Glömt skicka skattedeklarationen? Lugn, så här gör du!

Är du företagare och har glömt att skicka in din skattedeklaration? Få inte panik – du är inte ensam! Här är vad som kan hända, sista utvägar för att slippa förseningsavgift, och hur du undviker att missa momsdeklarationen i framtiden.

Skatter & skatteregler > Försenad skattedeklaration

Snabbhjälp: 4 viktiga fakta om sen skattedeklaration

 • Ring Skatteverket snarast på 0771–567 567 och berätta att och varför du är sen
 • Det finns giltiga undantag från förseningsavgiften på 625 kronor för enskilda näringsidkare, som ålder, hälsa eller datafel
 • Om du är för sent ute kan Skatteverket själva uppskatta din moms med skönsbeskattning och kräva dig på skattetillägg
 • Du kan inte ändra fel i inlämnad skattedeklaration, utan måste lämna in en helt ny deklaration

 

Jag har glömt min momsdeklaration - vad händer nu?

För det första, håll dig lugn. Det är mänskligt att göra fel och du är knappast den enda företagaren som glömt bort skattedeklarationen, bland alla hundra andra måsten i ett företag. Det kan finnas giltiga skäl till att du inte hunnit deklarera din årliga moms, därför bör du hjälpa Skatteverket förstå din situation genom att snarast ringa dem på 0771–567 567 och berätta hur det ligger till.

Försenad inkomstdeklaration?

Inkomstdeklaration är inte samma sak som skattedeklaration. Skattedeklaration är den deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som svenska näringsidkare månadsvis lämnar till Skatteverket. Inkomstdeklaration , även kallad självdeklaration eller bara deklaration, är en årlig handling där inkomsttagare, privatpersoner och företag, redovisar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas. Du som vet att du kommer ha en försenad deklaration kan begära uppskov hos Skatteverket: Begära uppskov/anstånd med deklaration  – så gör du

Förseningsavgift – så stor kan den bli

Många tror att företaget automatiskt drabbas av förseningsavgift vid försenad skatte-, moms- och arbetsgivardeklaration, men det stämmer inte riktigt. Skatteverket måste först hinna granska skattedeklarationen i ditt företag. Innan dess kan myndigheten skicka ut en påminnelse till dig om att du är sen med momsdeklarationen.

Enskild firma

Om Skatteverket vid granskning upptäcker att du skickat in en eller flera moms- eller arbetsdeklarationer för sent, riskerar du ett övervägande om förseningsavgift på 625 kronor. Tänk på att avgiften inte är avdragsgill. Men avgiften kan växa sig ännu större.

Du kan riskera en högre avgift på 1 250 kronor om:

 • Du är sen med din inkomstdeklaration
 • Du är sen med en skattedeklaration efter ett föreläggande från Skatteverket eller
 • Du är sen med din periodiska sammanställning

Har du inte lämnat in deklarationen inom tre månader från ordinarie deklarationsdatum får du betala ytterligare 1 250 kronor i förseningsavgift. Dröjer du fem månader eller längre med att lämna in din deklaration, får du betala ännu en förseningsavgift på 1 250 kronor. Detta innebär att du totalt kan få betala 3 750 kronor i förseningsavgifter.

Aktiebolag/handelsbolag/ekonomisk förening

För aktiebolag och ekonomiska föreningar är avgiften 6 250 kronor efter inkomstdeklarationsdagen, därefter byggs avgiften på med ytterligare 6 250 kronor efter tre respektive fem månader.

För handelsbolag/kommanditbolag, fysiska personer och övriga skatteskyldiga gäller avgift på 1 250 kronor, som även här byggs på med samma avgift efter tre respektive fem månader.

Förseningsavgifterna för övriga deklarationer som är vanliga bland aktiebolag och handelsbolag, ser liknande ut. Sen moms- eller arbetsgivardeklaration, oavsett om endast en eller båda är försenade samtidigt, resulterar i en avgift på 625 kronor efter deklarationsdagen, samt 1 250 kronor efter föreläggande. Sen periodisk sammanställning slutar i en förseningsavgift på 1 250 kronor.

 Glöm inte skatteinbetalningen – om du är sen med den måste du dessutom betala ränta på kvarvarande skatt!

Kan jag slippa undan förseningsavgiften?

Ja, Skatteverket är enligt lag skyldiga att ta i beaktning olika omständigheter som kan innebära att du slipper betala delar av eller hela avgifter (förseningsavgift, skattetillägg eller kontrollavgift). Normalt sett är det dock ändå du som bör kontakta skattemyndigheten och förklara varför du inte vill betala en eventuellt förseningsavgift. Utgångspunkten är att du den dag då momsdeklarationen skulle ha varit inlämnad, fick förhinder på grund av ålder, hälsa, data-/programvarufel eller att förseningsavgifterna riskerar bli oproportionerligt stora i förhållande till din passivitet.

Att du har ett vilande bolag eller att det rör sig om mycket liten skatteinbetalning, spelar ingen roll för Skatteverkets bedömning av om du förtjänar slippa undan straffavgifterna. Däremot, om du har rätt till men inte sökt uppskov för att få anstånd att deklarera senare under året, kan Skatteverket befria dig från förseningsavgift. Det förutsätter såklart då att du skattedeklarerar inom den tidsram som anståndet skulle ha gett dig. Ibland är Skatteverket också mer förstående än vad som ofta påstås: 

"Jag var försenad i 14 dagar. Fick ett föreläggande om 500 kr i förseningsavgift. Jag skrev till skatteverket att jag haft långsemester (förra sommaren). Fick en skrivelse tillbaka att de drog tillbaka förseningsavgiften. Så ta det lugnt."
Birgitta, Familjeliv.se

Skönsbeskattning – om du är för sent ute

Är du väldigt sent ute med att deklarera din moms? Då finns det risk att du blir skönsbeskattad, vilket inte är så "skönt" som det låter. Det börjar med att Skatteverket skickar ett övervägande om förseningsavgift med en sista svarsdag. När den sista svarsdagen har passerat fattas ett beslut om betalningsdag.

Om du brukar få betala in moms så finns det då risk för att du blir skönsbeskattad. Det innebär att Skatteverket uppskattar hur stor din inkomst varit under året, ofta genom att välja det högsta värdet under tre månader. Du kan dessutom få betala skattetillägg, men kanske ännu värre är att Skatteverket kan bestämma sig för att dra in din rätt till f-skatt.

Om du däremot brukar få skatt tillbaka efter deklaration så riskerar du såklart inte skönsbeskattning. Beslut om skönsbeskattning dras tillbaka när du genomfört din riktiga deklaration och skickat in till Skatteverket.

Glömde du en sak i skattedeklarationen och vill rätta felet?

Ibland händer det att man faktiskt lämnat in sin skattedeklaration i tid, men upptäcker senare att man gjort något fel eller utelämnat en viss uppgift. Då behöver du inte vara lika orolig – du kan göra en helt ny deklaration för perioden och skicka in. Tyvärr går det alltså inte att ändra en skattedeklaration i efterhand.

Smartast och snabbast är att e-deklarera, men om du inte vill eller har möjlighet att göra en ny elektronisk deklaration, kan du beställa hem en pappersdeklaration och få den hemskickad inom 5 dagar. Ring då Skatteverkets servicetelefon på 020-567 000, direktval 6805. Skulle tiden för deklarationen ha löpt ut så måste skattemyndigheten göra en omprövning av din senaste deklaration.

Så missar du inte att momsdeklarera

Om skadan är skedd och du redan fått betala förseningsavgift, så har du inte mycket nytta av informationen ovan. Viktigare är att du som företagare planerar inför nästa skattedeklaration, så du slipper bli sen i framtiden. Det finns också lite snabblösningar som kan fungera om du känner på dig att du kan bli försenad med deklarationen även nästa gång.

 1. En klar stressfaktor med att momsdeklarera är att få alla belopp rätt. Om du inte redan har det, investera i ett smart bokföringsprogram. Har du skött din bokföring under året har du i princip din skattedeklaration färdig. Dessutom bör du kunna skicka deklarationen med elektronisk fil till Skatteverket. Då får du sedan en elektronisk kvittens från Skatteverket om allt stämmer. Skönt, eller hur!
 2. Har du enskild firma, låg omsättning, men momsredovisar varje månad? Varför göra det jobbigare än nödvändigt? Uppge till Skatteverket att du hellre momsredovisar årligen i deklarationen.
 3. Det är bara några dagar kvar till inlämning och du tvingas ta hand om sjuka barn eller andra akuta problem i vardagen – inte ovanligt för företagare. Då bör du ringa Skatteverket och tala om att du tyvärr riskerar bli sen med deklarationen. Då kan du lättare få dispens eller förståelse från Skatteverket. Det är i alla fall bättre än att inte alls meddela Skatteverket och i stället hoppas på att du slipper undan förseningsavgiften ändå.
 4. Det finns möjlighet att söka anstånd för deklarationen, ända upp till och med sista deklarationsdagen. Då kan du få kortare uppskov. Skulle du behöva längre anstånd, till exempel om du blir sjuk, ska semestra utomlands eller åka på tjänsteresa en längre tid, måste du skicka in blankett SKV 2600.

   Så skjuter du upp din skattedeklaration i rätt tid

  Det vanligaste skälet till anstånd för deklaration är en längre utlandsresa. Med andra ord, en kortare semesterresa borde du kunnat ha omplanera, resonerar skattemyndigheten. Dessutom är det bra att känna till att du inte kan få uppskov med ansökan om RUT-avdrag, men den blanketten ska ju heller inte skickas med din vanliga momsdeklaration.

 Hämta. Klicka. Godkänn. Skicka.

Exakt så enkelt kan du göra din företags deklaration och årsbokslut/årsredovisning med Visma Spcs. Passar perfekt oavsett om du har enskild firma eller aktiebolag.

Deklaration med Visma Spcs

Hämta. Klicka. Godkänn. Skicka.


Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion


Fyllt med coola grejer

Smart bokföring och fakturering för din passion!

Prova gratisFölj vårt nyhetsbrev

Vi hjälper dig till ett framgångsrikt företagande.

Följ