Rådgivningstrenden fortsatt uppåt

Var tredje redovisningsbyrå i Sverige lägger mer tid på rådgivning idag jämfört med för två år sedan. Samtidigt har varannan byrå inte vidtagit några särskilda åtgärder för att möta utvecklingen i branschen med ökad rådgivning. Det visar en färsk undersökning från Visma.

– Som rådgivare kan redovisningskonsulter hjälpa småföretagare att nå sina mål och växa och faktiskt förändra Sverige och länder i världen. Därför är det goda nyheter att byråerna växlar upp och lägger allt mer tid på rådgivning, säger Jan Söderqvist, Vismas branschexpert inom redovisning och revision.

"Behövs aktiva åtgärder"

Undersökningen bland svenska redovisningsbyråer om branschens framtid visar att var tredje byrå, 33 procent, lägger mer tid på rådgivning till sina kunder idag än för två år sedan. Samtidigt har varannan byrå, 49 procent, inte vidtagit några särskilda åtgärder för att möta utvecklingen i branschen med ökad rådgivning. 

– Att så många redovisningsbyråer inte har vidtagit några särskilda åtgärder är oroväckande. För att kunna skapa värde i en tid när tekniken sköter allt fler processer behövs aktiva åtgärder – inte minst för att attrahera kvalificerade konsulter, säger Jan Söderqvist.

Teknikutvecklingen har satt redovisningsbranschen under starkt omvandlingstryck. Kraven från kunder, bristen på digitalisering och svårigheter att hitta kvalificerade medarbetare är utmaningar som landets redovisningsbyråer ställs inför varje dag.

Kompetens, automatisering, affärsmodell, nya tjänster 

De byråer som undersökningen uppger att de har vidtagit aktiva åtgärder har antingen kompetensutvecklat befintlig personal (33 procent), digitaliserat och automatiserat arbetsprocesser (25 procent), sett över och uppdaterat affärsmodellen (13 procent) eller uppdaterat kunderbjudandet med nya tjänster (9 procent).

Bara var femte byrå, 21 procent, svarar att man är helt och hållet rustad för att möta trenden inom redovisningsbranschen med ökad rådgivning.

Undersökningen om redovisningskonsulternas syn på branschens framtid genomfördes via e-post till cirka 3 000 redovisningskonsulter mellan 8 oktober och 29 oktober 2018. 302 svarade på frågorna.

 Det är tredje gången Visma frågor redovisningskonsulter hur de ser på rådgivning och digitalisering. Läs svaren från 2015 och 2016.

Ställ om till fast pris, frigör tid, öka omsättning och lönsamhet.

SE HUR ANDRA har LYCKAts

 

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi