Därför ska du ha en mentor

En mentor till en företagare är när en person med längre erfarenhet från näringsliv och/eller företagande agerar bollplank åt en annan företagare. En bra mentor erbjuder utveckling för dig som företagare och stärker affärsutvecklingen i ditt företag.

Entreprenörskap > Mentor

Vad är en mentor?

En mentor är en person som ansvarar för en adepts personliga utveckling på ett eller annat sätt. I företagssammanhang är mentorn oftast en person med längre erfarenhet från näringsliv och/eller företagande, och ansvarar mentorn för att coacha sin adept genom hela eller delar av sitt företagande. Särskilt vanligt är en adept använder sig av mentorskap i den kritiska uppstartsfasen.

Mentorn ställer oftast upp helt ideellt men utbytet är ömsesidigt. Precis som mentorn bidrar med sin erfarenhet och sina kunskaper, bidrar adepten med sina frågeställningar och nyfikenhet.

Vanligt är att adept och mentor träffas minst en gång i månaden under 6-12 månader för att diskutera hur företaget kan utvecklas. Ni sätter målen gemensamt och de utgör grunden för era möten under året.

 Starta eget företag steg för steg - den kompletta guiden

Vad kan en mentor bidra med?

 En bra mentor erbjuder utveckling för dig som företagare och stärker affärsutvecklingen i ditt företag.

 En mentor kan ge både information och kunskap.

 En mentor kan se var vi behöver förbättra där vi själva kanske inte ser.

 En mentor hittar sätta att uppmuntra både personlig och professionell utveckling.

 En mentor kan stötta dig i att våga vara modig och pusha dig att ta i lite extra.

 En mentor kan lära dig att sätta gränser.

 En mentor är en person som du kan lita på.

En undersökning visar att mer än hälften av adepterna i ett mentorsprogram sade att programmet varit mycket betydelsefullt för deras affärsutveckling, en av fem ansåg att det varit extremt betydelsefullt. (Källa: Nyföretagarcentrum


Hör Caxton Njuki, som driver Caxton Sports Management, berätta vad hans mentor Catarina Hagstrand har betytt för hans företagande. Sedan den här intervjun gjordes har Caxton själv blivit mentor och utsedd till världens bästa mentor i Mentor of the Year Award 2021.

Nyckeln till framgång

Vägen till ett framgångsrikt mentorskap är att definiera relationen från början. Ha en öppen dialog om vad du vill och behöver från din mentor och vad du själv är villig att bidra med. Ni behöver båda lyssna noga och vara tydliga för att se till att ni är överens om upplägget. Klargör vilka förväntningar du har, särskilt kring saker som sekretess.

Något som kan vara viktigt att tänka på är att ni inte konkurrerar med varandra om ni är inom samma bransch. Ett sätt att komma runt det kan vara att välja en mentor som gör något annat än du själv eller finns i ett annat geografiskt område. Ofta kan det också vara en fördel att ha en mentor i en helt annan bransch som kan se ditt område med helt andra ögon.

Så hittar du en mentor

Inventera i ditt eget nätverk. Kanske har du en blivande mentor bland människor i din närhet? Finns det någon som har den kunskap och erfarenhet som du skulle vilja ha eller behöver?

Du kan också leta bland personer som driver företag i samma bransch som du men som har kommit längre i sitt företagande. Här är det förstås viktigt att ni inte är konkurrenter utan kanske snarare att ni har kompletterande verksamheter.

En mentor kan också driva företag i en helt annan bransch än du men ge kunskap och erfarenheter från andra perspektiv. En person som du kan inspireras av och som kan vara ett bollplank ur aspekten att du respekterar personen som människa.

Mentorprogram

Det finns några organisationer, bland annat Almi och Nyföretagarcentrum, som har mentorprogram där du kan delta utan kostnad.

Även via sociala medier kan du hitta en mentor. I de olika sociala kanalerna som LinkedIn, Facebook och Twitter kan du söka efter en mentor med din önskade profil.

Scanna kvitton med bokföringsprogram från Visma

Halva priset för hela passionen

Grattis till ditt nya företag! För att kicka igång så får du som nystartad halva priset första året när du väljer vårt mest köpta program för bokföring och fakturering.

Halva priset för nystartade

Vilken mentor ska du välja?

Bestäm exakt vad du behöver

Vad vill du lära dig och vad behöver du kunna nu och vad vill du lära dig på sikt? En mentor kan vara rätt eller fel beroende på tidpunkt.

Värderingar

Även om din mentor ska utmana dig på olika sätt är det ändå viktigt att ni har liknande grundläggande värderingar. För att hitta någon som delar dina värderingar är det viktigt att du själv vet vilka dina är. Skriv ned vad som är viktigt för dig och överväg dem noga. Om du tycker det är viktigt med en bra balans mellan arbetstid och familjetid kanske inte en person som jobbar jämt är en bra match.

Kommunikation

Har din tilltänkta mentor förmågan att kommunicera den resa han eller hon har gjort? En effektiv kommunikation är en förutsättning för att du ska kunna ta del av den kunskap mentorn besitter.

Viljan att hjälpa

Det är viktigt att din mentor verkligen vill dela med sig av sin erfarenhet och kunskap. Lär känna personen lite innan ni avgör om ni ska ingå ett mentorskap eller inte. Då får ni båda en känsla av om ni passar för varandra.

Förväntningar

Se till att ni prata om vilka förväntningar ni har på varandra. Hur ofta ska ni träffas? Ska du vara med på aktiviteter utanför era träffar? Vill du kunna kontakta din mentor när som helst? Var så tydliga med era respektive förväntningar som det bara går. Det kommer att gynna både mentorskapet och relationen.

Personlighet

Vilken personlighet har din mentor? Är du introvert och vill ha någon som kompletterar dig eller söker du en likasinnad?

Utmanar personen dig?

Din mentor måste utmana dig. Du kommer inte att lära dig något om din mentor inte får dig att överväga nya perspektiv. Det är meningen att ni ska kunna bolla idéer fram och tillbaka.

Halva priset för hela passionen

Nu får du som nystartad halva priset första året när du väljer vårt mest köpta program för bokföring och fakturering. Så lägg tid på din passion och låt bokföringen puttra på tryggt i bakgrunden. Make it a business!

Halva priset för nystartade

Halva priset för hela passionen