Bokslut i aktiebolag – 5 fel att undvika i årsredovisningen

Dags för bokslut i aktiebolaget? Årsredovisningen ska lämnas till Bolagsverket och blir där en offentlig handling. Fel i årsredovisningarna är dock vanligt, vilket gör att Bolagsverket ofta skickar tillbaka ofullständiga årsredovisningar för rättelse. Här är listan över 5 vanliga fel i bokslut för aktiebolag.

Företagsredovisning > Bokslut, aktiebolag

Gå direkt till:
1. Missa inte fastställelseintyget
2. Har du rätt att undvika revisionsberättelsen?
3. Underskrifterna i årsredovisningen är viktiga
4. Stämmer alla siffror?
5. Alla relevanta dokument ska bifogas

Sedan lagen om frivillig revision infördes i slutet på 2010, har andelen felaktiga bokslut från aktiebolag bara fortsatt att öka.

Det absolut bästa är att lämna in årsredovisningen digitalt direkt från Visma eEkonomi Deklaration eller Visma Skatt & Bokslut Pro. 

Då går det inte att lämna in handlingen förrän felen är rättade. 

Programmen har stöd för aktiebolag som använder K2-regelverket och inte använder revisor. Visma kommer att utveckla digtal inlämning även för K3-bolag. 

Datum för årsredovisningen

 När ska årsredovisningen lämnas in? I vår skattekalender hittar du alla viktiga datum för 2022.

Checklista: Undvik 5 vanliga fel i årsredovisningen

Du som ännu inte kan lämna in årsredovisningen digitalt har nytta av vår checklista över de vanligaste felen. Det är alltså extra lätt att göra fel om du inte gör bokslut för aktiebolag i ett riktigt bokslutsprogram utan upprättar det i Excel- eller Word. 

1. Missa inte fastställelseintyget

Du måste bifoga ett fastställelseintyg och skriva ut datum för bolagsstämman i intyget. Fastställelseintyget ska bekräfta att ditt företag har fastställt resultat- och balansräkningen på årsstämman. Dessutom ska intyget innehålla en underskrift i original av styrelseledamot eller vd.

 Glöm inte: Dagen för årsstämman får inte vara tidigare än revisionsberättelsens datum.

årsredovisning exempel 2018

Exempel på årsredovisning (klicka på bilden för större format, PDF) 

2. Har du rätt att undvika revisionsberättelsen?

Det är ett vanligt misstag när företag upprättar en årsredovisning är att glömma bort revisionsberättelsen. Aktiebolag ska normalt sett ha en revisor och lämna in en revisionsberättelse tillsammans med sin årsredovisning. Lagen tillåter dock numera att mindre aktiebolag får välja bort revisor och slippa lämna in en revisionsberättelse, men då måste vissa krav uppfyllas:

  • Det måste framgå av både beslut på bolagsstämman och i bolagsordningen att revisorn är bortvald eller ska avgå.
  • Ditt aktiebolag måste anmäla beslutet och betala registreringsavgiften till Bolagsverket i god tid.
  • Bolagsverket måste hinna registrera ändringarna innan räkenskapsårets utgång.

 Glöm inte: Revisionsberättelsen måste omfatta samma period som årsredovisningen.

3. Underskrifterna i årsredovisningen är viktiga

Om ditt aktiebolag har revisor måste årsredovisningen påtecknas av revisorn. Årsredovisningen ska vara underskriven av vd och samtliga i styrelsen - det överlägset vanligaste misstaget i årsredovisningar. Redovisningen ska också innehålla datum för underskriften. Om ditt företag är nystartat så ska aktiebolagets registreringsdatum dessutom anges i förvaltningsberättelsen under "Allmänt om verksamheten". 

Underskrift digitalt - självklart

Vi rekommenderar Visma Sign som gör att du kan signera alla typer av dokument digitalt. 

 Glöm inte: Driver du en koncern eller ett företag som tillhör en koncern? Om du hänvisar till koncernredovisning i din årsredovisning får du inte glömma att bifoga den i de inskickade bilagorna.

4. Stämmer alla siffror?

Dubbelkolla siffrorna i balansomslutningen. Stämmer summan tillgångar med summan eget kapital och skulder?

 Glöm inte: Det är viktigt att siffrorna du för över från förra räkenskapsåret, jämförelsesiffrorna, är korrekta.

5. Alla relevanta dokument ska bifogas

Försöker du att göra din årsredovisning i ett bokföringsprogramTänk då på att få fram alla relevanta dokument. Särskilt bra att tänka på är Bolagsverket kräver att du skickar in en balans och resultaträkning, de godkänner inte om du skickar in en balans- och resultatrapport, som utskriften ofta kallas i bokföringsprogrammen. 
 
För att spara tid är det värt att investera i ett riktigt bokslutsprogram, som Visma Bokslut eller tillvalet Deklaration/Årsredovisning till Visma eEkonomi. Är du redovisningskonsult rekommenderar vi Visma Skatt & Bokslut Pro där du hanterar bokslutet för dina kunder. Ett bra bokslutsprogram sparar både tid och huvudbry genom att föreslå rätt bilagor till din årsredovisning. Till exempel balansräkning, resultaträkning, noter och underskrift.  

 Bokslut - vad är det? Allt du behöver veta om bokslut 

Lev ut din passion

Här är bokföringsprogrammet för dig som driver företag eller som har en helt-fantastisk-affärsidé-du-måste-förverkliga-nu. Bokföringen puttrar på tryggt och säkert i bakgrunden och skapas av sig självt, simsalabim.

Visma eEkonomi