Om du väljer att inte ha ett serviceavtal, kan du här nedan läsa hur detta påverkar funktionaliteten och servicen i ditt ekonomiprogram.

Kontakta mig angående mitt serviceavtal
Kundnummer hittar du under Hjälp - Licens