Vad betyder ÄTA-arbeten inom bygg och vad ska man tänka på?

Jobbar du i byggbranschen? Då känner du säkert till ÄTA-arbeten. Det är ett vanligt förekommande begrepp och handlar helt enkelt om arbete som är kopplat till ett byggprojekt men som inte var planerat från början. I denna guide kommer vi att utforska vad ÄTA-arbeten är, hur de uppstår, vem som ska betala för dem och hur du kan undvika oönskade kostnader. Häng med!

Projekthantering & tidshantering > ÄTA-arbeten

Vad är ÄTA-arbeten?

ÄTA-arbeten, vad är det egentligen? Jo, ÄTA är en förkortning som står för ändring, tillägg och avgående. Det handlar om tilläggsarbeten som är kopplat till ett byggprojekt men som inte var planerat från början.

Inom byggbranschen är ÄTA-arbeten vanliga och ofta viktiga för att stora och medelstora projekt ska kunna genomföras och bli klara. Det kan vara allt från oväntade problem som dyker upp mitt i projektet till ändrade önskemål från den som beställde bygget. Arbetet måste ha omedelbart samband till det ursprungliga projektet och utföras under byggets gång för att det ska räknas som ett ÄTA-arbete.

Det är viktigt att komma ihåg att ÄTA-arbeten kostar både tid och pengar vilket gör det till ett begrepp som är bra att ha koll på.

Hur uppstår ÄTA-arbeten?

ÄTA-arbetet kan komma från både beställaren och entreprenören. Tänk dig att du är mitt uppe i att bygga någons drömhus. Plötsligt får beställaren en idé om att hen vill ha ett annat golv eller kanske några extra fönster för att släppa in mer ljus. Det är precis sådana önskemål från beställaren som kan leda till ÄTA-arbeten.

Samtidigt kan du som entreprenör också stöta på saker som behöver fixas under arbetets gång. Det kan handla om att upptäcka fuktskador som måste åtgärdas innan du kan fortsätta med det ursprungliga jobbet. Du kan även ge förslag och rekommendationer på förbättringar, som att byta ut golvvärmen innan det nya golvet läggs.

ÄTA-arbetet kan alltså komma från nödvändighet, önskemål och rekommendationer från båda inblandade parter.

Vem kan hävda ÄTA-arbete?

Det finns olika saker som ligger till grund för att bestämma vem som kan hävda ÄTA-arbete. Vanligtvis handlar det om följande situationer:

Om du som ska utföra jobbet inte haft möjlighet att undersöka platsen innan projektstart och stöter på oväntade problem under arbetets gång, kan du hävda och utföra ÄTA-arbete för att kunna slutföra projektet enligt avtalet.
Enligt lagstiftning kan du utföra åtgärder som är nödvändiga ur bygg- eller säkerhetssynpunkt, även om beställaren inte håller med. Detta kan inkludera tillägg och åtgärder som behövs för att utföra arbetet på ett fackmannamässigt sätt och enligt branschstandarder.
Det är alltså en kombination av avtal, lagstiftning och praktisk bedömning som avgör vem som kan hävda ÄTA-arbete och vilka åtgärder som behövs.

Ramverk och avtal kring att utföra ÄTA-arbeten

Ett avtal är alltså en av grundstenarna i ett projekt. Det gör det viktigt att hålla tungan rätt i mun när du upphandlar entreprenader och formulerar avtal. ÄTA-arbeten kan poppa upp under arbetets gång och avtalet avgör om beställaren blir betalningsskyldig för dem eller inte. Om de redan omfattas av avtalet räknas tilläggsarbetet inte som ÄTA-arbete.

Det är nödvändigt att reglera hur ÄTA-arbeten ska hanteras och prissättas i avtalet för att undvika missförstånd och konflikter. Det blir så tråkigt och jobbigt för alla då! Därför bör du upprätta ett nytt avtal för varje nytt projekt så att du säkerställer att allt är tydligt överenskommet. 

I avtalet är det också viktigt att klargöra vem som bär ansvaret för att kontrollera olika aspekter av entreprenaden. Om någon av parterna inte uppfyller sina informationsskyldigheter kan det leda till eventuella skadestånd. Om man känner sig osäker på vad man måste informera om kan man ta hjälp av experter. Andas ut, hjälp finns alltid att få.  

För att göra det så enkelt som möjligt och undvika vanliga missar finns det standardavtal i branschen som kan användas som ramverk vid entreprenader. De kallas ABT 04 och ABT 06. Dessa avtal innehåller konsumentskydd och klargör dina skyldigheter när det gäller att informera om extra arbeten och kostnader som kan uppstå i samband med att du behöver utföra ÄTA-arbeten, vilket måste ges skriftligt för att undvika missförstånd.

Om det inte finns något avtal som reglerar tillägg i beställningar kommer konsumenttjänstlagen att träda i kraft för att skydda båda parters intressen.

Ätor och kostnader

När det kommer till att utföra ÄTA-arbeten är prissättning en viktig del att avtala om för beställaren och dig som entreprenör. Det handlar om att ha tydliga regler så att kostnaderna inte rusar iväg och att du är överens med beställaren om vad som gäller.

Enligt EU-direktiv finns det riktlinjer som säger att tilläggskostnader på grund av ätor inte bör överstiga 15% av värdet på entreprenaden. Det här är vanligt när det handlar om mindre projekt eller privata byggen. När det kommer till större projekt blir det dock lite klurigare. Eftersom sådana projekt ofta är omfattande blir det också svårt att kunna förutse alla kostnader i förväg. Därför är det viktigt att i avtalet fastställa vad som gäller prismässigt om det dyker upp många ätor under arbetets gång. 

