Faktureringstjänster

FRÅGA 1

Kundfakturor

Hur skickas majoriteten av dina kunders fakturor?

Faktureringstjänster

FRÅGA 2

Hur jobbar du?

Vad är vanligast förekommande när du jobbar med dina kunders fakturor?

Faktureringstjänster

FRÅGA 3

Påminnelser

Hur mycket tid lägger du ner på påminnelsehantering för dina kunders räkning? 

Faktureringstjänster

FRÅGA 4

Inkommande

Till största delen, hur registreras dina kunders inkommande fakturor i bokföringen?

Faktureringstjänster

FRÅGA 5

Rutiner

Finns det något moment som ofta återkommer i ditt arbete? 

Snyggt jobbat! 

Fyll i dina uppgifter och klicka på skicka så får du tips hur du kan jobba mer effektivt. 

 

Vilket program jobbar du i idag?