Inkomstskatt – marginalskatt, brytpunkter för statlig skatt 2022, 2021 och tidigare år

Inkomstskatter i Sverige. Brytpunkter för statlig skatt, skiktgränser, grundavdrag, marginalskattegränser och arbetsinkomster mellan 202 och 2014.

Skatter & skatteregler > Inkomstskatt

Gå direkt till:

Om inkomstskatt

Vad är inkomstskatt?
Vad är statlig skatt?
Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

Inkomstskatten för de senaste åren

Inkomstskatt 2022
Inkomstskatt 2021
Inkomstskatt 2020
Inkomstskatt 2019
Inkomstskatt 2018

Inkomstskatten för tidigare år

Inkomstskatt 2017
Inkomstskatt 2016
Inkomstskatt 2015
Inkomstskatt 2014

Vad är inkomstskatt?

Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesats. 2019 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent. 

Vad är statlig skatt?

När en anställd tjänar tillräckligt mycket, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.

Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

Brytpunkten för statlig skatt är årslönen innan det har gjorts ett obligatoriskt grundavdrag. Statlig skatt ska betalas först när skiktgränsen är uppnådd inomstmässigt, vilket alltså motsvarar årslönen minus grundavdraget. Här nedanför ser du beloppen för skiktgräns och grundavdrag.

Till toppen av sidan

Inkomstskatt 2022 (prognos)

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt 2022

För inkomståret kommer följande skiktgräns för statlig inkomstskatt att gälla:

Skiktgräns 540 700 kr*

* Prisbasbeloppet för år 2022 är fastställt till 48 300 kronor. Ökningen av skiktgränsen beräknas som prisökningen +2%.


Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt
0 - 540 700 0 kr
540 800 – 20 %


För inkomståret kommer följande brytpunkt (fastställd förvärvsinkomst) för statlig inkomstskatt att gälla:

Brytpunkt (löntagare) 554 900 kr
Brytpunkt (65+) 615 400 kr

Högsta marginalskatt

För inkomståret gäller att den högsta marginalskatten tas ut på inkomster överstigande 554 900 kr, oavsett ålder.

Grundavdrag

För inkomståret ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:

Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare 20 500 kr
Högsta grundavdrag 37 200 kr
Lägsta grundavdrag 14 200 kr

Personer som fyllt 65 år eller mer vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till 112 200 kr och som lägst till 14 200 kr.

Inkomstskatt 2021

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt 2021

För inkomståret kommer följande skiktgräns för statlig inkomstskatt att gälla:

Skiktgräns 523 200 kr


Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt
0 - 523 200 0 kr
523 300 – 20 %


För inkomståret kommer följande brytpunkt (fastställd förvärvsinkomst) för statlig inkomstskatt att gälla:

Brytpunkt (löntagare) 537 200 kr
Brytpunkt (65+) 596 800 kr

Högsta marginalskatt

För inkomståret gäller att den högsta marginalskatten tas ut på inkomster överstigande 537 100 kr, oavsett ålder.

Grundavdrag

För inkomståret ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:

Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare 20 200 kr
Högsta grundavdrag 36 700 kr
Lägsta grundavdrag 14 000 kr

Personer som fyllt 65 år eller mer vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till 110 600 kr och som lägst till 14 000 kr.

Inkomstskatt 2020

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt 2020

För inkomståret kommer följande skiktgräns för statlig inkomstskatt att gälla:

Skiktgräns 509 300 kr

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt
0 - 509 300 0 kr
509 400 - 20%

Grundavdrag

För inkomståret ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:

Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare 20 100 kr
Högsta grundavdrag 36 500 kr
Lägsta grundavdrag 13 900 kr

Personer som fyllt 65 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till 99 100 kr och som lägst till 24 100 kr.

Marginalskattegränser för löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (enbart arbetsinkomster)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under inkomståret för löntagare och företagare med enbart arbetsinkomster (lön och aktiv näringsinkomst) vid 32 kr i kommunalskatt och då jobbavdrag inräknats i marginalskattesatsen (skattereduktion för arbetsinkomst).

Fastställd förvärvsinkomst Skatt i %
0 – 20 007 0
20 008 – 20 099 1 400
20 100 - 64 300 8      
64 400 - 153 000 22
153 100 - 383 100 28  
383 200 - 523 200 32
523 300 - 640 400 52
640 500 – 1 644 100 55
1 644 200 och högre 52

Marginalskattegränser för personer med enbart pensionsinkomst

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under inkomståret för personer med enbart pensionsinkomst (vid 32 kr i kommunalskatt).    