Nu kanske du tycker det låter tjatigt men vi vill verkligen understryka hur viktigt det är att det finns tydliga regler och överenskommelser kring ÄTA-arbeten från början av projektet för att undvika överraskningar i form av höga kostnader. På så sätt vet både du och beställaren vad som gäller, du kan göra en bra kostnadskalkyl och projektet kan planeras korrekt vilket förhoppningsvis leder till att ni slipper konflikter.

Vem ska betala för ÄTA-arbeten?

Nu kommer vi till frågan som du har väntat på; vem är det då som ska betala för uförandet av ÄTA-arbeten? Är det du eller den som har beställt jobbet? Det är en bra fråga och svaret beror på flera faktorer.

Ibland kan du som utför arbetet ha rätt att definiera vissa åtgärder som ÄTA-arbete, speciellt om du inte hade möjlighet att undersöka byggplatsen ordentligt innan projektstart. Det är inte ovanligt att ÄTA-arbeten uppstår just på grund av bristfälligt projekteringsunderlag. Det betyder att det som var planerat från början inte riktigt stämmer överens med verkligheten och att det krävs extra arbete för att rätta till det. Därför är det viktigt att beställaren ger dig möjlighet att undersöka byggplatsen innan projektstart så att kostnaderna kan uppskattas på bästa sätt. På så sätt kan höga räkningar i slutet av projektet undvikas.

Så, i vissa fall är det alltså beställaren som ska betala för ÄTA-arbeten. Samtidigt finns det situationer när kostnaderna landar i knät på dig. Om du som entreprenör har egna rutiner och processer som gör att det tillkommer extra arbete, räknas det inte som ÄTA. Till exempel, om en nyanställd tar längre tid på sig än planerat med att slutföra ett arbete ska inte beställaren behöva betala extra för det.

Vi vet, vem som ska betala för ÄTA-arbeten kan ibland kännas lite komplicerat. Det viktigaste är att både du och beställaren är överens från början och att det finns tydliga regler för vad som räknas som ÄTA och vad som inte gör det.

Tips på hur du undviker oönskade kostnader

 Be om ett gediget förarbete

Se till att du får ett detaljerat underlag för det jobbet som ska utföras. Ju bättre förberedd du är och ju tydligare plan som beställaren ger dig, desto mindre risk finns det för oväntade kostnader längs vägen.

 Ställ många frågor

Om något känns otydligt, var inte rädd för att fråga. Ju bättre du förstår avtalet och det som beställaren önskar, desto säkrare är det.

 Se till att avtalet täcker allt

Se till att avtalet inkluderar allt från ÄTA-arbeten till informationsskyldighet, godkännande av förändringar och prissättning. Ju tydligare avtalet är, desto mindre risk är det för missförstånd.

 Ta hjälp av juridisk expertis

Om du känner dig osäker eller om det handlar om större projekt, tveka inte att skaffa juridisk hjälp. En expert kan se till att avtalet är rättvist och att dina intressen skyddas.
Att följa dessa tips kan hjälpa dig att minimera risken för oväntade kostnader och göra ditt byggprojekt så smidigt och bekymmersfritt som möjligt.

Att avtala bort ÄTA-arbeten, går det?

Javisst, att avtala bort ÄTA-arbeten är möjligt! Du som ska utföra jobbet kan då kräva att projektet ska erbjuda goda möjligheter för undersökning innan projektstart så att du kan göra en korrekt kalkyl av kostnaderna redan från början. Det kan minska risken för oväntade tilläggskostnader längs vägen och ge både dig och beställaren mer trygghet under projektets gång.

Rättigheter och skyldigheter kring ÄTA-arbeten

Som entreprenör har du både rättigheter och skyldigheter när det kommer till ÄTA-arbeten. Det betyder att beställaren inte kan välja någon annan för jobbet, och att du som entreprenören måste göra arbetet om beställaren ber om det. För att entreprenören ska kunna få betalt för detta arbete är det viktigt att beställaren har gett sitt skriftliga godkännande innan arbetet startar.

Likställt ÄTA-arbete

Vi har tidigare i artikeln pratat om informationsskyldighet och att du ska kunna undersöka byggplatsen innan projektstart. Det är bland annat för att undvika ett likställt ÄTA-arbete. Ett likställt ÄTA-arbete är nämligen arbetet som uppstår när beställaren har gett dig bristfälliga eller felaktiga uppgifter om förhållanden på byggplatsen och att du inte har kunnat ta det i beaktning vid kostnadskalkylen. Resultatet kan vara att arbetet måste göras på ett annat sätt än planerat eller att det helt enkelt kostar mer pengar. Att kunna undvika det gör alla inblandade parter gladare!

Letar du efter sätt att underlätta ditt nästa byggprojekt? Med Visma Tid Pro kan du enkelt tidrapportera och hålla koll på hur många timmar som har lagts ner på olika projekt, vilket lägger grunden för dina fakturaunderlag. Du kan också jobba smart med projektplanering, CRM, orderhantering och resursplanering

När du ändå är igång kan du skaffa dig ett affärssystem som är anpassat för hantverkare och byggbranschen som gör det enklare för dig att planera kommande byggprojekt och uppskatta kostnader.

Tips på relaterade artiklar: Starta byggföretag – så gör du för att starta en egen byggfirma!, Tidsregistrering – 7 skäl att hålla koll på din tid