Är du säker på att du jobbar smart i Visma eEkonomi?

Med kassa- och bankhändelser matchas betalningar automatiskt

Kassa- och bankhändelser
i Visma eEkonomi

Under Kassa- och bankhändelser i programmet hittar du allt du behöver för att registrera betalningar och hantera dina bankkonton. Här knyts bokföringen ihop genom att bankhändelser matchas med bokföringshändelser. De in- och utbetalningar som programmet med säkerhet kan stämma av mot kund- och leverantörsfakturor matchas dessutom automatiskt.Visma eEkonomi har stöd för import av kontoutdrag från alla banker.

Registrera bankhändelser

För att registrera en in- eller utbetalning behöver programmet veta två saker, datum för transaktionen och beloppet. Alla uppgifter som behövs för att registrera en betalning hittar du på ditt kontoutdrag i internetbanken.

Det finns olika sätt att registrera bankhändelser.

  • Importera kontoutdraget från din internetbank till Visma eEkonomi.
  • Kopiera kontoutdraget från din internetbank och klistra in det i Visma eEkonomi.
  • Registrera bankhändelser manuellt.
  • Med en aktiv bankkoppling skickas kontoutdraget automatiskt till Visma eEkonomi från din bank.

Läs mer om de olika alternativen för att hitta det arbetssätt som passar bäst för dig i hjälpavsnittet Bankhändelser.

Vanliga frågor

Vilka banker har Visma eEkonomi stöd för?

Visma eEkonomi har stöd för import av kontoutdrag från alla banker. 

Använder du någon av bankerna Danske Bank, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Swedbank eller Sparbanken kan du kopiera transaktionerna från din internetbank och klistra in det i ditt Visma eEkonomi.

Möjlighet att registrera bankhändelser manuellt finns med alla banker.

Med en aktiv bankkoppling får du in kontoutdraget automatiskt och leverantörsfakturorna skickas till banken. En bankkoppling kan du aktivera mot Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, SEB och Swedbank & Sparbanken (ej Sparbanken Syd).

Hur ofta ska jag importera/klistra in mitt kontoutdrag?

Vi rekommenderar att du importerar/klistrar in ditt kontoutdrag dagligen, för bästa möjliga avstämning. Så sätt kan du vara säker på att du får med alla händelser.

Vad ska jag välja när jag har tryckt matcha?

När du klickar på Matcha får du i första steget avgöra om händelsen ska matchas mot en faktura, mot en överföring eller en tidigare bokförd händelse. Du kan också välja Inköp mot kvittoÖvrigt uttag eller Övrig insättning om det är vad transaktionen motsvarar.

Väljer du Inköp mot kvitto konterar du ditt kvitto och fyller eventuellt i uppgifter om leverantör.

Väljer du Övrigt uttag eller Övrig insättning får du därefter förslag på de vanligaste konteringarna. Om inget av förslagen passar transaktionen väljer du alternativet Egen kontering och kan då själv kontera händelsen.

Kan jag ångra en matchad bankhändelse?

Ja! Om du felaktigt har matchat en bankhändelse från ditt kontoutdrag kan du ångra matchningen. När du ångrar en matchad bankhändelse skapas automatiskt en korrigeringsverifikation som rättar bokföringen.

  1. Välj Kassa- och bankhändelser.
  2. Välj Periodens bankhändelser.
  3. Klicka på transaktionen du vill ångra matchning av.
  4. Välj Ångra matchning.

Bankhändelsen och den matchande verifikationen visas nu som omatchade och är möjliga att matcha mot andra transaktioner.

Hur bokför jag min dagskassa?

Du går till Kassa- och bankhändelser och väljer ditt kassakonto. Klicka på Ny kassahändelse, fyll i datum och belopp och lägg till händelsen. Välj Matcha och Övrig insättning - Egen kontering och registrera vad försäljningen gäller.

Jobba ännu smartare med bankkoppling

Med en aktiv bankkoppling förs dina bankhändelser över från ditt bankkontoutdrag till Visma eEkonomi - helt automatiskt.
En bankkoppling sparar tid och tar bort risken att registrera någon händelse dubbelt eller att helt missa någon transaktion.

Läs mer om bankkoppling i hjälpavsnittet Arbeta med bankkoppling.

Aktivera bankkoppling mellan Visma eEkonomi och Handelsbanken


I den här filmen visar Robert hur du aktiverar och arbetar med en aktiv bankkoppling mellan Visma eEkonomi och Handelsbanken. Längd 3:02.

Aktivera bankkoppling mellan Visma eEkonomi och Danske Bank


I den här filmen visar Johan hur du aktiverar och arbetar med bankkoppling mellan Visma eEkonomi och Danske Bank. Längd 1:47.

Aktivera bankkoppling mellan Visma eEkonomi och SEB


I den här filmen Johan hur du aktiverar och arbetar med en bankkoppling mellan Visma eEkonomi och SEB. Längd 1:58.

Aktivera bankkoppling mellan Visma eEkonomi och Swedbank


I den här filmen visar Robert hur du aktiverar och arbetar med en bankkoppling mellan Visma eEkonomi och Swedbank. Längd 1:53.