Vi hjälper dig med flytten till nästa generations tidsregistreringsystem

Har du bytt från Visma Tid till Visma Tid Smart/Pro? Vi hjälper dig med överföringen av dina register.

Jag vill ha hjälp med flytten

 • Ladda upp och bjud in Hjälp med överföring av data
 • Helt kostnadsfritt Helt kostnadsfritt
tidprogram

Bra att veta inför flytten:

Vilka register kan ni föra över?

I dagsläget kan vi hjälpa dig att föra över kunder, tidkoder, utlägg/material, medarbetare, aktiviteter och projekt. När migrering görs kommer vi att göra en kontorensning för att undvika att dubbletter skapas i Visma Tid Smart/Pro.

Hur lång tid tar flytten?

Vi gör migreringen inom fem arbetsdagar.

Har du inget konto i Visma Tid Smart?

Innan vi kan hjälpa dig med flytten behöver du ha ett aktivt konto i Visma Tid Smart/Pro. Saknar du ett konto kan du skapa ett här. Har du ett testkonto idag behöver du aktivera detta innan vi kan genomföra flytten.

Om kunder

 • Alla kunder där Privatperson är vald som företagsform kommer föras över som detta till Tid Smart/Pro, övriga kommer föras över som företag.
 • Prissättning i Tid Smart/Pro sker per projekt, därför följer ingen prissättning på kund med i överföringen.
 • Interna uppdragsgivare förs inte över.

Om projekt

 • Aconto-fakturering finns i Visma Tid, men hanteras inte i Visma Tid Smart/Pro. När migrering görs kommer de projekt som har aconto-fakturering som faktureringsmetod att flyttas över till Tid Smart/Pro med prissättningen Ingen fakturering. Du behöver därefter välja om projektet framöver ska ha prissättning Löpande eller Fastpris.
 • I Tid Smart/Pro finns det inte takpris, där kommer faktureringsmetoden bli fastpris och varning inlagd om fakturering överstiger det takpris du lagt in.
 • Projekt som är markerade som inaktiva kommer inte föras över.
 • Projekt som har ett tomdatum som är passerat kommer föras över med status avslutade.
 • Egna aktiviteter på Projekt förs inte över.
 • Projekt med kunder som är markerade som interna uppdragsgivare förs inte över.
 • Standardprojekt förs inte över.
 • Tidsregistreringar förs inte över till Tid Smart/Pro.

Om tidkoder

Tidkoder med typen Arbetad tid och Ordinarie Arbetstid i Visma Tid förs över till registret Tidkoder i Tid Smart/Pro. För den bästa användarupplevelsen i Tid Smart/Pro rekommenderar vi att du ser över dina register innan överföring. Har du många tidkoder i ditt register bör du ta bort eller inaktivera de tidkoder som du inte använder.

Om frånvarokoder

Alla tidkoder i Visma Tid av typen Frånvaro eller Frånvaro utan löneavdrag förs över till registret Frånvaro i Tid Smart/Pro.

Om utlägg/material

 • Det som finns under Utlägg/ Material i Visma Tid förs över som artiklar av typen Material till Tid Smart/Pro.
 • De utlägg som du eventuellt har haft i registret i Visma Tid lägger du själv upp i utläggsregistret i Tid Smart/Pro. Läs mer om hur du skapar utläggskategorier i Tid Smart/Pro i avsnittet: Skapa utläggskategori i Tid Smart eller Skapa utläggskategori i Tid Pro.
 • Om du arbetar i Visma Administration eller Visma eEkonomi och har artikelregister där rekommenderar vi att du inte markerar att du vill föra över detta från Visma Tid i formuläret, utan att du istället för över detta från ditt Ekonomisystem. Läs mer om vad som gäller för integration till ekonomisystem i hjälpavsnittet Integrationer.

Om medarbetare

Grunduppgifter på medarbetaren förs över. Schema behöver du lägga upp manuellt i Tid Smart/Pro. När överföringen är gjord får du tillbaka en fil från oss som du ska läsa in under Inställningar - Licenser & Användare - Importera Användare. I detta läge väljer du vilken behörighet användarna ska ha i Tid Smart/Pro. Är det några medarbetare som inte ska överföras till Tid Smart/Pro behöver du inaktivera dessa i Visma Tid.

Om aktiviteter

Aktiviteter förs över. Du behöver själv koppla till rätt artikelnummer och tidkod i Tid Smart/Pro. För den bästa användarupplevelsen i Tid Smart/Pro rekommenderar vi att du ser över dina register innan överföring. Har du många tidkoder i ditt register bör du ta bort eller inaktivera de aktiviteter som du inte använder.

Komplett tidsredovisningsystem - Visma Tid Smart

Har du inte Visma Tid Smart/Pro än?

Byt till ett komplett tidsredovisningssystem.

Läs mer om Visma Tid Smart/PRO 

Support

Support

Hos oss möts du alltid av människor som på riktigt vill hjälpa och hitta bäst lösning för ditt företagande.

Företagarnas favorit

Företagarnas favorit

I Sverige väljer flest småföretagare Visma Spcs, för sin bokföring, fakturering och lönehantering.

Alltid uppdaterad

Alltid uppdaterad

Låt våra tjänster sköta din bokföring och fakturering på webben. För ett enklare och effektivare småföretagsliv.