Fastställd förvärvsinkomst Genomsnittlig marginalskatt inom skiktet, ca %
0 - 52 600 0    
52 700 - 151 900 24  
152 000 - 210 500 29
210 600 - 381 400 30
381 500 - 523 100 34
523 200 – 575 500 48
575 600 – 1 600 000 55
1 600 100 och högre 52

Arbetsinkomster för personer som är 65+

För personer som fyller minst 66 år under inkomståret blir det jobbskatteavdrag (skattereduktion för arbetsinkomst) efter följande regler:

  • För arbetsinkomster upp till 100 000 kr ges ett jobbskatteavdrag med 20 procent av arbetsinkomsten. Skatten på arbetsinkomster på upp till 100 000 kr blir ca 10 procent om den totala årsinkomsten inklusive pensionsinkomster (fastställd förvärvsinkomst) inte överstiger 575 500 kr.
  • På arbetsinkomster i skiktet mellan 100 000 och 300 000 kr per år ges ett jobbskatteavdrag med 5 procent av arbetsinkomsten. På högre arbetsinkomster än 300 000 kr ges inget ytterligare jobbskatteavdrag. Totalt kan jobbskatteavdraget således uppgå till högst 30 000 kr.
  • Jobbskatteavdraget för den som är 65+ börjar dock trappas av då arbetsinkomsterna överstiger 600 000 kr, så att det avdraget gradvis sänks till 0 kr vilket nås då arbetsinkomsten är ca 1,6 miljoner.

Till toppen av sidan

Inkomstskatt 2019

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt 2019

För inkomståret kommer följande skiktgränser för statlig inkomstskatt att gälla:

Lägre skiktgränsen 490 700 kr
Högre skiktgränsen 689 300 kr

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt på inkomst inom skiktet
0 - 490 700 0 kr
490 800 - 689 300 20 % inom skiktet
689 400 - 30 720 kr + 25 % inom skiktet

Grundavdrag

För inkomståret ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:

Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare 19 700 kr
Högsta grundavdrag 35 900 kr
Lägsta grundavdrag 13 700 kr

Personer som fyllt 65 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till 86 500 kr och som lägst till 23 700 kr.

Marginalskattegränser för löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (enbart arbetsinkomster)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under inkomståret för löntagare och företagare med enbart arbetsinkomster (lön och aktiv näringsinkomst) vid 32 kr i kommunalskatt och då jobbavdrag inräknats i marginalskattesatsen (skattereduktion för arbetsinkomst).

Fastställd förvärvsinkomst Skatt i %
0 – 19 669 0
19 670 – 19 699 1 400
19 700 - 63 600 8      
63 700 - 149 300 22
149 400 - 375 700 28  
375 800 - 504 400 32
504 500 - 629 600 52
629 700 – 703 000 55
703 100 - 1 635 700 60
1 635 800 och däröver 57

Marginalskattegränser för personer med enbart pensionsinkomst

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under inkomståret för personer med enbart pensionsinkomst (vid 32 kr i kommunalskatt).    

Fastställd förvärvsinkomst Genomsnittlig marginalskatt inom skiktet, ca %
0 - 51 700 0    
51 800 - 149 300 24  
149 400 - 207 200 29
207 300 - 375 000 32
375 100 - 547 500 36
547 600 – 733 300 57
733 400 – 1 581 000 62
1 581 100 och högre 57
   

Arbetsinkomster för personer som är 65+

För personer som fyller minst 66 år under inkomståret blir det jobbskatteavdrag efter följande regler:

  • För arbetsinkomster upp till 100 000 kr ges ett jobbskatteavdrag med 20 procent av arbetsinkomsten. Skatten på arbetsinkomster på upp till 100 000 kr blir ca 15 procent om den totala årsinkomsten inklusive pensionsinkomster (fastställd förvärvsinkomst) inte överstiger 575 500 kr.
  • På arbetsinkomster i skiktet mellan 100 000 och 300 000 kr per år ges ett jobbskatteavdrag med 5 procent av arbetsinkomsten. På högre arbetsinkomster än 300 000 kr ges inga jobbskatteavdrag. Totalt kan jobbskatteavdraget således uppgå till högst 30 000 kr.
  • Jobbskatteavdraget för den som är 65+ börjar dock trappas av då arbetsinkomsterna överstiger 600 000 kr, så att det avdraget gradvis sänks till 0 kr vilket nås då arbetsinkomsten är 1,6 miljoner.

