5 fördelar med att driva eget som senior

Det är aldrig för sent att starta och driva eget. Många drömmer om egen verksamhet utan att göra slag i saken, men som pensionär öppnar sig nya möjligheter. Och det finns många fördelar med att driva eget på äldre dar.

Entreprenörskap > Starta eget som pensionär

När Visma och företagarförbundet Fria Företagare undersökte hur landets småföretagare ser på arbete, företagande och livskvalitet framkom ett lite oväntat samband mellan ålder och upplevd livskvalitet.

I åldersgruppen 64 år eller äldre uppgav hela 79 procent av de tillfrågade att företagandet ger dem högre livskvalitet. I åldersgruppen 18 till 29 år var det 62 procent som ansåg att företagandet gett dem högre livskvalitet.

I undersökningen framkom det även att det finns skillnader i upplevd livskvalitet beroende på vilken bransch som företagarna var verksamma i. De som jobbar med redovisning eller med vård och omsorg säger sig uppleva högst livskvalitet medan tillfredsställelsen verkar vara lägst bland dem som jobbar med kultur, nöje och fritid.

En annan förklaring till att äldre upplever att företagandet ger dem högre livskvalitet kan vara den sociala aspekten. Äldre som har många sociala kontakter uppnår hög livskvalitet längre upp i åren, och ett aktivt arbetsliv bidrar som regel till fler sociala kontakter.

5 bra skäl att driva eget som 65-plussare

  1. Ju roligare desto bättre: Många seniorföretagare väljer att utveckla och jobba med en hobby eller något de drömt om att få göra under lång tid. Och det är en av de bästa grunderna för att driva företag – att göra något som är roligt. För det man tycker om att göra är man som regel även bra på. När man kommit upp lite i åldern har man också hunnit skaffa sig kompetens och erfarenhet. Många väljer att specialisera sig inom ett visst område, till exempel rådgivande verksamhet.
  2. Bättre hälsa: Forskning visar också att de som lever längst och är friska långt upp i åren har många aktiviteter igång, inte sällan egna företag och liknande verksamheter. Ju mer man använder hjärnan, desto större chans tycks det finnas att slippa demenssjukdomar.
  3. Ökad livslängd: Sociala kontakter har även betydelse för livslängden. Enligt en amerikansk studie kan brist på positiva sociala relationer vara hälsofarlig. I undersökningen jämförs låg social interaktion med riskfaktorer som rökning, alkoholmissbruk och fetma. 
  4. Skattefördelar: Som pensionär behöver du inte betala samma sociala avgifter som andra företagare och samtidigt bidrar dina inkomster till att öka din pension. Generösa jobbskatteavdrag ges för arbetsinkomster upp till 300 000 kronor per år. Och synnerligen låg skatt blir det på arbetsinkomster upp till 100 000 kronor om året (oftast högst cirka 12–15 procent av arbetsinkomsten).

  5. Ökad pension: Än så länge betalas enbart pensionsavgiften som arbetsgivaravgift/egenavgift för dig som är 65+ (ingen avgift alls om du är född före 1938). När avgift betalas ger den också ökad egen pension. Varje extra år med arbetsinkomster förbättrar därför pensionen livet ut.

Halva priset för hela passionen

Nu får du som nystartad halva priset första året när du väljer vårt mest köpta program för bokföring och fakturering. Så lägg tid på din passion och låt bokföringen puttra på tryggt i bakgrunden. Make it a business!

Halva priset för nystartade

Halva priset för hela passionen