Visma eEkonomi

Skapa företagets deklaration

Aktivera tillvalet under Appar och tillval.

Checklista för deklarationen i ditt aktiebolag:
Gäller för dig som har räkenskapsår 2021-09-30 eller senare 

1: Bokför alla händelser från föregående räkenskapsår

Innan du kan skapa deklarationen behöver alla händelser för räkenskapsåret som du ska deklarera vara bokförda. Kontrollera att du inte har missat något kvitto, en inbetalning från kund, avskrivningar eller liknande.

2: Gå igenom årsavstämningen

Under Bokföring - Årsavstämning hittar du en checklista som är anpassad efter just ditt företag. Följ den för att säkerställa att du inte missar någonting och att allt är korrekt när det är dags att skapa årsredovisningen och därefter deklarationen.

3: Kontrollera bokföring

Under Kontrollera bokföring visas alla Balanskonton som har transaktioner bokförda på sig fram till och med den period som du arbetar med för tillfället. Den ger en översikt över företagets tillgångar, skulder och eget kapital för dig att stämma av. 

Avstämning för resultatkonton gör du under fliken "Resultatkonton".

4: Beräkna skatt

Fyll i dina eventuella skattemässiga justeringar och hantera dina periodiseringsfonder samt komplettera underlag för INK2. Det går även att lägga till övriga deklarationsbilagor som till exempel N9 - Begränsning av ränteavdrag.

Till sist så kan du också se din skatteuträkning där du får information om hur mycket skatt du ska betala, eller hur mycket du ska få tillbaka.

5: Upprätta årsredovisning

Här arbetar du med dokument och noter i din årsredovisning. Programmet har också en automatisk kontroll av årsredovisningen som ger dig en överblick om det är viss information som behöver uppdateras, som till exempel att datum för årsstämma saknas.

I programmet väljer du hur du vill lämna in årsredovisningen, via papper eller digitalt. Vid digital inlämning kan du kontrollera dina årsredovisningsuppgifter mot dina företagsuppgifter som finns registrerade hos Bolagsverket, för att starta den kontrollen klickar du på knappen “Kontrollera mot Bolagsverket” på inlämningssidan.

När du lämnat in årsredovisningen digitalt så får du också automatisk statusuppdatering från Bolagsverket med uppgifter om vart i inlämningsprocessen din årsredovisning är hos Bolagsverket. Följande statusar kan komma från Bolagsverket:

  • Kompletteringen av årsredovisningen har kommit in till Bolagsverket och är under handläggning.
  • Bolagsverket har skickat ut föreläggande och inväntar komplettering.
  • Företaget har inte skickat in någon årsredovisning som kommit till Bolagsverket än.
  • Årsredovisningen har kommit in till Bolagsverket och är under handläggning.
  • Årsredovisningen är registrerad av Bolagsverket.
  • Årsredovisningen är diarieförd utan vidare åtgärd och inte registrerad som gällande årsredovisning för företaget.

    Tips! Använd Visma Sign för digital signering av årsredovisningen för att göra flödet helt digitalt.

6: Deklarationsblanketter

Under Deklarationsblanketter visas en översikt över dina deklarationsblanketter. Blanketterna fylls i automatiskt baserat på de värden du fyllt i avsnittet Beräkna Skatt. Du kontrollerar värdena och om allt stämmer så kan du gå vidare till fliken Inlämning.

Under fliken Inlämning kan du kan skapa en SRU-fil för en komplett deklaration (INK2 + bilagor) där företagets firmatecknare eller deklarationsombud sedan signerar hela deklarationen via Mina sidor på Skatteverket.

Du laddar ner “info.sru” samt ”blanketter.sru” .Dina SRU-filer hamnar under ”Hämtade filer” på din dator efter du laddat ner dem. Via länken “Länk till Skatteverkets inlämningstjänst” kommer du direkt in till rätt sida hos Skatteverket där du laddar upp filerna och på så sätt lämnar in din deklaration. 

Kom ihåg att logga in på Skatteverket och signera din inkomstdeklaration via e-legitimation för att den ska ses som inlämnad.

Du behöver ha en e-legitimation för att kunna skicka in deklarationen elektroniskt.