Till toppen av sidan

Inkomstskatt 2018

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt 2018

För inkomståret kommer följande skiktgränser för statlig inkomstskatt att gälla:

Lägre skiktgränsen 455 300 kr
Högre skiktgränsen 662 300 kr

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt på inkomst inom skiktet
0 - 455 300 0 kr
455 400 - 662 300 20 % inom skiktet
662 400 - 41 380 kr + 25 % inom skiktet

Grundavdrag

För inkomståret ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:

Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare 19 300 kr
Högsta grundavdrag 35 100 kr
Lägsta grundavdrag 13 400 kr

Personer som fyllt 65 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till cirka 68 000 kr och som lägst till cirka 32 000 kr.

Marginalskattegränser för löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (enbart arbetsinkomster)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under inkomståret för löntagare och företagare med enbart arbetsinkomster (lön och aktiv näringsinkomst) vid 32 kr i kommunalskatt och då jobbavdrag inräknats i marginalskattesatsen (skattereduktion för arbetsinkomst).

Fastställd förvärvsinkomst Skatt i %
0 – 19 246 0
19 247 – 19 299 1 300
19 300 - 61 500 7      
61 600 - 141 800 21
141 900 - 357 800 28  
357 900 - 468 700 32
468 800 - 616 100 52
616 200 – 675 700 55
675 800 - 1 519 000 60
1 519 100 och däröver 57

Marginalskattegränser för personer med enbart pensionsinkomst

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under inkomståret för personer med enbart pensionsinkomst (vid 32 kr i kommunalskatt).    

Fastställd förvärvsinkomst Genomsnittlig marginalskatt inom skiktet, ca %
0 - 50 600 0    
50 700 - 123 600 24  
123 700 - 133 800 21
133 900 - 203 100 29
203 200 - 416 300 37
416 400 - 494 300 35  
494 400 – 564 900 57
565 000 – 694 900 52
695 000 och högre 57

Arbetsinkomster för personer som är 65+

För personer som fyller minst 66 år under inkomståret blir det jobbskatteavdrag efter följande regler:

För arbetsinkomster upp till 100 000 kr ges ett jobbskatteavdrag med 20 procent av arbetsinkomsten. Skatten på arbetsinkomster på upp till 100 000 kr blir ca 15 % om den totala årsinkomsten inklusive pensionsinkomster (fastställd förvärvsinkomst) inte överstiger 494 300 kr.

På arbetsinkomster i skiktet mellan 100 000 och 300 000 kr per år ges ett jobbskatteavdrag med 5 procent av arbetsinkomsten.

Totalt kan jobbskatteavdraget således uppgå till 30 000 kr. Jobbskatteavdraget avtrappas vid höga inkomster gradvis till 0 kr.

Till toppen av sidan

Inkomstskatt 2017

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt 2017

För inkomståret kommer följande skiktgränser för statlig inkomstkatt att gälla:

Lägre skiktgränsen 438 900 kr 
Högre skiktgränsen 638 500 kr

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt på inkomst inom skiktet
0 - 438 900 0 kr
439 000 - 638 500 20 % inom skiktet
638 600 - 39 920 kr + 25 % inom skiktet

Grundavdrag

För inkomståret ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:

Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare 19 000 kr
Högsta grundavdrag 34 500 kr
Lägsta grundavdrag 13 200 kr

Personer som fyllt 65 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till cirka 68 000 kr och som lägst till cirka 32 000 kr.

Marginalskattegränser för löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (enbart arbetsinkomster)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under inkomståret för löntagare och företagare med enbart arbetsinkomster (lön och aktiv näringsinkomst) vid 32 kr i kommunalskatt och då jobbavdrag inräknats i marginalskattesatsen (skattereduktion för arbetsinkomst).

Fastställd förvärvsinkomst Skatt i %
0 - 18 950 0
18 951 - 18 999 1 300
19 000 - 60 000 7      
60 100 - 131 800 21     
131 900 - 362 000 29     
362 100 - 452 100 32
452 200 - 606 600 52
606 700 - 651 700 55
651 800 - 1 495 600 60
1 495 700 och däröver 57

Marginalskattegränser för personer med enbart pensionsinkomst

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under inkomståret för personer med enbart pensionsinkomst (vid 32 kr i kommunalskatt).    

