Support för Visma Skatt & Skatt Proffs

Kom igång med ditt program, fördjupa din kunskap och hitta svar på dina frågor.

Vanliga frågor och svar

Vilken programversion ska jag använda för respektive beskattningsår?

Programmets versionsnummer innefattas alltid av ett räkenskapsår. Året i versionsnumret är det beskattningsår som stöds. Till exempel så hanterar versionen Visma Skatt 2021.12 beskattningsåret 2021. Tidigt på året så släpps ofta en ny årsversion som stödjer P1-P3 det året den släpps, och stöd för P4 släpps oftast i november månad.

Senaste versionen av ditt program finns via Ladda ner/Uppdatera på vår hemsida, eller via Visma Update inne i ditt program. När du startar ditt program får du meddelande via Visma Update att det finns en ny version att installera. Klickar du på Uppdatera nu stängs programmet ner och installationen startar. Du kan också välja Hjälp - Uppdatera programversion inne i ditt program.

Hur startar jag Visma Skatt Proffs från föregående år när jag har uppdaterat till senaste versionen?

Om du tillfälligt vill gå in i föregående års version av Visma Skatt Proffs när du jobbar genom Visma Byråstöd/ Visma Advisor Connect gör du det enklast i Visma Skatt Proffs i navigeringsträdet till vänster via knappen Starta föregående års skatteprogram.

Om du alltid vill öppna en äldre version av Visma Skatt Proffs från Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect måste du ändra inställningarna i Visma Byråstöd. Gå in under Arkiv - Byråunderhåll - Programinställningar och klicka på knappen med tre punkter till höger om Visma Skatt Proffs. Peka ut den version du vill arbeta med.

Tänk på att ändringen slår igenom för alla företag i Visma Byråstöd.

Vill du gå tillbaka till den senaste versionen går du in på samma sökväg och väljer Återställ.

Hur fyller jag enklast i blankett K10 för delägare i fåmansbolag?

Genom att använda dig av kalkylen Fåmansbolag, som du hittar under Arbeta med – Kalkyler, hjälper programmet dig att fylla i blankett K10.

Kalkylen underlättar planeringen för uttag av lön och utdelning mm. Från kalkylen överför du med några knapptryck samtliga uppgifter som ska lämnas på K10. Uppgifter som angetts i kalkylen, exempelvis sparat utdelningsutrymme, kan flyttas med till nästa års skatteprogram.

När du för över kalkylen till deklarationen väljer programmet automatiskt den av huvudregeln och förenklingsregeln som ger det högsta gränsbeloppet.

Se hur du gör i filmen Skapa kalkyl i fåmansbolag »

Kan jag skicka in ett byråanstånd via skatteprogrammet?

Skapa blankett 2604, vilket görs via Deklaration - Blankettöversikt - Skapa ny - Anmälan/Ansökan i skatteprogrammet. När du skrivit dina uppgifter klickar du på knappen Skapa Anståndsfil. Har du Visma Byråstöd sköter du din anståndshantering där.

Läs mer om Byråanstånd för fysiska personer.

Arbetar du i Visma Advisor ansöker du om byråanstånd inne i programmet. Hur du går tillväga kan du läsa i Skapa byråanstånd.

Forum 24/7

Lika barn leka bäst

Häng med tusentals likasinnade i vårt forum - du är inte ensam. Öppet dygnet runt, året runt.

 

Skriven hjälp

Läs hjälpen eller våra steg-för-steg-guider. 

till skriven hjälp
 

Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor kring ditt program.

till vanliga frågor