Sveriges småföretagare: Gör det lättare att starta och driva företag!

Nio av tio småföretagare vill att regeringen gör mer för att fler ska starta och driva företag. Småföretagarnas viktigaste valfrågor är enklare regler och lägre trösklar för att anställa.

En färsk undersökning från Visma visar att nio av tio småföretagare, 86 procent, anser att regeringen borde göra mer för att fler i Sverige ska starta och driva företag. Bara 3 procent av landets småföretagare ger regeringen godkänt.

Färre och enklare regler kommer överst när småföretagarna får rangordna vilka frågor de anser att politikerna borde prioritera, tätt följt av att göra det enklare och billigare att anställa fler medarbetare. Därefter följer stärkt ekonomisk trygghet för småföretagare, något som tidigare undersökningar har visat avskräcker många entreprenörer från att starta ett företag.

I Sverige finns i dag omkring en miljon företag, varav den stora majoriteten har en eller ett fåtal anställda. Under 2017 startades drygt 68 000 nya företag.

En tidigare Sifoundersökning visar att även allmänheten anser att regeringen borde göra mer för att fler ska starta och driva företag. Sju av tio svenskar, 69 procent, instämmer helt eller delvis i påståendet att regeringen borde göra mer. Totalt svarar bara var sjunde tillfrågad, 15 procent, att de inte håller med.

En av frågorna som ställdes i Vismas senaste undersökning var: I vilken grad överensstämmer du i följande påstående: Regeringen borde göra mer för att svenskar ska starta och driva företag? Så här blev resultatet: 

  • Instämmer helt: 60 %
  • Instämmer delvis: 26 %
  • Instämmer delvis inte: 4 %
  • Instämmer inte alls: 3 %

Småföretagarnas viktigaste valfrågor

Den andra frågan som ställdes var: Utifrån din vardag som företagare – vilka av följande frågor tycker du att politikerna borde prioritera? De svarande fick kryssa i två svar var, och de här frågorna tyckte de var de viktigaste:

 Färre och enklare regler: 56 %

 Lättare och lägre kostnader för att anställa: 55 %

 Öka den ekonomiska tryggheten för företagare: 38 %

 Säkra tillgången på kompetens: 14 %

 Fler finansieringsmöjligheter: 7 %

 Bättre stöd från ansvariga myndigheter som Arbetsförmedlingen och/eller Tillväxtverket: 7 %

 Förbättra den digitala infrastrukturen (t. ex bredband): 5 %

Undersökningen genomfördes via e-post till omkring 17 500 småföretag mellan den 18 och 30 april 2018. Sammanlagt svarade 1 313 företag på frågorna. Den geografiska spridningen av de svarande motsvarar ett statistiskt urval.

Alla har en idé om hur ett bra företagsklimat ska se ut – och vilket företag de skulle vilja driva. Vilket av de politiska partierna stämmer bäst in med din idé? Gå in på Småföretagarens Valkompass och få koll på var partierna står i frågor som rör dig som företagare. 

5/5 - 1 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi