DISC-analys & färger - så kompletterar olika personlighetstyper varandra

Med hjälp av en DISC-analys kan du få handfasta råd om hur olika personlighetstyper fungerar och vill bli bemötta; en viktig faktor för att kunna samarbeta ännu bättre. Lär känna dina anställda, dina kunder och inte minst dig själv bättre på ett ögonblick!

HR & personal > DISC-analys

Vad är en DISC-analys?

DISC-analysen är en typ av beteendeanalys som på ett övergripande och förenklat sätt förklarar mänskliga beteenden. Viktigt att nämna innan vi fortsätter: DISC-analysen och andra typer av personlighetstester har blivit ifrågasatta i sitt sätt att just förenkla det mänskliga beteendet. Vi vill därför redan nu passa på att uppmana dig som läser att ta artikeln med en nypa salt!

Begreppet är förknippat med forskaren och psykologen William Marston, som tidigt 1900-tal tog fram DISC-analysen med avstamp i olika beteenden. Grundpersonligheterna har tydliga karaktärsdrag som utmärker just dem:

 D - Dominant - (Röd)
 I - Inflytande - (Gul)
 S - Stabilitet - (Grön)
 C- Konformitet - (Blå)

En DISC-analys utgår alltså från fyra olika grundpersonligheter med tillhörande färger; röd, gul, grön och blå. I verkligheten är det sällan en person endast har tydliga drag av en färg, istället är det vanligt med en blandning av två eller tre färger. Men för enkelhetens skull kommer vi gå strax igenom de här fyra grundfärgerna och hur de olika personligheterna fungerar - i grova drag.

 Tips! Så undviker du de 5 vanligaste tankefällorna

Färgerna kompletterar varandra och lär oss förstå andra

Ytterligare en viktig aspekt när vi går in på ämnet DISC-analys och mänskliga beteenden, är att ingen färg står över någon annan. Alla personlighetstyper är lika viktiga och bidrar med värdefulla personliga egenskaper i ett företag eller arbetsgrupp. Med hjälp av en DISC-analys kan du få ökad förståelse kring hur en personlighetstyp helst tar emot kommunikation, vilka arbetsuppgifter de föredrar eller vilka utmaningar som kan finnas. Här är några exempel på vad DISC-analysen kan hjälpa dig att förtydliga:

 Chefen med den röda personlighetstypen har mycket i sin fullspäckade agenda och vill helst bli bemött på ett snabbt och effektivt sätt. 
 Säljaren med den gula personlighetstypen trivs med att knyta nya kontakter på mässor - dels för att hon får energi av andra människor, men också för att hon är duktig på att prata för sin sak.
 Koordinatorn med den gröna personlighetstypen har koll på gruppen, planen framåt och ser till att fullfölja det som utlovats.
 Kunden med den blå personlighetstypen föredrar ett detaljerat produktblad med information innan ett eventuellt köp, för att kunna ställa de rätta frågorna och därefter besluta sig för att köpa.

 Lästips: DM måleri – två familjer driver företag tillsammans

Den röda personlighetstypen

Personer med starka röda drag är resultatinriktade, får mycket gjort och gillar att bestämma. De arbetar oftast självständigt och att ge upp finns inte på kartan. Personlighetstypen brukar kännetecknas av en känsla att allt går att genomföra, det är bara en fråga om hur mycket tid det tar.

Röda personer är ofta utåtriktade och får energi av andra människor. De drivs av att utmana sig själva, har inga problem med att ta risker och går gärna längst fram och leder arbetet. Många chefer har drag av den röda personligheten.

Den röda personligheten kan ibland uppfattas som mycket envis och pådrivande av de andra färgerna.

 Faktaruta: Röda personlighetstypen 

Gillar: 

Kontroll, makt, resultat och effektivitet. Vi drivs av nya utmaningar och är väldigt målinriktade.

Gillar inte:

Misslyckanden, när saker tar för lång tid, känsliga personer och att vara beroende av andra.

Såhär vill vi röda personer bemötas:

Raka puckar utan för mycket personliga känslor, på ett snabbt och effektivt sätt. Låt oss komma till tals i en diskussion och lägg fokus på resultat, då har du vår uppmärksamhet!

 

Den gula personlighetstypen

Passionerade, känslosamma och charmiga är tre ord som sätter fingret på den gula personlighetstypen. De är relationsskapande och duktiga på att starta igång nya projekt och motivera sina kollegor. Personen med den här personlighetstypen kan ofta tala för sin sak och brinner för det dem gör.

Det händer att den gula personlighetstypen uppfattas som slarvig av de andra personlighetstyperna. De kan också ha svårare att avsluta projekt än att påbörja dem, eftersom de gärna vill ha omväxling i sina arbetsuppgifter.

 Faktaruta: Gula personlighetstypen 

Vi gillar: 

Omväxling, beröm, känslor och kommunikation

Vi gillar inte:

Stränga regler, att en kollega avvisar ens idé, sura människor och att bli utesluten ur gruppen.

Såhär vill vi gula personer bemötas:

Med vänlighet och beröm. Vi gula personer vill ha mycket komplimanger och positiv feedback, och om du ska ge negativ återkoppling är det extra viktigt att du även skickar med bra feedback i kritiken, annars kan vi tappa motivationen. Följ upp ofta, vi har många bollar i luften och behöver ibland hjälp med vårt fokus. (Och bjud oss gärna på lunch!)

 

Den blå personlighetstypen

Korrekta, ödmjuka och koll på läget. Den blå personlighetstypen tycker att detaljer och kvalitet är av hög betydelse i arbetet, och låter gärna saker ta tid så att de kan kontrollera en extra gång att arbetet är genomfört på bästa möjliga sätt. Personer med den blå personlighetstypen ser sig själva som ödmjuka och korrekta. De vill gärna inte stå i centrum för uppmärksamheten, utan håller heller till i bakgrunden. Logik och rationellt tänkande står högt i kurs.

Se till att vara tydlig i din beställning till den blå personlighetstypen - de vill ha god tid på sig att genomföra uppgiften, mycket information och är måna om att slutresultatet ska bli top notch. Och eftersom de är perfektionister kan de ha svårt för att lämna ifrån sig uppgiften innan de är helt nöjda.  Därför kan det vara bra att ha en tydlig deadline från början. Blåa personer kan också upplevas som konservativa och kan ta misslyckanden hårt.

 Faktaruta: Blå personlighetstypen 

Vi gillar: 

När saker är korrekta. Struktur är väldigt viktigt för oss!

Vi gillar inte:

Stress och osäkerhet. Människor som baserar sina beslut på känslor istället för fakta. Otydlighet.

Såhär vill vi blå personer bemötas:

Vi föredrar mycket information för att själv bilda oss en uppfattning av uppgiften eller informationen. Ge oss tid, besvara våra frågor och minimera riskerna så förstår vi dig bäst. Professionalism är viktigt för oss i jobbsammanhang, men också ärlighet och respekt. Men spara på smickret - vi vill ha saklig feedback tack!


Den gröna personlighetstypen

Den gröna personlighetstypen är en vänlig och hjälpsam själ som är mycket mån om att bidra till gruppen. Lojalitet och lyhördhet är utmärkande egenskaper, de är också utrustade med ett stor portion tålmodighet. De uppskattar tydliga instruktioner när de ställs inför en ny uppgift, och det är viktigt att leva upp till kraven som ställts.

Den gröna personlighetstypen är en känslomänniska som trivs bäst i stabila och långsiktiga relationer. De kan uppfattas som lättstressade och ogillar hetsiga personer som pushar på. Nu kanske du undrar hur den här personlighetstypen hanterar konflikter? Enkelt – det gör de inte. Gröna människor är nämligen konflikträdda och brukar försvinna när en konflikt är på gång, för att sedan dyka upp lagom till stormen har lagt sig. Praktiskt, eller hur?

De behöver också tid och förberedelse inför nya uppgifter, eftersom personlighetstypen är försiktiga till naturen och alltid letar efter trygghet. Gröna personer är nämligen inte så peppa på det här med snabba förändringar. Näe, det får gärna vara som det alltid har varit!

 Faktaruta: Gröna personlighetstypen 

Vi gillar: 

Att känna sig trygg och säker och bidra till gruppen. Vi vill ha stabilitet och föredrar därför långvariga relationer till människorna i vår omgivning.

Vi gillar inte:

Konflikter, snabba förändringar och otydliga instruktioner är inte vår kopp te. Osäkra arbetsförhållanden och beslut tagna av andra personer över huvudet på oss är två andra saker som inte står högt i kurs.

Såhär vill vi gröna personer bemötas:

Ge oss gott om tid för att prata för vår sak eller genomföra uppgiften. Vi jobbar som bäst när vi får tydliga instruktioner. Vi gröna kan ibland uppfattas som försiktiga och osäkra, därför uppskattar vi andras tålamod och tydlighet. Dominera oss inte!

 

 

 Tips på relaterad läsning: Teambuilding: Så får du de anställda att jobba bättre ihop

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion