Vad är CSRD och hur påverkar det dig som företagare?

Så fort man pratar om hållbarhet dyker det upp massvis av olika förkortningar. Om det är någon förkortning som är värd för dig att känna till så är det CSRD (som står för Corporate Sustainability Reporting Directive). I den här artikeln går vi igenom vad CSRD innebär och hur det kommer påverka dig som företagare.

Hållbarhet & klimat > CSRD

Vad innebär CSRD?

CSRD är ett kommande EU-direktiv där syftet är att skapa standardiserade regler för hållbarhetsrapportering: Vad ska en hållbarhetsrapport innehålla? Hur ska den granskas? Var ska den publiceras? Alla dessa frågetecken vill EU räta ut med ny lagstiftning. Målet är att hållbarhetsrapportering ska hålla högre kvalitet och att företagens resultat ska kunna jämföras.

CSRD-direktivet är uppdelat i olika rapporteringsstandarder: ESRS (European Sustainability Reporting Standards) som i sin tur är uppdelade i olika kategorier:

  • miljö
  • socialt
  • styrning
  • övergripande krav

I dagsläget är faktiskt inte alla detaljer satta än, utan ESRS-standarderna väntas godkännas av EU under 2023.

esrs.jpg

Kraven för klimatrapportering kommer ligga under ESRS E1 - Klimatförändringar. 

Joel Nord.JPG

”CSRD kommer ställa helt nya krav på företag som aldrig tidigare rapporterat hållbarhetsaspekter, och en viktig del gäller beräkning av klimatpåverkan. Även om direktivet inte kommer gälla för småföretagare direkt, kommer hela näringslivet snart att påverkas. Därför är det viktigt att alla börjar förbereda sig redan idag.” /Joel Nord, Chief Climate Impact Analyst, Atmoz Consulting

Tips! Vill du ha koll på vilket avtryck ditt företagande har på klimatet? Det har aldrig varit så enkelt som nu. Kolla in hur det funkar! Klimatrapportera i Visma eEkonomi.

När börjar CSRD gälla och vilka företag påverkas?

Med start räkenskapsåret 2024 kommer det nya direktivet successivt att börja gälla beroende på företagsstorlek. Detta innebär att den första rapporteringen kommer att ske 2025. Först ut blir stora företag inom EU som redan omfattas av det tidigare direktivet NFRD (Non Financial Reporting Directive). Sedan definieras företag enligt dessa kategorier (det gäller att uppfylla minst två av kriterierna):

Stora företag

Antal anställda: fler än 250
Omsättning: över 40 miljoner EUR
Balansräkning: över 20 miljoner EUR

Medelstora företag

Antal anställda: mellan 50-249
Omsättning: under 40 miljoner EUR
Balansräkning: under 20 miljoner EUR

Små företag

Antal anställda: färre än 50
Omsättning: under 8 miljoner EUR
Balansräkning: under 4 miljoner EUR

Som det ser ut nu kommer samtliga stora företag att börja rapportera från och med 2026. När och hur små- och medelstora företag kommer omfattas av CSRD är ännu inte klarlagt, men planen väntas presenteras under året.

Vad gäller för mig som driver ett mindre företag?

Även om ditt företag inte omfattas av CSRD direkt kommer direktivet indirekt att påverka alla från och med 2024. Redan nu börjar större företag att förbereda sig inför de kommande kraven och kommer lägga större vikt vid hållbarhetsaspekter när de väljer leverantörer. Det gäller alltså att skaffa sig en överblick över sin hållbarhetsdata. Ett riktigt bra första steg är att ha koll på sin klimatpåverkan, det kan du göra via Klimatrapporten i eEkonomi.

Klimatrapportera – nu är det lätt

Mät och få svar direkt i programmet

Få koll på ditt klimatavtryck! Med bara några klick fixas en färdig rapport i ditt ekonomisystem. Se ditt avtryck, jämför med andra och jobba för en grönare framtid direkt i Visma eEkonomi. Så skönt!

Visma eEkonomi Klimatrapport

Klimatrapportera – nu är det lätt