

– Samtidigt tar du ganska stora risker när du blir småföretagare. Och för att få fler människor att bli småföretagare så måste man minska den risken. Det är också en del i detta tycker jag. Man ser till att tryggheten ökar, men också att risken som du tar som småföretagare, minskar.

Kristdemokraterna