Ställs särskilda krav för att starta ditt nya företag – och behöver du tillstånd?

Ställs särskilda krav på det företag du vill starta? Behöver du till exempel tillstånd, registrering eller någon annan anmälan till myndigheter? Innan du startar eget måste du ta reda på om det ställs särskilda krav på dig, verksamheten eller lokalen du ska använda. Vi hjälper dig på vägen!

Entreprenörskap > Tillstånd för att starta företag

Du kanske funderar på att starta en restaurang eller ett café? Då måste du ha ett tillstånd för livsmedelshantering och ett sådant söker du hos Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Är du intresserad av djur och vill starta ett hundpensionat? Länsstyrelsen är myndigheten som godkänner byggnader och lokaler.  Du måste också kunna visa att du har kunskap att sköta djuren.

Tillstånds- och tillsynsmyndigheter kan vara lokala, regionala eller rikstäckande. Kommuner, länsstyrelser och polismyndigheter är exempel på lokala och regionala myndigheter medan Datainspektionen och Livsmedelsverket är rikstäckande myndigheter.

 Lästips: Starta eget företag steg för steg - den kompletta guiden

Tillståndspliktig verksamhet - Verksamheter som kräver tillstånd

Här listar vi de vanligaste branscherna som kräver tillstånd:

Försäljning och tillverkning av varor

Det finns flera olika tillstånd som kan behövas när du handlar med varor. Om du vill sälja varor kontant behöver du ett särskilt kassaregister och du måste göra en anmälan till Skatteverket. Den som tänker handla med begagnade varor eller vapen ska först ansöka om tillstånd hos polisen. För tillstånd gällande tobaksvaror och torghandel ska du kontakta kommunen. Kemiska produkter hanterar Länsstyrelsen, medan det är Naturvårdsverket som hanterar tillståndsfrågor för import och tillverkning av elektronikprodukter.

Restaurang, café och hotell

Ska du bedriva en verksamhet som innefattar livsmedel har du många lagar och regler att förhålla dig till. Det behövs flera tillstånd för att till exempel driva en restaurang. Det är kommunen som ansvarar för tillstånden som bland annat gäller köket, rutiner och egenkontrollprogram. Pensionat och hotell måste ha tillstånd av Polisen.

Särskilda krav för att starta företag med alkoholservering

För att servera alkohol måste du ha ett tillstånd från kommunen. Du kan få tillstånd för enstaka tillfällen och tillstånd som gäller året om. För att få tillstånd att servera alkohol måste du visa att dina personliga och ekonomiska förhållanden gör dig lämplig. Du måste till exempel ha kunskap om alkohollagstiftningen.

Data/IT

Om du i ditt företag behöver samla in och lagra personuppgifter behöver du tillstånd av Datainspektionen som också sköter tillsynen.

 Starta eget - kom igång snabbt och lyckas! Vismas Starta eget-skola guidar dig i allt från hur du startar ditt företag till hur du skaffar kunder och kommer igång med din försäljning. Dessutom tips och råd om hur du håller koll på företagets ekonomi.

Bank, försäkringsbolag och inkasso

Banker och andra typer av finansiella tjänster behöver tillstånd från Finansinspektionen. Detta gäller även försäkringsbolag. Inkassoföretag kontrolleras av datainspektionen medan den som vill starta pantbank ska vända sig till Länsstyrelsen för tillstånd. Revisionsbolag och revisorer måste vara registrerade och godkända av Revisorsnämnden.

Miljöfarlig verksamhet

Handel med kemiska produkter, bilskrotar, tillverkningsindustri och många andra verksamheter tillhör det man kallar för miljöfarliga verksamheter. Om du ska starta ett företag inom ett sådant område ställs särskilda krav och behöver du ha tillstånd från kommun eller länsstyrelse beroende på vilken verksamhet det handlar om. Är du osäker på om du behöver tillstånd kan du kontakta kommunen och fråga.

Djur och lantbruk

Hantering av djur kräver tillstånd och regleras av många olika regler och förordningar. Det är Länsstyrelsen som ger dessa särskilda tillstånd och det är också de som ska godkänna byggnader och lokaler. Du måste också kunna visa att du har den kunskap som krävs för att kunna sköta djuren. Verksamheter med djur har ibland en miljöpåverkan och då måste du ha tillstånd i enlighet med miljölagen.

Lästips: Så gör du för att starta hunddagis

Behörighet och auktorisation

Vissa yrken har krav på legitimation. Det gäller till exempel läkare, veterinärer och sjuksköterskor. En del branscher kräver behörighet för att du ska kunna kalla dig auktoriserad. Fastighetsmäklare, revisorer och redovisningskonsulter är exempel på yrken där du kan vara auktoriserad. Inom ytterligare fler områden krävs olika behörigheter som när du vill arbeta med våtrumsrenoveringar eller som yrkesförare.

Behörigheter, certifieringar och ackreditering kan vara snårigt och omfatta dig som yrkesperson eller hela företaget. Du bör kontakta en branschorganisation om du är osäker på vad som gäller inom just ditt område.

Lästips: Så registrerar du ditt företag

Övrigt om tillstånd

Det finns fler branscher än de vi pratat om hittills som kräver olika tillstånd. Import av vissa varor från vissa länder kan behöva tillstånd. Om du vill starta en skola eller ett behandlingshem krävs tillstånd liksom för lotteri och spel. Det gäller att du kollar upp vad som gäller i just din verksamhet. På Verksamt.se kan du hitta sådan information och där kan du även ansöka om vissa tillstånd elektroniskt direkt i tjänsten.

Halva priset för hela passionen

Nu får du som nystartad halva priset första året när du väljer vårt mest köpta program för bokföring och fakturering. Så lägg tid på din passion och låt bokföringen puttra på tryggt i bakgrunden. Make it a business!

Halva priset för nystartade

Halva priset för hela passionen