Vabba? Så funkar vab för egenföretagare!

Att vabba som egenföretagare är ingen lätt ekvation att få ihop, men tusentals småföretagare och tillika föräldrar klarar det ändå. Här har vi samlat våra bästa tips!

Vad är vab?

Vab (eller vabb som oftast används i dagligt tal) är en förkortning av Vård Av Barn. Den formella termen är tillfällig föräldrapenning och uppgår till 80 procent av inkomsten upp till 7,5 prisbasbelopp. Ansök hos Försäkringskassan om tillfällig föräldrapenning inom 90 dagar från det att barnet blev sjukt. Barnet ska vara mellan 8 månader och 12 år. Du får inte både arbeta och ta ut tillfällig föräldrapenning samtidigt.

Vad är vob?

Vob (eller vobb) är en populär term för att jobba och vårda barn samtidigt. Enligt Vismas undersökning* väljer sex av tio småföretagare att jobba hemifrån (vobba) istället för att ta ut vård av sjukt barn med ersättning från Försäkringskassan (vabba).

1. Kalkylera och prissätt

Ett bra tips är att redan från början räkna med att du kanske inte kommer att kunna arbeta alla dagar eller ha intäkter 100 procent av din arbetstid. Se helheten när du prissätter varor och tjänster.

2. Ta hjälp av smart teknik

Har du anställda som ibland vabbar? Då kan du förenkla både tidrapporteringen och löneadministrationen med hjälp av smart teknik. Frigör tid i lönearbetet genom att låta din personal registrera sin tid och frånvaro själva. Informationen överförs sedan automatiskt till löneprogrammet. Appen Visma Lön Anställd gör jobbet!

Debiterar du i projektform? Med Visma Tid blir det enkelt att hålla koll på projekten när anställda registrerar sin tid och avvikelse direkt i programmet. I Pro-versionen får du dessutom ett kraftfullt verktyg för resursplanering, vilket kan vara extra värdefullt i vabbtider.

 Visma Tid -  projektvertyg & tidredovisningssystem som ger dig koll på resursplanering, frånvaro och ledighet samt underlag för lönehanteringen. Anställda registrerar sin tid var de vill – i datorn, mobilen eller surfplattan.

3. Vabba

Som egenföretagare har du rätt att vabba precis som vilken anställd som helst när det gäller att få ersättning från Försäkringskassan. Ta ledigt från jobbet, i det här fallet ditt företag, med löneavdrag och begär tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan, enklast via deras app och Mina sidor. Du behöver inte anmäla vård av sjukt barn första dagen barnet är sjukt. Det räcker med att göra en ansökan inom 90 dagar. Ansök exempelvis när barnet är tillbaka i förskolan eller skolan och du vet hur många dagar du behöver ansöka för.  

4. Vobba

Många företagare har en så pass flexibel arbetssituation att de kan välja när på dygnet de vill arbeta. Enligt Vismas undersökning* väljer sex av tio småföretagare att jobba hemifrån (vobba), istället för att ta ut vård av sjukt barn med ersättning från Försäkringskassan (vabba). Företagare stannar hemma med sjukt barn på dagen och jobbar när barnen sover, på tidiga morgonar, kvällar och helger. Att kolla mejl, delta i möten och sköta administration kan för många fungera precis lika bra på distans. 

Ersättningen baseras på din sjukpenninggrundande inkomst, SGI

Är du anställd i ditt eget aktiebolag beräknas din SGI på din lön. Om du har enskild firma däremot beräknas din SGI på den vinst som ditt företag har gjort före skatt. Är du nystartad oavsett bolagsform kan din SGI under tre år beräknas på hur lönen skulle ha varit vid en anställning i samma bransch som du är verksam i som företagare.

Om dina inkomster från företaget har ökat stadigt varje år kan Försäkringskassan ta hänsyn till det när de uppskattar din framtida inkomst. De tar även hänsyn till om dina inkomster har minskat varje år.

Om dina inkomster från företaget har varierat under de senaste åren kan det vara svårt att uppskatta en framtida inkomst. Då kan din SGI i stället bli ett genomsnitt av de tidigare inkomsterna. Källa: Försäkringskassan.se

Du som företagare måste tala för din sak och kan alltså behöva övertyga Försäkringskassan om din situation och bevisa den. 

5. Låt någon annan vabba istället för dig

Överlåt din egen tillfälliga föräldrapenning från Försäkringskassan till en närstående, släkting eller vän som i sin tur avstår lön från sitt jobb. Den personen ska ringa Försäkringskassans kundcenter första gången de vill vabba. Då registreras ett samband mellan barnet och den personen. Sedan skickar Försäkringskassan en blankett som både föräldern och den som vårdar barnet ska skriva under och skicka in. Nästa gång samma person vill vabba kan han eller hon anmäla och ansöka på vanligt sätt.

6. Familjen ställer upp

Ta hjälp av en närstående som ställer upp utan ekonomisk ersättning. En fantastisk förmån.

7. Betala en barnvakt

Anlita en barnvakt som både föräldrar och barn litar på och tycker om. Räknas som privat ersättning och berör inte företaget.

8. Timanställ någon

Anställ en person till företaget som hoppar in för dig medan du vårdar sjukt barn. Du registrerar dig som arbetsgivare på Verksamt.se och betalar månatlig bruttolön och arbetsgivaravgift. Arbetsgivaravgiftens storlek beror på den anställdes ålder.

Är du inte huvudarbetsgivare drar du 30 procent i skatt. Är du huvudarbetsgivare drar du skatt enligt skattetabell för beräkning av preliminär A-skatt. Se Skattetabeller för preliminär A-skatt. Tänk på att du måste lämna in en individuell arbetsgivardeklaration varje månad. 

9. Hyr in hjälp

Anlita en kollega eller annan företagare som du kan hyra in tillfälligt för att sköta din verksamhet under tiden du vårdar barn. Genom att anlita ett annat företag i ditt nätverk bidrar du till att stärka era relationer. Kanske kan du hjälpa andra en annan gång? Säkerställ att personen eller företaget har F-skatt och samma kundsyn som du.

10. Ställ om arbetssättet

Låt oss vara realistiska: Att vabba och vobba är något återkommande, det är lika bra att vara ordentligt förberedd framöver. Att ställa om sitt arbetsätt och jobba digitalt underlättar och förenklar vardagen som företagare och förälder på flera sätt. 

I undersökningen svarade 1 023 småföretagare mellan den 25 januari och 11 februari 2019 på webbfrågan ”Inför vabruari: När dina barn är sjuka, brukar du vara hemma utan att jobba eller vara hemma, men jobba?”

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi

Lev ut din passion