Anställa sommarjobbare & feriearbetare – guide om sommarjobb och säsongsarbete

Ska du anställa unga människor? Härligt! För unga feriearbetare och sommarjobbare under 18 år gäller särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter. Detsamma gäller säsongsarbetare. Vi har satt samman en översikt om vad som gäller, så att ni tillsammans får en skön start. Häng på!

HR & personal > Sommarjobb & feriearbete

Vad är sommarjobb, feriearbete och säsongsarbete?

Begreppen används ofta synonymt. Feriearbete betyder arbete som erbjuds under lov och långhelger. Sommarjobb är alltså en form av feriearbete, likaså jobb under exempelvis julledighet.

Säsongsarbeten kan vara olika långa men endast utföras under en viss del av året. Exempel på sådana arbeten är:

 • Trädgårdsarbete
 • Bärplockning
 • Skördearbete
 • Skogsarbete
 • Arbete inom turistnäringen
 • Snöröjning

Sammanfattningsvis kan ett sommarjobb/feriearbete även vara ett säsongsarbete, beroende på vad jobbet innefattar och när säsongen infaller.

Hur gammal måste man vara för att sommarjobba?

Så, när får man börja sommarjobba då? Svaret är att det beror på! Ålder, verksamhetstyp och arbetsuppgifter reglerar när man får jobba med olika saker. Här nedan förklarar vi mer på djupet vad som gäller för olika åldersgrupper:

 • Yngre än 13 år (yngre barn)
  Barn som är yngre än 13 år får egentligen inte arbeta alls. Undantaget är mycket lätta och ofarliga jobb inom verksamheter som bedrivs inom den närmsta familjen och där andra anställda inte finns. Yngre barn får också jobba med hobbyverksamhet som exempelvis försäljning av jultidningar och majblommor. 
 • 13 år till 15 år (äldre barn)
  Äldre barn får ta arbeten som är riskfria och av enklare karaktär, vilket betyder lätt och ofarligt arbete. Arbetet får inte innebära stort ansvarstagande eller vara fysiskt eller psykiskt tungt. Man är fortfarande för ung för att exempelvis ha ansvar för en kassa. Arbetsgivaren måste ha ett skriftligt godkännande från föräldrarna.
 • 16 år till 18 år (ungdom)
  Ungdomar i den här åldern får anställas till alla typer av jobb som klassas som normala och så länge de inte är riskfyllda. De får också jobba ensamma om det inte finns kontanter på arbetsplatsen.

Kontrollera vad som gäller för din bransch. Det kan finnas branschspecifika föreskrifter som kan påverka vad minderåriga får göra. Du måste också erbjuda handledning och introduktion.

Som arbetsgivare ansvarar du för att arbetsmiljön är trygg, inte minst för unga personer som kanske möter arbetslivet för allra första gången. Ett dåligt intryck och en otrygg upplevelse av arbetslivet, som i värsta fall ger skador, är inte bra för någon.

Det är viktigt att du, utöver det som sägs i lagen, tar hänsyn till varje individs personliga mognad som kan variera stort. Har du frågor, kontakta Arbetsmiljöverket.

Anställningsform för sommarjobbare

Det finns olika typer av anställningsformer för sommarjobbande ungdomar. Ett skriftligt besked om anställningens grundläggande villkor och anställningens tidsbegränsning ska lämnas i och med att anställningen ingås. Det kan ingå i anställningsavtalet. Om du som arbetsgivare är bunden till kollektivavtal kan andra regler gälla. 

Särskild visstidsanställning

En tidsbegränsad anställning som kan pågå i max ett år. Notera att tidsbegränsningen måste anges i anställningsavtalet, annars ses anställningen som en tillsvidareanställning.

Vikariat

Om sommarjobbaren ersätter en persons roll kan du välja anställningsformen vikariat. Viktigt att komma ihåg är att om den anställda sammanlagt jobbat i två år under en femårsperiod ska anställningen gå över i en tillsvidareanställning.

Säsongsanställning 

Kan användas av dig som har en säsongsbetonad verksamhet. 

Arbetstider för minderåriga

 • Ungdomar (16-18 år) ska ha minst 12 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod. Tiden mellan 22 och 06 eller mellan klockan 23 och 07 ska vara fri från arbete. Grundregeln är att ungdomar får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. Det finns undantag.
 • Yngre och äldre barn ( under 13 år respektive 13-15 år) ska ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet och får inte arbeta mellan klockslagen 20.00 till 06.00. För barn gäller specifika regler som justerar arbetstiden i förhållande till skolgång. 

Alla minderåriga måste enligt föreskrifterna ha minst 30 minuters sammanhängande paus efter fyra och en halv timmes arbete. 

Det finns mycket tydliga regler som justerar hur ofta pauser ska tas, hur många timmar en ungdom får arbeta varje skoldag och skolvecka samt hur lång vilotiden ska vara mellan arbetspassen. 

I Arbetsmiljöverkets handledning Så får barn och ungdomar arbeta får du en bra överblick av vilka arbetstider som gäller för yngre och äldre barn samt för ungdomar.

Om den minderåriga har olika arbetsgivare så ska den totala arbetstiden räknas samman. Det innebär att du som arbetsgivare måste fråga och kontrollera om den unga arbetar för någon annan och hur mycket.

