Starta handelsbolag - en guide

Vill du starta ett handelsbolag? Det gör du tillsammans med en eller flera andra personer som då blir delägare tillsammans med dig. Ni bestämmer er tillsammans för att starta bolaget och skickar sedan in en anmälan om  registrering via verksamt.se. När företaget är registrerat ansöker ni om att bli godkända för f-skatt.

Entreprenörskap > Starta handelsbolag

Kostnad för att starta handelsbolag

Det kostar 1 100 kronor att registrera handelsbolag via Bolagsverkets e-tjänst. Lämnar du in ansökan om registrering på blankett kostar det 1 400 kronor. Att ansöka om godkännande för F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering är gratis.

 Vad är ett handelsbolag?

Starta handelsbolag, enskild firma eller aktiebolag?

Ett handelsbolag är i stort sett samma sak som enskild firma men med skillnaden att ett handelsbolag alltid har minst två delägare medan en enskild firma bara har en ägare. Läs mer om att starta enskild firma eller starta aktiebolag.

 Starta eget företag steg för steg - den kompletta guiden

Skatt i handelsbolag

När det gäller skatter gäller i princip samma regler för handelsbolag som för enskild firma vilket innebär att delägarna beskattas för sin andel av verksamhetens vinst.

Inget aktiekapital krävs

Ni behöver inget aktiekapital för att starta ett handelsbolag till skillnad från om ni vill ha ett aktiebolag. Det krävs 50 000 kronor i aktiekapital för att starta ett aktiebolag.

Från och med januari 2020 är det lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata aktiebolag satt till 25 000 kronor.

Ingen styrelse behövs i handelsbolag...

Ett handelsbolag behöver inte, till skillnad från aktiebolag, ha en styrelse men delägarna är däremot personligt ansvariga för bolagets åtaganden. Detta är en viktigt skillnad från ett aktiebolag där en borgenär i normalfallet inte kan kräva en aktieägare för en skuld som bolaget inte kan betala. 

...men ni blir personligt ansvariga för skulder

I handelsbolag däremot är ni som bolagsmän solidariskt betalningsskyldiga för bolagets förpliktelser, vilket innebär att ni riskerar er egen personliga ekonomi beroende på vilka affärer bolaget ingår.

Handelsbolag - fördelar och nackdelar

Fördelarna med handelsbolag är alltså att det är enkelt att starta och att det inte kräver något kapital. Nackdelarna är att den ekonomiska risken är större jämfört med ett aktiebolag.

Handelsbolag = juridisk person

När ett handelsbolag registreras på Bolagsverket blir bolaget en juridisk person. En juridisk person kan själv teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part i rättegångar. 

Handelsbolagets organisationsnummer blir en egen identitet

Handelsbolaget får vid registreringen ett organisationsnummer som används som identitetsnummer vid kontakter med myndigheter och andra.

Handelsbolag & deklaration

Handelsbolaget avslutar den löpande bokföringen med årsbokslut eller årsredovisning beroende på företaget storlek och om bolaget har fysiska eller juridiska delägare.

I handelsbolag deklarerar en delägare bolaget på inkomstdeklaration 4 och samtliga delägare deklarerar sina andelar på blankett N3A (fysiska personer) eller N3B (juridiska personer).

Datumet 1 juli 2020 (eller 1 augusti om du deklarerar digitalt) gäller om räkenskapsåret följer kalenderåret. Företag med andra räkenskapsåret hittar sina  inlämningsdatum för Inkomstdeklaration 4 hos Skatteverket.

 Deklarera företag

Visma eEkonomi - Bokföring och fakturering för dig som är småföretagare

Bokföring på autopilot - Genom kopplingen till din bank läser vårt program in alla bankhändelser som bokförs automatiskt. När du lägger in en ny leverantör föreslår programmet det konto som är anpassat för just din bransch.

Visma eEkonomi

Halva priset för hela passionen

Nu får du som nystartad halva priset första året när du väljer vårt mest köpta program för bokföring och fakturering. Så lägg tid på din passion och låt bokföringen puttra på tryggt i bakgrunden. Make it a business!

Halva priset för nystartade

Halva priset för hela passionen