Anställa sommarjobbare & feriearbetare – guide om sommarjobb och säsongsarbete

Ska du anställa unga människor? Härligt! För unga feriearbetare och sommarjobbare under 18 år gäller särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter. Detsamma gäller säsongsarbetare. Vi har satt samman en övergripande orientering i vad som gäller, så att ni tillsammans får en skön start.

HR & personal > Sommarjobb & feriearbete

Vad är sommarjobb, feriearbete och säsongsarbete?

Begreppen används ofta synonymt. Feriearbete betyder arbete som erbjuds under lov och långhelger. Sommarjobb är alltså en form av feriearbete, likaså jobb under exempelvis julledighet.

Säsongsarbeten kan vara olika långa men endast utföras under en viss del av året. Exempel på sådana arbeten är:

  • Trädgårdsarbete
  • Bärplockning
  • Skördearbete
  • Skogsarbete
  • Arbete inom turistnäringen
  • Snöröjning

Sammanfattningsvis kan ett sommarjobb/feriearbete även vara ett säsongsarbete, beroende på vad jobbet innefattar och när säsongen infaller.

 Sommarjobb: Regler efter ålder

  • Yngre än 13 år (yngre barn) – får egentligen inte arbeta alls. Undantaget är mycket lätta och ofarliga jobb inom verksamheter som bedrivs inom den närmsta familjen och där andra anställda inte finns. Yngre barn fär också jobba med hobbyverksamhet som exempelvis försäljning av jultidningar och majblommor. 
  • 13 år till 15 år (äldre barn) – får ta arbeten som är riskfria och av enklare karaktär, vilket betyder lätt och ofarligt arbete. Arbetet får inte innebära stort ansvarstagande eller vara fysiskt eller psykiskt tungt. Man är fortfarande för ung för att exempelvis ha ansvar för en kassa. Arbetsgivaren måste ha ett skriftligt godkännande från föräldrarna.
  • 16 år till 18 år (ungdom) – får anställas till alla typer av jobb som klassas som normala och så länge de inte är riskfyllda. De får också jobba ensamma om det inte finns kontanter på arbetsplatsen.

Kontrollera vad som gäller för din bransch. Det kan finnas branschspecifika föreskrifter som kan påverka vad minderåriga får göra. Du måste också erbjuda handledning och introduktion.

Som arbetsgivare ansvarar du för att arbetsmiljön är trygg, inte minst för unga personer som kanske möter arbetslivet för allra första gången. Ett dåligt intryck och en otrygg upplevelse av arbetslivet, som i värsta fall ger skador, är inte bra för någon.

Det är viktigt att du, utöver det som sägs i lagen, tar hänsyn till varje individs personliga mognad som kan variera stort. Har du frågor, kontakta Arbetsmiljöverket. 

Arbetstider för minderåriga

Ungdomar (16-18 år) ska ha minst 12 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod. Tiden mellan 22 och 06 eller mellan klockan 23 och 07 ska vara fri från arbete. Grundregeln är att ungdomar får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. Det finns undantag.

Yngre och äldre barn ( under 13 år respektive 13-15 år) ska ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet och får inte arbeta mellan klockslagen 20.00 till 06.00. För barn gäller specifika regler som justerar arbetstiden i förhållande till skolgång. 

Alla minderåriga måste enligt föreskrifterna ha minst 30 minuters sammanhängande paus efter fyra och en halv timmes arbete. 

Det finns mycket tydliga regler som justerar hur ofta pauser ska tas, hur många timmar en ungdom får arbeta varje skoldag och skolvecka samt hur lång vilotiden ska vara mellan arbetspassen. 

I Arbetsmiljöverkets handledning Så får barn och ungdomar arbeta får du en bra överblick av vilka arbetstider som gäller för yngre och äldre barn samt för ungdomar.

Om den minderåriga har olika arbetsgivare så ska den totala arbetstiden räknas samman. Det innebär att du som arbetsgivare måste fråga och kontrollera om den unga arbetar för någon annan och hur mycket.

   Tips! Dags att anställa i företaget? Skriv ett tydligt anställningsavtal. Ladda ner vår mall för anställningsavtal – gratis!

Skattefria inkomster för ungdomar

Den som tjänar 22 208 kronor (2023) eller mer per år, ska betala skatt. Den som tjänar mindre behöver inte betala skatt. Det kan vara svårt att veta i början av året om gränsen nås eller inte. Men den ungdom som med säkerhet vet att beloppet inte kommer överskrida 22 208 kronor kan fylla i den här blanketten, "Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag", och lämna till sin arbetsgivare.

Den som betalar för mycket skatt får ju tillbaka det året efter men som ung kan det ju vara skönt att få behålla hela sin lön direkt, om personen vet att hen har rätt till det. Även semesterersättning och löneförmåner räknas som inkomst. 

Du som arbetsgivare ska lämna individuell arbetsgivardeklaration på den utbetalda lönen om den sammanlagda ersättningen under året uppgår till minst 100 kronor till personen ifråga. Du är även skyldig att betala arbetsgivaravgift om lönen uppgår till minst 1 000 kronor under kalenderåret. 

 Lästips: 5 vanliga lönefrågor om semester

Sommarjobb & lön: Vilken lön är lämplig till ungdomar?

I Sverige förhandlar facket och arbetsgivarna fram i kollektivavtal vilka löner som ska gälla. Om ditt företag har tecknat kollektivavtal så står lägstalönen i avtalet. Där finns också regler om övertidsersättningar och liknande. 

Du bör alltid erbjuda en rimlig lön för arbetet och är det en duktig medarbetare du vill behålla så är god löneutveckling förstås ett argument. Medarbetaren kan också löneförhandla själv eller tillsammans med en facklig representant. Arbetsplatser utan kollektivavtal har ingen lägsta gräns för lönen och det finns heller inga lagstiftade lägsta löner i Sverige. Dock finns det olika rekommendationer beroende på bransch. Kontakta gärna berörda fack kopplade till just din bransh för att få en uppfattning om vad som är skälig lön.


 
 Tips! Har du anställt din första person? Ladda ner vår enkla (och gratis) mall för lönebesked.

Har du rätt till växa-stöd?

Enskilda näringsidkare som anställer sin första medarbetare kan få sänkta arbetsgivaravgifter enligt det så kallade Växa-stödet. Reglerna innebär att företagre som anställer sin första medarbetare endast behöver betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent på lönen till den anställde under högst 24 månader i följd. För anställningar som påbörjades under perioden 1 juli 2021 till 31 december 2022 utökas möjligheten till nedsättning från en till två anställda. Arbetsgivaren behöver inte betala arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift eller särskild löneskatt.

Skatteverket skriver på sin webbplats att som enmansföretag räknas "enskilda näringsidkare som bedriver aktiv näringsverksamhet och som inte har betalat ut avgiftspliktig ersättning sedan den 1 januari 2016,
aktiebolag som sedan den 1 januari 2017 inte har betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning till någon annan än högst en delägare, företagsledare (som kan vara delägare) eller närstående till sådan person samt
handelsbolag med högst två delägare som sedan den 1 januari 2017 inte har betalat ut avgiftspliktig ersättning."

Sänkningen av arbetsgivaravgifterna gäller när den anställde ha en lön som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Anställningen måste pågå i minst tre månader och arbetstiden måste vara minst 20 timmar per vecka. 

Semester till sommarjobbare

Även feriearbetare och visstidsanställda har rätt till semesterersättning. Den som sommarjobbar mer än tre månader har dessutom rätt till semesterledighet. Semesterreglerna för visstidsanställda är i princip desamma som för andra anställningar. Det innebär att den visstidsanställde har rätt till semesterersättning utöver sin lön.

Man kan dock skriva in i anställningsavtalet att lönen är inklusive semesterersättning och det innebär då att arbetsgivaren räknar in semesterersättning i lönen. Om kollektivavtal saknas uppgår den lagstadgade semesterersättningen till 12 procent av den intjänade lönen.

Regler för säsongsanställning

Har den säsongsanställde personen (vid säsongens slut) varit anställd på företaget mer än 6 månader under de senaste två åren har han eller hon förträdesrätt till en ny säsongsanställning. Går inte detta måste du som arbetsgivare meddela personen minst en månad före den nya säsongen – skriftligen.

Försäkring för säsongsanställda

Guide för att anställa ungdomar och säsongsarbetare

Även dina säsongsanställda är försäkrade – om du har ett kollektivavtal. Skulle olyckan vara framme och någon av dina anställda blir skadad gäller försäkringen TFA (TFA-KL för kommun, region, Svenska kyrkan och kommunala företag samt PSA inom staten).

• TFA står för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

• TFA omfattar alla anställda på en arbetsplats som har kollektivavtal oavsett avtalsområde.

• TFA gäller från första arbetsdagen och så länge anställningen varar.

• TFA kan lämna ersättning både under den akuta sjuktiden och om en arbetsskada ger bestående besvär.

Fora uppmanar att rapportera alla säsongsanställda som är 23 år eller äldre till Fora redan när de börjar. Då får de information om att du betalar in premier till deras Avtalspension SAF-LO.

Du som företagare tecknar automatiskt försäkringsavtal för dina anställda via Fora när ditt företag tecknat kollektivavtal med ett fackförbund.

Mer information hittar du på fora.se.

Och du, upprätta ett anställningsavtal. Glöm inte bort att även ett muntligt avtal gäller men vissa uppgifter måste anställda få skriftligen. Läs mer om säsongsanställningar.

Unionen om sommarjobb och semestrar.

Källor: Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Verksamt.se, Fora, LO, Unionen.

Visma Lön Smart

Låt degen sköta sig själv

Visma Lön Smart är inte bara smart, utan väldigt smart. Fullpackat med finesser och finurligheter som du inte ens visste att du behövde.

Visma Lön Smart