Fastställd förvärvsinkomst Genomsnittlig marginalskatt inom skiktet, ca %
0 - 49 800 0    
49 900 - 121 500 24  
121 600 - 169 800   32
169 900 - 478 100 35  
478 200 – 556 300 57
556 400 – 670 600 52
670 700 och högre 57

Arbetsinkomster för personer som är 65+

För personer som fyller minst 66 år under inkomståret blir det jobbskatteavdrag efter följande regler:

För arbetsinkomster upp till 100 000 kr ges ett jobbskatteavdrag med 20 procent av arbetsinkomsten. Skatten på arbetsinkomster på upp till 100 000 kr blir ca 15 % om den totala årsinkomsten inklusive pensionsinkomster (fastställd förvärvsinkomst) inte överstiger 478 100 kr.

På arbetsinkomster i skiktet mellan 100 000 och 300 000 kr per år ges ett jobbskatteavdrag med 5 procent av arbetsinkomsten.

Totalt kan jobbskatteavdraget således uppgå till 30 000 kr. Jobbskatteavdraget avtrappas vid höga inkomster gradvis till 0 kr.

Till toppen av sidan

Inkomstskatt 2016

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret 2016 enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt 2016

För 2016 kommer följande skiktgränser för statlig inkomstskatt att gälla:

Lägre skiktgränsen 430 200 kr 
Högre skiktgränsen 625 800 kr

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt på inkomst inom skiktet
0 - 430 200 0 kr
430 300 - 625 700 20 % inom skiktet
625 800 - 39 100 kr + 25 % inom skiktet

Grundavdrag

För inkomståret 2016 ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:

Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare 18 800 kr
Högsta grundavdrag 34 200 kr
Lägsta grundavdrag 13 000 kr

Personer som fyllt 65 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till 67 000 kr och som lägst till 31 700 kr.

Marginalskattegränser år 2016, löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (enbart arbetsinkomster)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under 2016 för löntagare och företagare med enbart arbetsinkomster (lön och aktiv näringsinkomst) vid 32 kr i kommunalskatt och då jobbavdrag inräknats i marginalskattesatsen (skattereduktion för arbetsinkomst).

Fastställd förvärvsinkomst Skatt i %
0 - 18 738 0
18 739 - 18 799 1 300
18 800 - 60 000 7      
60 100 - 130 300 21     
130 400 - 358 000 29     
358 100 - 443 200 32
443 300 - 599 700 52
599 800 - 683 800

55

638 900 - 1 476 800 60

1 476 900 och däröver

57

Marginalskattegränser år 2016, pensionärer (enbart pensionsinkomst)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under 2016 för pensionärer med enbart pensionsinkomst (vid 32 kr i kommunalskatt).    

Fastställd förvärvsinkomst Genomsnittlig marginalskatt inom skiktet, ca %
0 - 49 300 0    
49 400 - 120 300 24  
120 400 - 469 300   35
469 400 - 550 600 57  
550 700 – 657 600 52

657 600 – 657 500

55

Arbetsinkomster för pensionärer 2016

För personer som fyller minst 66 år under inkomståret 2016 blir det jobbskatteavdrag efter följande regler:

För arbetsinkomster upp till 100 000 kr ges ett jobbskatteavdrag med 20 procent av arbetsinkomsten. Skatten på arbetsinkomster på upp till 100 000 kr blir ca 15 % om den totala årsinkomsten inklusive pensionsinkomster (fastställd förvärvsinkomst) inte överstiger 469 300 kr.

På arbetsinkomster i skiktet mellan 100 000 och 300 000 kr per år ges ett jobbskatteavdrag med 5 procent av arbetsinkomsten.

Totalt kan jobbskatteavdraget således uppgå till 30 000 kr.

Till toppen av sidan

Inkomstskatt 2015

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret 2015 enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt 2015

För 2015 kommer följande skiktgränser för statlig inkomstskatt att gälla:

Lägre skiktgränsen 430 200 kr 
Högre skiktgränsen 616 100 kr


Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt på inkomst inom skiktet
0 - 430 200 0 kr
430 300 - 616 100 20 % inom skiktet
616 200 - 37 180 kr + 25 % inom skiktet

Grundavdrag

För inkomståret 2015 ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:

Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare 18 900 kr
Högsta grundavdrag 34 300 kr
Lägsta grundavdrag 13 100 kr

Personer som fyllt 65 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till 62 400 kr och som lägst till 31 900 kr.

Marginalskattegränser år 2015, löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (enbart arbetsinkomster)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under 2015 för löntagare och företagare med enbart arbetsinkomster (lön och aktiv näringsinkomst) vid 32 kr i kommunalskatt och då jobbavdrag inräknats i marginalskattesatsen (skattereduktion för arbetsinkomst).

Fastställd förvärvsinkomst Skatt i %
0 - 18 823 0      
18 824 - 18 899 1 300
18 900 - 60 100 7      
60 200 - 130 700 21     
130 800 - 359 600 29     
359 700 - 443 300 32     
443 400 - 629 200 52     
629 300 och högre 57     

Marginalskattegränser år 2015, pensionärer (enbart pensionsinkomst)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under 2015 för pensionärer med enbart pensionsinkomst (vid 32 kr i kommunalskatt).    

Fastställd förvärvsinkomst Genomsnittlig marginalskatt inom skiktet, ca % Varav statlig skatt i procent
0 - 49 200 0      
49 300 - 164 200 29    
164 300 - 213 400   32  
213 500 - 469 600 35    
469 700 – 552 300 57 20
552 400 – 648 000 52 20
648 100 och högre 57 25

Arbetsinkomster för pensionärer 2015

För personer som fyller minst 66 år under inkomståret 2015 blir det jobbskatteavdrag efter följande regler:

För arbetsinkomster upp till 100 000 kr ges ett jobbskatteavdrag med 20 procent av arbetsinkomsten. Skatten på arbetsinkomster på upp till 100 000 kr blir ca 15 % om den totala årsinkomsten inklusive pensionsinkomster (fastställd förvärvsinkomst) inte överstiger ca 470 000 kr.

På arbetsinkomster i skiktet mellan 100 000 och 300 000 kr per år ges ett jobbskatteavdrag med 5 procent av arbetsinkomsten.

Totalt kan jobbskatteavdraget således uppgå till 30 000 kr.

Till toppen av sidan

Inkomstskatt 2014

Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret 2014 enligt följande regler:

Uttag av statlig skatt 2014

För 2014 kommer följande skiktgränser för statlig inkomstskatt att gälla:

Lägre skiktgränsen 420 800 kr 
Högre skiktgränsen 602 600 kr


Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:

Beskattningsbar förvärvsinkomst Statlig skatt på inkomst inom skiktet
0 - 420 800 0 kr
420 900 - 602 600 20 % inom skiktet
602 700 - 36 360 kr + 25 % inom skiktet

Grundavdrag

För inkomståret 2014 ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare som inte fyllt 65 år vid inkomstårets början:

Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare 18 800 kr
Högsta grundavdrag 34 200 kr
Lägsta grundavdrag 13 100 kr

Personer som fyllt 65 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till 62 300 kr och som lägst till 31 800 kr.

Marginalskattegränser år 2014, löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (enbart arbetsinkomster)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under 2014 för löntagare och företagare med enbart arbetsinkomster (lön och aktiv näringsinkomst) vid 32 kr i kommunalskatt och då jobbavdrag inräknats i marginalskattesatsen (skattereduktion för arbetsinkomst).

Fastställd förvärvsinkomst Skatt i %
0 - 18 781 0      
18 782 - 18 799 1 300
18 800 - 59 300 7      
59 400 - 130 600 21     
130 700 - 358 800 29     
358 900 - 433 900 32     
434 000 - 615 700 52     
615 800 och högre 57     

Marginalskattegränser år 2014, pensionärer (enbart pensionsinkomst)

Följande tabell för skatt på fastställd förvärvsinkomst gäller under 2014 för pensionärer med enbart pensionsinkomst (vid 32 kr i kommunalskatt).    

Fastställd förvärvsinkomst Genomsnittlig marginalskatt inom skiktet, ca % Varav statlig skatt i procent
0 - 49 100 0      
49 200 - 163 300 29    
163 400 - 213 600   32  
213 700 - 460 800 35    
460 900 – 551 500 57 20
551 600 – 634 400 52 20
634 500 och högre 57 25

Arbetsinkomster för pensionärer 2014

För personer som fyller minst 66 år under inkomståret 2014 blir det jobbskatteavdrag efter följande regler:

För arbetsinkomster upp till 100 000 kr ges ett jobbskatteavdrag med 20 procent av arbetsinkomsten. Skatten på arbetsinkomster på upp till 100 000 kr blir ca 15 % om den totala årsinkomsten inklusive pensionsinkomster (fastställd förvärvsinkomst) inte överstiger ca 461 000 kr.

På arbetsinkomster i skiktet mellan 100 000 och 300 000 kr per år ges ett jobbskatteavdrag med 5 procent av arbetsinkomsten.

Totalt kan jobbskatteavdraget således uppgå till 30 000 kr.

Till toppen av sidan

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi