KYC-verktyg med extra allt

Med vårt program blir compliance lika lätt som en plätt – snabbt, smart och alltid med en smak av säkerhet.

Det bästa med Visma Advisor KYC

Kopplat till Visma Advisor

Kunderna hämtas direkt från Visma Advisor så du inte missar några uppgifter.

Överskådligt

Du får en snygg och tydlig översikt över alla kunder och deras riskbedömning.

Full koll

Hela processen - från riskbedömning till bevakning och rapportering.

Automatiska påminnelser

Sker det förändringar som kan påverka klientens bevakning får du direkt en notis!

Skapa en händelse i Visma Advisor KYC

Så funkar det

Penningtvättslagen ställer höga krav på dig som redovisningskonsult. Den allmänna riskbedömningen ska vara så pass omfattande att den fångar hela din byrås arbetssätt och samtidigt ha en koppling till bevakningen av respektive klient. Så här funkar det i vårt KYC-system: Visma Advisor KYC.

Den allmänna riskbedömningen är utformad för att passa redovisningsbyråers verksamhet och därav har frågeställningar skräddarsytts för dig som byrå. När du går in i kundkännedomsflödet hämtas företagsuppgifter om styrelse och verklig huvudman automatiskt till programmet. Och lika självklart görs kontroller mot PEP- och sanktionslistor.

Sker det något nytt? Visma Advisor KYC kontrollerar förändringar kontinuerligt vilket påverkar kundkännedomen och skapar automatiskt en ny händelse för dig att följa upp. Så du kan snabbt ta lämpliga åtgärder. Kundkännedom kan äntligen bli enkelt!

Översiktsbild för Visma Advisor KYC

Ett tillval till vår helhetslösning

Yeah! I vårt KYC-system kan du få full koll på dina kunder för att du ska kunna efterleva lagen om penningtvätt. Perfekt för dig som vill ha allt om dina klienter samlat på ett ställe!

Visma Advisor är kärnan i Visma Smarta Byrån, där du som redovisningskonsult samlar alla dina kunder, och har full koll på alla redovisningsuppdrag. Med tillvalet KYC får du nu också ett-helt-fantastiskt-sömlöst-flöde med allt från allmän riskbedömning till kundkännedom, bevakning, händelser och avvikelser samt rapportering. Inte så dumt, va?


Visma Advisor KYC
199 kr/år och kund

Upplev Visma Advisor KYC


Ta en rundtur

Vill du se mer av Visma Advisor KYC? Såklart. Luta dig tillbaka och kör movietajm.


Gratis rådgivning

Vill du veta mer om hur du kommer igång med KYC för din redovisningsbyrå. Hör av dig så snackar vi.

Simo Panas

Business Owner, Visma Spcs

Simo Panas - Business Owner, Visma Spcs

"Glöm hemmasnickrade excel-mallarna och worddokument eller program som inte är integrerade med ditt byråstöd. Alltså här är ett verktyg för KYC/AML som kommer förändra din vardag."

Mya Lindahls

Deskjockeys

Mya Lindahls - Deskjockeys

"Det är fantastiskt! Systemet har koll på varje detalj, skapar säkerhet och betydande tidsbesparingar för både oss och våra kunder. Här finns inga kryphål utan vi går verkligen igenom allt. Och det är viktigt, vi har över 1000 kunder som ska hanteras korrekt."

Vanliga frågor
om KYC

Det är länsstyrelsen som har tillsynsansvar över vissa verksamhetsutövare, bland annat redovisningsbyråer. Länsstyrelsen kontrollerar att verksamhetsutövare vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Enligt lagen måste företag inom vissa branscher ha god kunskap om sina kunder och deras affärer, vilket kallas för kundkännedom eller KYC, som är en förkortning för Know Your Customer. Syftet med detta är att motverka kriminella aktiviteter som penningtvätt.

Ett enkelt sätt att få kundkännedom är att ha ett KYC-system eller KYC-verktyg som hjälper dig. 

KYC är ett tillval till Visma Advisor och det kostar 199kr/år och kund.

Har du redan Visma Advisor? Då kan du enkelt koppla på det i ditt program under fliken KYC och voilá ditt Visma Advisor är nu också ett KYC-system. Har du inte Visma Advisor? Boka gratis rådgivning så snackar vi! 

Boka gratis rådgivning

Den allmänna riskbedömningen är en central del av byråns penningtvättsarbete. I den allmänna riskbedömningen ska företagets tjänster analyseras och bedömas utifrån risken att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

För att göra en Allmän riskbedömning behöver ni ta hänsyn till vilka produkter eller tjänster som erbjuds samt risken vid de olika, vilka kunder ni har, hur ni erbjuder era produkter eller tjänster, samt geografiska eller andra riskfaktorer som kan finnas. Det är också viktigt att ta med misstänkta aktiviteter och transaktioner som upptäcks över tid och myndigheters rapportering kring området. Den allmänna riskbedömningen kommer ligga till grund för era rutiner, riktlinjer, samt andra åtgärder mot penningtvätt eller finansiering av terrorism.  

Ja, du måste lägga till dem själv. Men de riskfaktorer du anger in första gången kommer att sparas och föras över till den allmänna riskbedömningen nästa gång du genomför den. Riskfaktorerna kommer även att synkroniseras med kundkännedoms-processen.

Ja, den allmänna riskbedömningen och kundkännedom kan användas för alla typer av bolag i vårt KYC-program. För ideella föreningar kommer dock ingen styrelse med automatiskt. I detta fallet, måste du själv lägga in företrädarna.

Ja, alla medarbetare med tillgång till Visma Advisor KYC kan skriva ut och exportera filer till pdf-format. Du kan exportera både den allmänna riskbedömningen för din byrå och dina kunders färdigställda kundkännedoms-rapporter.

Eftersom tjänsten är utformad enbart utifrån den praxis som råder för redovisningsbyråer med en god riskbedömning, aviseringar och uppföljningar i Visma Advisor, ger den dig som användare en minskad risk för böter. Visma Spcs ansvarar för själva tjänsten, inte för svaren ni skriver in.

Kontakt

Tania El Kabbouchi, expert på KYC-verktyg
Tania El Kabbouchi, Visma Spcs

Säg hej till vår helhetslösning

Visma Advisor är verkligen kärnan i en redovisningsbyrås verksamhet. Det ingår i vårt byråpaket Visma Smarta Byrån så att du förutom ha full koll på dina kunder också kan sköta skatt, bokslut, bokföring, fakturering och löner från samma ställe. Och självklart även KYC!

Läs mer om Visma Smarta Byrån

Boka gratis rådgivning