7: Gör färdigt och lås Deklarationen/Årsredovisningen

När båda deklaration och årsredovisning är klar och inlämnat ska du låsa räkanskapåret. Det gör du under Gör färdigt och lås Deklaration/Årsredovisning. Här ser du vilka bokslutstransaktioner som överförs till ditt Visma eEkonomi i samband med att du låser räkenskapsåret.

8: Tips! Boka upp eventuell utdelning enligt beslut på årsstämma 

Se forumtråden Bokföra föregående års resultat för att få hjälp med hur du gör för att boka upp hela eller delar av vinsten som utdelning. Det görs som en verifikation i Visma eEkonomi under Bokföring - Verfikationer

9: Tips! Betala ut eventuell aktieutdelning

Gör utbetalningen och matcha sedan bankhändelsen under Kassa- och bankhändelser i Visma eEkonomi. Uttaget ska bokföras mot konto 2898.

Checklista för deklarationen i din enskilda firma:

1: Bokför alla händelser från föregående år

Innan du kan skapa deklarationen måste alla händelser för 2020 vara bokförda. Kontrollera att du inte har missat något kvitto, en inbetalning från kund, avskrivningar eller liknande.

2: Gå igenom årsavstämningen

Under Bokföring - Årsavstämning hittar du en checklista som är anpassad efter just ditt företag. Följ den för att säkerställa att du inte missar någonting och att allt är korrekt när det är dags att skapa deklarationen.

3: Öppna och sammanställ deklarationen

När du är klar med årsavstämningen öppnar du upp tillvalet på samma sida genom att klicka på Öppna Visma Deklaration/årsredovisning. På startsidan för tillvalet får du information om vad du behöver gå igenom innan du slutligen skapar din deklaration och årsredovisning. Gå igenom dessa steg för steg för att få ett komplett underlag.

OBS! Lägger du in fler händelser i Visma eEkonomi efter det att du öppnat upp tillvalet behöver du klicka på Bokföringsvärden - Hämta bokföringsvärden.

Hjälpavsnitt - Deklaration
Film - Skapa deklaration för en enskild firma

4: Kontrollera och skapa deklarationen

Gå till Inlämning - Förhandsgranska för att förhandsgranska deklarationen och säkerställa att allt är korrekt. 

När du har kontrollerat alla uppgifter går du till Inlämning - och så var det dags att skapa deklarationen. Det gör du genom att klicka på Skapa deklaration. Här har du även möjlighet att ladda ner SRU-filerna för elektronisk inlämning till Skatteverket eller om du vill skriva ut en PDF-fil. 

5: Lås deklarationen

Nu återstår att låsa deklarationen genom att markera rutan Lås deklaration. Att låsa deklarationen innebär att deklarationen och räkenskapsåret inte kan ändras. 

6: Lämna in deklarationen till Skatteverket

Du behöver ha en e-legitimation för att kunna skicka in deklaration elektroniskt.

För att lämna in SRU-filerna måste du först spara ner dem på din dator. Du sparar ner en fil i taget genom att högerklicka på filen och välj Spara länk som alternativt Spara mål som, beroende på vilken webbläsare du använder. Var noga med att spara filen med det föreslagna filnamnet för att inlämningen till Skatteverket ska fungera. Du laddar sedan upp dem via Skatteverkets e-tjänster eller Tjänsten för filöverföring.

Du ska lämna in en NE-blankett och en huvudblankett (INK1). Dessa lämnar du smidigast in elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst.

7: Upprätta ett förenklat årsbokslut

Som enskild näringsidkare avslutar du den löpande bokföringen med ett årsbokslut. Har ditt företag en årlig nettoomsättning som normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor får du upprätta ett så kallat förenklat årsbokslut. Blanketten lämnas inte in till Skatteverket utan sparas tillsammans med bokföringen i 7 år. 

Du kan ta hjälp av din NE-blankett för att fylla i blanketten Förenklat årsbokslut. På Bas.se kan du läsa om vilka konton som påverkar vilka rutor på din NE-blankett.

Välkommen in i gemenskapen!

Med över 40 000 användare är den samlade kunskapen om företagande i vårt forum enorm.

Här kan du ställa dina frågor, diskutera med andra användare och hitta svar.

Till forumet