Tips! Dags att anställa i företaget? Skriv ett tydligt anställningsavtal. Ladda ner vår mall för anställningsavtal – gratis!

Skattefria inkomster för ungdomar

Enligt Skatteverket ska den som tjänar 24 238 kronor (2024) eller mer per år betala skatt. Den som tjänar mindre behöver inte betala skatt. Det kan vara svårt att veta i början av året om gränsen nås eller inte. Men den ungdom som med säkerhet vet att beloppet inte kommer att överskrida 24 238 kronor kan fylla i den här blanketten, "Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag", och lämna till sin arbetsgivare.

Den som betalar för mycket skatt får ju tillbaka det året efter men som ung kan det ju vara skönt att få behålla hela sin lön direkt, om personen vet att hen har rätt till det. Även semesterersättning och löneförmåner räknas som inkomst. 

Arbetsgivardeklaration och arbetsgivaravgift

Du som arbetsgivare ska lämna individuell arbetsgivardeklaration på den utbetalda lönen om den sammanlagda ersättningen under året uppgår till minst 100 kronor till personen ifråga. Du är även skyldig att betala arbetsgivaravgift om lönen uppgår till minst 1 000 kronor under kalenderåret. 

 Lästips: 5 vanliga lönefrågor om semester

Sommarjobb och lön: Vilken lön är lämplig till ungdomar?

I Sverige förhandlar facket och arbetsgivarna fram i kollektivavtal vilka löner som ska gälla. Om ditt företag har tecknat kollektivavtal så står lägstalönen i avtalet. Där finns också regler om övertidsersättningar och liknande. 

Du bör alltid erbjuda en rimlig lön för arbetet och är det en duktig medarbetare du vill behålla så är god löneutveckling förstås ett argument. Medarbetaren kan också löneförhandla själv eller tillsammans med en facklig representant. Arbetsplatser utan kollektivavtal har ingen lägsta gräns för lönen och det finns heller inga lagstiftade lägsta löner i Sverige. Dock finns det olika rekommendationer beroende på bransch. Kontakta gärna berörda fack kopplade till just din bransh för att få en uppfattning om vad som är skälig lön.

Tips! Har du anställt din första person? Ladda ner vår enkla (och gratis) mall för lönebesked.

Sjuklön till sommarjobbare

Sjuklön ska betalas ut till sommarjobbande ungdomar. Det gäller för alla (oavsett anställningsform) som är anställda en månad eller längre. Tänk på att om anställningstiden är kortare än en månad, måste den anställda ha varit anställd i 14 kalenderdagar i följd för att det ska gälla. Det är från den 15e dagen som sjuklönen ska börja betalas ut. 

Regler för säsongsanställning

Har den säsongsanställde personen (vid säsongens slut) varit anställd på företaget mer än 6 månader under de senaste två åren har han eller hon förträdesrätt till en ny säsongsanställning. Går inte detta måste du som arbetsgivare meddela personen minst en månad före den nya säsongen – skriftligen.

Försäkring för säsongsanställda

Även dina säsongsanställda är försäkrade – om du har ett kollektivavtal. Skulle olyckan vara framme och någon av dina anställda blir skadad gäller försäkringen TFA (TFA-KL för kommun, region, Svenska kyrkan och kommunala företag samt PSA inom staten).

 • TFA står för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.
 • TFA omfattar alla anställda på en arbetsplats som har kollektivavtal oavsett avtalsområde.
 • TFA gäller från första arbetsdagen och så länge anställningen varar.
 • TFA kan lämna ersättning både under den akuta sjuktiden och om en arbetsskada ger bestående besvär.
 • Fora uppmanar att rapportera alla säsongsanställda som är 23 år eller äldre till Fora redan när de börjar. Då får de information om att du betalar in premier till deras Avtalspension SAF-LO.

Du som företagare tecknar automatiskt försäkringsavtal för dina anställda via Fora när ditt företag tecknat kollektivavtal med ett fackförbund.

Mer information hittar du på fora.se.

Semester till sommarjobbare

Även feriearbetare och visstidsanställda har rätt till semesterersättning. Den som sommarjobbar mer än tre månader har dessutom rätt till semesterledighet. Semesterreglerna för visstidsanställda är i princip desamma som för andra anställningar. Det innebär att den visstidsanställde har rätt till semesterersättning utöver sin lön.

Man kan dock skriva in i anställningsavtalet att lönen är inklusive semesterersättning och det innebär då att arbetsgivaren räknar in semesterersättning i lönen. Om kollektivavtal saknas uppgår den lagstadgade semesterersättningen till 12 procent av den intjänade lönen.

Och du, upprätta ett anställningsavtal. Glöm inte bort att även ett muntligt avtal gäller men vissa uppgifter måste anställda få skriftligen. Läs mer om säsongsanställningar.

Unionen om sommarjobb och semestrar.

Källor: Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Verksamt.se, Fora, LO, Unionen.

Visma Lön Smart

Låt degen sköta sig själv

Visma Lön Smart är inte bara smart, utan väldigt smart. Fullpackat med finesser och finurligheter som du inte ens visste att du behövde.

Visma Lön Smart

Visma Lön Smart

Smart lönehantering

Upptäck ett väldigt smart löneprogram online. Fullpackat med finesser!

Visma Lön Smart

Följ vårt nyhetsbrev

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

Följ

Vismas löneskola

Gratis guide om grunderna i lönehantering.

Ta del av guiden!