Bild på Jan-Erik W Persson

Författare Jan-Erik W Persson

spc-d-redaktion@visma.com

Jan-Erik W Persson är ekonomijournalist med många års erfarenhet av att göra krångliga skatteregler begripliga.

Han har även skrivit flera böcker i ämnet och är en av experterna bakom Visma Spcs skatteprogram.

6 Artiklar